Volume: 52 - Issue: 2

Year: 2013

Research Articles

Case Reports

Research Article

9. Patau sendromlu üç olgu: Sendroma klinik triad (mikroftalmi, yarık dudak/ damak, polidaktili) her zaman eşlik eder mi?

10. Sezaryen skarında endometriyozis: Olgu sunumu ve literatür taraması

14. İntratorasik ekstraparankimal nüks dev kist hidatik

Letters to the Editor