Year 2000, Volume 39, Issue 3, Pages 169 - 172 2000-09-01

ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK
AN EXPERIMENTAL SET-UP TO ANALYSE EXPIRATORY GASES AND TO MEASURE VENTILATION IN SPONTANEOUSLY BREATHING GUINEA PIGS UNDER ANAESTHESIA

Mustafa ÖZBEK [1] , Tamer ZEREN [2]

61 275

Bir gaz kanşımındaki oksijen fraksiyonunu paramanyetik olarak belirleyen analizörler, gaz karışımını belirli bir hızda emerek işlemektedir. Bu çalışmada kullanılan gaz analizörü 210 ml.dk'1 gaz akımı hızına ihtiyaç duymaktadır. Bu hız ise, spontan solunum yapan küçük deney hayvanının ventilasyon değerlerine yakındır. Bu nedenle, bu tip bir analizörün solunum sistemi çıkışına doğrudan bağlanması büyük ölçüm hatasına neden olur. Bu problemi çözmek amacı ile, ekspire edilen gaz bir mikro valf yardımı ile bir odada biriktirilmiş, ve hem Oksijen hem de Karbondioksit fraksiyonunu belirlemek için, analizörün girişi bu bölmeye bağlanmıştır. Ventilasyon ölçümü, kullanılan deney düzeneği içine yerleştirilen bir pnömotakograf ile yapılmıştır. Vücut ağırlıkları 0.85 - 1.0 kg arasında olan nöroleptanestezi altındaki kobaylarda oksijen alınımı ve karbondioksit atılımı sırasıyla 8.03 ± 0.68 ml.dk'1 STPD ve 7.38 ± 0.70 ml.dk1 STPD bulunmuştur. Bu değerler anestezi edilmiş ve normal kan gazı değerleri bulunan kobayların spontan solunum fonksiyonunu yansıtmaktadır.
The analysers which determinate oxygen fraction in a mixed gases paramagnetically, vvorks by suction of the mixed gas with a certain flow rate. The gas analyser used in this study needs a flow of gas of 210 mimin1. This rate was near of ventilation value of spontaneously breathing small laboratory animal. Therefore, a direct connection of such an analyser to output of respiratory system causes a great error of measurement. To solve this problem, the expired gas was collected in a room with the aid of respiratory micro valve and in order to determinate fractions of both oxygen and carbondioxide, the input of analyser was connected to this room. The ventilation measurement was performed by a pneumotachograph incorporated into the experimental set-up used. The oxygen uptake and carbon dioxide release vvere found 8.03 ± 0.68 ml.min'1 STPD and 7.38 ± 0.70 mimin1 STPD respectively in guinea pigs with body weights between 0.85 and 1.0 kg under neuroleptanaesthesia. These values reflect spontaneous respiratory function of anaesthetized guinea pigs with normal blood-gas values.
Other ID JA33DS94BU
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa ÖZBEK

Author: Tamer ZEREN

Dates

Publication Date: September 1, 2000

Bibtex @ { etd343361, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {169 - 172}, doi = {}, title = {ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK}, key = {cite}, author = {ÖZBEK, Mustafa and ZEREN, Tamer} }
APA ÖZBEK, M , ZEREN, T . (2000). ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK. Ege Tıp Dergisi, 39 (3), 169-172. Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343361
MLA ÖZBEK, M , ZEREN, T . "ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 169-172 <http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343361>
Chicago ÖZBEK, M , ZEREN, T . "ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 169-172
RIS TY - JOUR T1 - ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK AU - Mustafa ÖZBEK , Tamer ZEREN Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 172 VL - 39 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK %A Mustafa ÖZBEK , Tamer ZEREN %T ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZBEK, Mustafa , ZEREN, Tamer . "ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK". Ege Tıp Dergisi 39 / 3 (September 2000): 169-172.
AMA ÖZBEK M , ZEREN T . ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 169-172.
Vancouver ÖZBEK M , ZEREN T . ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 172-169.