Ege Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd


İNDEKSLER

Index Copernicus, EBSCOhost, ULAKBİM, TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, DOAJ, Hinari


REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.

Önemli Not:

Dergiye gönderilen tüm yazılar yazarları tarafından lisanslı bir uygulama (iThenticate vb.) ile taranmalı ve benzerlik raporu makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı %20'nin altıdır. Belirlenen oranın üzerinde benzerliğe sahip yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.Ege Tıp Dergisi

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd
Kapak Resmi


İNDEKSLER

Index Copernicus, EBSCOhost, ULAKBİM, TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, DOAJ, Hinari


REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.

Önemli Not:

Dergiye gönderilen tüm yazılar yazarları tarafından lisanslı bir uygulama (iThenticate vb.) ile taranmalı ve benzerlik raporu makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı %20'nin altıdır. Belirlenen oranın üzerinde benzerliğe sahip yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.Cilt 60 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Gorlin Sendromlu olgularda saptanan üç yeni PTCH1 varyantı
  Sayfalar 1 - 5
  Aslı Ece SOLMAZ, Hüseyin ONAY
 2. Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri
  Sayfalar 6 - 12
  İzzet MUSAYEVA, Sabahattin Anıl ARI, Ali AKDEMİR, Fatih OLTULU, Çağdaş ŞAHİN, Dilek TAŞKIRAN, Teksin ÇIRPAN, Aylin BUHUR
 3. Üçüncü basamak bir hastanenin obezite polikliniğinde Dünya Sağlık Örgütü temel reçete göstergeleri kullanılarak akılcı ilaç kullanımının değerlendirilmesi
  Sayfalar 13 - 19
  Emine Nur ÖZDAMAR, Hacer Hicran MUTLU
 4. Rekürren over kanseri hastalarında uygulanan tersiyer ve kuaterner sitoredüksiyon cerrahilerinin sağ kalıma etkisi ve morbiditesi
  Sayfalar 20 - 31
  Seda YÜKSEL ŞİMŞEK, Hüseyin AKILLI, İrem ALYAZICI KÜÇÜKYILDIZ, Ali AYHAN
 5. Farklı diyaliz modalitelerinin hasta yakını yaşam kalitesi üzerindeki etkileri
  Sayfalar 32 - 38
  Cenk GÖKALP
 6. Ferulik asitin lipopolisakkaridaz ile induklenmiş insan lösemi monositik hücrelerinde sitokin salınımına etkisi
  Sayfalar 39 - 50
  Şahin ÖZTÜRK, Burak DURMAZ, Hikmet MEMMEDOV, Latife Merve OKTAY, Selvi Nur GÜNEL, Murat OLUKMAN, Eser Yıldırım SÖZMEN
 7. Diagnostik histeroskopi ve endometrial biyopsi ile embriyo transferi arası geçen süre gebelik sonuçları üzerine etkili midir?
  Sayfalar 51 - 57
  Gülnaz ŞAHİN, Ferruh ACET, Ege Nazan TAVMERGEN GÖKER, Erol TAVMERGEN
 8. Hipospadias cerrahisi sonrası gelişen meatus darlıklarının tedavisinde meatotomi dilatasyona göre daha başarılı mıdır?
  Sayfalar 58 - 62
  Alı TEKİN, İlker Zeki ARUSOĞLU, Hasan ÇAYIRLI, Uygar BAĞCI, İbrahim ULMAN
 9. Neutrophil to iymphocyte ratio: Does it really differentiate between papillary thyroid carcinomas and multinodular goiter
  Sayfalar 63 - 69
  Hakan BÖLÜKBAŞI, Serhan YILMAZ
 10. Factors affecting discharge of patients with sternal fractures
  Sayfalar 70 - 75
  İlhan UZ, Emre ÜSTSOY, Enver ÖZÇETE, Ali ÖZDİL, Akın ÇİNKOOĞLU, Murat ERSEL
 11. Koroner arter hastalığında magnezyum/fosfat oranı ile endotel fonksiyonları arasındaki ilişki: Bir prospektif çalışma
  Sayfalar 76 - 82
  Elton SOYDAN, Mustafa AKIN
 12. Amniotic fluid microbiome in asymptomatic pregnants at second trimester
  Sayfalar 83 - 89
  Özge KÖMÜRCÜ KARUSERCİ, Yasemin ZER, Seyhun SUCU, Elif İŞBİLEN, Hanifi BADEMKIRAN, Hilmi TAŞDEMİR
 13. İmperfore himen olgu sunumu
  Sayfalar 90 - 92
  İsmail YILMAZ, Melike PÜNDÜK YILMAZ, Cemile ÖZCAN UÇAR
 14. Vernal keratokonjonktivitte non-travmatik non-enfeksiyöz spontan kornea perforasyonu nedeniyle limbal allogreft ve tektonik keratoplasti uygulaması
  Sayfalar 93 - 95
  İlayda KORKMAZ, Özlem BARUT SELVER, Melis PALAMAR ONAY
 15. Bisiklet gidonuna bağlı abdominal duvar fıtığı: Nadir görülen bir travmatik herni
  Sayfalar 96 - 98
  Ahmet Hikmet ŞAHİN
Dizinler
Formlar
 1. Yayın Hakkı Devir Formu ba61/70a6/88ab/5e1da283281cf.docx  
 2. Yazı geri çekme formu 5d9c/3cf1/bb44/5e1da5e4a455a.docx 
 3. Yazar Katkı Formu ebcf/dd7a/0602/5e1da5bc3dd3c.docx 
 4. Yazar İsim Değişikliği Formu 1ac0/5dd9/12a0/5e1da4d96cbcb.docx 
NOT

Makale gönderiminde yazarın benzeşim raporunu eklemesi zorunludur.