Ege Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd


İNDEKSLER

Index Copernicus, EBSCOhost, ULAKBİM, TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, DOAJ, Hinari


REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.

Önemli Not:

Dergiye gönderilen tüm yazılar yazarları tarafından lisanslı bir uygulama (iThenticate vb.) ile taranmalı ve benzerlik raporu makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı %20'nin altıdır. Belirlenen oranın üzerinde benzerliğe sahip yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.Ege Tıp Dergisi

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd
Kapak Resmi


İNDEKSLER

Index Copernicus, EBSCOhost, ULAKBİM, TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, DOAJ, Hinari


REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.

Önemli Not:

Dergiye gönderilen tüm yazılar yazarları tarafından lisanslı bir uygulama (iThenticate vb.) ile taranmalı ve benzerlik raporu makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı %20'nin altıdır. Belirlenen oranın üzerinde benzerliğe sahip yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.Cilt: 60 Özel Sayı:1 (Geriatri) Son Sayı
Sayı - 19 Nis 2021
 1. Burden, quality of life and coping strategies of palliative care patients’ caregivers
  Sayfalar 1 - 9
  Özge TİMUR, Nermin GÜNDÜZ, Halime ALTAŞ, Hatice TURAN, Ömer KARAŞAHİN, Pınar TOSUN TASAR, Doğan Nasır BİNİCİ
 2. Huzurevlerinde yaşayan yaşlı bireylerde fiziksel aktivitenin uyku kalitesi üzerine etkisi
  Sayfalar 10 - 17
  Gülay DAŞDEMİR İLKHAN, Hakan ÇELİKHİSAR, Aslı KILAVUZ
 3. Potentially inappropriate medication usage, fall and comorbidities in geriatric patients diagnosed with chronic subdural hematoma
  Sayfalar 18 - 22
  Emin TAŞKIRAN, Gökhan GÜRKAN, İsmail Ertan SEVİN, Zeliha Fulden SARAÇ
 4. Endoscopic findings in the older patients with iron-deficiency anemia
  Sayfalar 23 - 29
  Ali ŞENKAYA, Ferit ÇELİK, Ömer ÖZÜTEMİZ
 5. Evaluation of patients hospitalized in a geriatrics clinic during normalization process of SARS CoV-2
  Sayfalar 30 - 35
  Zehra KOSUVA ÖZTÜRK, Sinem SAĞLANMAK KABADAYI, Sevnaz ŞAHİN, Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
 6. Comparison of fall risk and risk factors between inpatients aged under 65 years and above in an internal medicine clinic
  Sayfalar 36 - 44
  Aslı KILAVUZ, Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
 7. Two months of protein–rich dietary recommendations for older patients at risk of malnutrition improves nutritional status, and decreases body fat percentage
  Sayfalar 45 - 51
  Sumru SAVAŞ, Zeliha Fulden SARAÇ, Aynur ÖZDENER, Merve YILMAZ, Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
 8. Sarcopenia prevalence and the quality of life in older adults: A study from Turkey’s east
  Sayfalar 52 - 59
  Mehmet EFE, Zeliha Fulden SARAÇ, Sumru SAVAŞ, Aslı KILAVUZ, Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
 9. Association of muscle strength and muscle mass with body mass index and insulin treatment in older patients with type 2 diabetes mellitus admitted to geriatric outpatient clinic
  Sayfalar 60 - 66
  Fatma Özge KAYHAN KOÇAK, Sumru SAVAŞ, Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
 10. The concurrent use of hyponatremia-inducing drugs in older patients, a case report
  Sayfalar 67 - 69
  Fatma Ece KOCAOĞLU, Tahir BELİCE, İsmail DEMİR, Arif YÜKSEL
 11. Splenic infarction as a rare cause of abdominal pain in older adults: A case report
  Sayfalar 70 - 73
  Ayşe DAYLAN, Sevnaz ŞAHİN, Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
 12. The coexistence of hemophagocytic syndrome and DRESS syndrome that develops in the course of sepsis in an elderly patient in intensive care unit
  Sayfalar 74 - 77
  Salih TÜNBEKİCİ, Şükriye Miray KILINÇER BOZGÜL, Devrim BOZKURT
Dizinler
Formlar
 1. Yayın Hakkı Devir Formu ba61/70a6/88ab/5e1da283281cf.docx  
 2. Yazı geri çekme formu 5d9c/3cf1/bb44/5e1da5e4a455a.docx 
 3. Yazar Katkı Formu ebcf/dd7a/0602/5e1da5bc3dd3c.docx 
 4. Yazar İsim Değişikliği Formu 1ac0/5dd9/12a0/5e1da4d96cbcb.docx 
NOT

Makale gönderiminde yazarın benzeşim raporunu eklemesi zorunludur.