Volume: 60 - Issue: 3

Year: 2021

Research Articles

Research Article

2. Kongenital katarakt vaka serisi

Research Article

4. Lipom eksizyonu sırasında stres küpü kullanımının ağrı ve anksiyete üzerine etkisi

Research Article

7. Okul çağındaki çocuklarda vitamin B12, folat ve demir eksikliği prevalansının değerlendirilmesi

Research Article

10. Toxoplasma gondii 529 baz çifti büyüklüğünde tekrar bölgesine (RE) özgü hızlı döngü aracılı izotermal amplifikasyon testinin geliştirilmesi ve analitik hassasiyetinin belirlenmesi

Research Article

11. Relationship of multiple myeloma with ABO blood groups

Research Article

12. Open-door servikal laminoplasti tekniğine bağlı hinge fraktürü (menteşe kırığı) komplikasyonu gelişmesini etkileyen risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Case Reports

Case Report

1. F18 FDG PET/CT findings in cat-scratch disease: a case report

Case Report

2. Dövme alanında molluskum kontagiozum

Case Report

3. Metastatik akciğer tümörlerinin alışılmadık prezentasyonu: sekonder spontan pnömotorakslı iki olgu