Ege Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd


İNDEKSLER

Index Copernicus

ULAKBİM

TR Dizin

Türkiye Atıf Dizini

Google Scholar

DOAJ

Hinari

REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.


Ege Tıp Dergisi

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd
Kapak Resmi


İNDEKSLER

Index Copernicus

ULAKBİM

TR Dizin

Türkiye Atıf Dizini

Google Scholar

DOAJ

Hinari

REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.


Cilt 59 - Sayı 3 - 30 Eyl 2020
 1. IR spektroskopi kullanılarak in vitro meme kanser kök hücrelerinin araştırılması
  Sayfalar 149 - 154
  Günnur GÜLER , Ümmü GÜVEN , Eda AÇIKGÖZ , Gülperi ÖKTEM
 2. Percutaneous repair of Achilles tendon rupture: is it safe and reliable?
  Sayfalar 155 - 159
  Harun Yasin TÜZÜN , Ömer ERŞEN , Selim TÜRKKAN , Arsen ARSENİSHVİLİ , Mustafa KÜRKLÜ
 3. Femur boyun kırıklarında kırık lokalizasyonunun instabilite ile ilişkisi: Biyomekanik çalışma
  Sayfalar 160 - 164
  Yüksel Uğur YARADILMIŞ , Mustafa Caner OKKAOĞLU , Pınar HURİ , Abdullah EYİDOĞAN , İ̇smail DEMİRKALE , Murat ALTAY
 4. Tiroit hastalığı olanlarda trigliserit/glikoz indeksi insülin direnci belirteci olarak kullanılabilir mi?
  Sayfalar 165 - 173
  Zekiye Nurdan AKYÜZLÜ , Hacer Hicran MUTLU
 5. Yoğun bakım hastalarında serum CRP düzeylerinin sepsis değerlendirmesindeki yeri
  Sayfalar 174 - 180
  Cem ECE , İ̇lkin ÇANKAYALİ , Canan BOR , Kubilay DEMİRAĞ , Mehmet UYAR , Ali Reşat MORAL
 6. Crystalloid preload versus crystalloid coload during spinal anesthesia for ureterorenoscopy: A randomized controlled trial
  Sayfalar 181 - 187
  Nurhayat KILINÇ , Mustafa Nuri DENİZ , Elvan ERHAN
 7. Dorsal approach technique for the visualization of the aortic arch
  Sayfalar 188 - 191
  Fırat ÖKMEN , Hüseyin EKİCİ , Metehan İMAMOĞLU , Sabahattin Anıl ARI , Sabina GARAKHANOVA , Ahmet Mete ERGENOĞLU , Ahmet Özgür YENİEL
 8. Anterior segment evaluation in unilateral oculodermal melanocytosis
  Sayfalar 192 - 195
  Melis PALAMAR
 9. 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi
  Sayfalar 196 - 201
  Hülya GÜLER , Ahsen KAYA , Ender ŞENOL , Mehmet Semih BELPINAR , Ekin Özgür AKTAŞ
 10. 50 yaş ve üzeri hastalarda üst gastrointestinal sistem konvansiyonel radyografik görüntülemelerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 202 - 208
  Emine Sumru SAVAŞ , Abdullah UYSAL , Nevra ELMAS , Zeliha Fulden SARAC , Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
 11. Does keeping the Bakri balloon in place for longer than 12 hours provide favourable clinical outcomes in the treatment of uterine atony?
  Sayfalar 209 - 214
  Süleyman Cemil OĞLAK , Mehmet OBUT
 12. Tirotoksikoz nedenli erektil disfonksiyon üzerine sildenafil etkisinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi
  Sayfalar 215 - 226
  Murat ÖZDEMİR , Canberk TOMRUK , Gürkan YİĞİTTÜRK , Varlık EROL , Emel Öykü ÇETİN , Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR , Çiğdem YENİSEY , Yiğit UYANIKGİL , Adnan ŞİMŞİR , Özer MAKAY
 13. Intestinal obstruction caused by internal herniation as a complication of Meckel's diverticulum
  Sayfalar 226 - 231
  Osman ERDOĞAN , Ahmet Gökhan SARITAŞ , Zafer TEKE , Levent BOLAT , İ̇shak AYDIN
 14. Adneksiyal kitleyi taklit eden ileum kökenli gastrointestinal stromal tümör
  Sayfalar 232 - 234
  İ̇smet HORTU , Gizem KOCAOĞLU , Feride ALGÜL , Gürdeniz SERİN , Ali AKDEMİR
Dizinler
Formlar
 1. Yayın Hakkı Devir Formu ba61/70a6/88ab/5e1da283281cf.docx  
 2. Yazı geri çekme formu 5d9c/3cf1/bb44/5e1da5e4a455a.docx 
 3. Yazar Katkı Formu ebcf/dd7a/0602/5e1da5bc3dd3c.docx 
 4. Yazar İsim Değişikliği Formu 1ac0/5dd9/12a0/5e1da4d96cbcb.docx