Volume: 54 Issue: 2, 6/1/15

Year: 2015

Research Articles

 

. Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi

 

. Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar

 

. Son beş yıldaki akrep sokması olgularımız

Case Reports

 

. Geç çocuklukta tanı konulan konjenital bir anomali: Morgagni hernisi

 

. Holt-Oram sendromu: Nadir bir olgu sunumu

 

. Guillain Barré sendromu varyantı fasiyal dipleji ve parestezi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Reviews