Volume: 52 Issue: 2, 6/1/13

Year: 2013

Research Articles

Case Reports

Research Article

9. Patau sendromlu üç olgu: Sendroma klinik triad (mikroftalmi, yarık dudak/ damak, polidaktili) her zaman eşlik eder mi?

 

10. Sezaryen skarında endometriyozis: Olgu sunumu ve literatür taraması

 

13. Travmatik anterior obturator kalça çıkığı

 

14. İntratorasik ekstraparankimal nüks dev kist hidatik

Letters to the Editor