Ege Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd


İNDEKSLER

Index Copernicus, EBSCOhost, ULAKBİM, TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, DOAJ, Hinari


REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.

Önemli Not:

Dergiye gönderilen tüm yazılar yazarları tarafından lisanslı bir uygulama (iThenticate vb.) ile taranmalı ve benzerlik raporu makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı %20'nin altıdır. Belirlenen oranın üzerinde benzerliğe sahip yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.Ege Tıp Dergisi

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd
Kapak Resmi


İNDEKSLER

Index Copernicus, EBSCOhost, ULAKBİM, TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, DOAJ, Hinari


REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.

Önemli Not:

Dergiye gönderilen tüm yazılar yazarları tarafından lisanslı bir uygulama (iThenticate vb.) ile taranmalı ve benzerlik raporu makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı %20'nin altıdır. Belirlenen oranın üzerinde benzerliğe sahip yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.Cilt: 60 Özel Sayı: 1 (Romatoloji) Son Sayı
Sayı - 20 Oca 2021
 1. Romatolojik hastalıklarda tuzak nöropatileri: Epidemiyoloji, tanı ve ayırıcı tanı
  Sayfalar 1 - 8
  Arzu YAĞIZ ON
 2. Romatolojik hastalıklarda tuzak nöropatileri: Konservatif tedavi
  Sayfalar 9 - 13
  Banu DİLEK
 3. Romatolojik hastalıklarda tuzak nöropatileri: Cerrahi tedavi
  Sayfalar 14 - 18
  Levent KÜÇÜK
 4. Akılcı ilaç kullanımı: Varfarin
  Sayfalar 19 - 31
  Vedat GERDAN
 5. Akılcı ilaç kullanımı: Yeni nesil oral antikoagülanlar
  Sayfalar 32 - 35
  Nur AKAD SOYER
 6. Romatoid artrit - tedavi prensipleri: Ne zaman geçiş yapalım?
  Sayfalar 36 - 41
  Didem ARSLAN
 7. Romatoid artrit tedavi prensipleri: Neye geçiş yapalım?
  Sayfalar 42 - 43
  Gonca KARABULUT, Zeynep ÖZBALKAN AŞLAR
 8. Remisyonda olan romatoid artritli hastada tedavi kararı
  Sayfalar 44 - 48
  Ayten YAZICI
 9. Remisyonda olan ankilozan spondilit hastasında tedavi kararı
  Sayfalar 49 - 52
  Hüseyin Turgut Elbek ÖZER
 10. Diffüz alveoler hemoraji
  Sayfalar 53 - 55
  Mehmet Sezai TAŞBAKAN
 11. Kırmızı göz ayırıcı tanısı - oküler yüzey nedenleri
  Sayfalar 56 - 60
  Melis PALAMAR
 12. Skleritler ve üveitler
  Sayfalar 61 - 69
  Suzan GÜVEN YILMAZ
 13. Kininler ve romatizmal hastalıklar
  Sayfalar 70 - 76
  Selim NALBANT
 14. Biyobenzer tıbbi ürünlerin üretim süreci ve kalitesinin güvenlilik ve etkililik üzerine etkisi
  Sayfalar 77 - 82
  Devrim Demir DORA
 15. Biyobenzer ilaçların preklinik ve klinik performanslarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 83 - 87
  Turgut Emrah BOZKURT
 16. Mikrobiyom ve mikrobiyota
  Sayfalar 88 - 93
  Behice KURTARAN
 17. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği
  Sayfalar 94 - 97
  Şükriye Miray KILINÇER BOZGÜL, Devrim BOZKURT
Dizinler
Formlar
 1. Yayın Hakkı Devir Formu ba61/70a6/88ab/5e1da283281cf.docx  
 2. Yazı geri çekme formu 5d9c/3cf1/bb44/5e1da5e4a455a.docx 
 3. Yazar Katkı Formu ebcf/dd7a/0602/5e1da5bc3dd3c.docx 
 4. Yazar İsim Değişikliği Formu 1ac0/5dd9/12a0/5e1da4d96cbcb.docx 
NOT

Makale gönderiminde yazarın benzeşim raporunu eklemesi zorunludur.