Ege Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd


İNDEKSLER

Index Copernicus

ULAKBİM

TR Dizin

Türkiye Atıf Dizini

Google Scholar

DOAJ

Hinari

REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.


Ege Tıp Dergisi

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd
Kapak Resmi


İNDEKSLER

Index Copernicus

ULAKBİM

TR Dizin

Türkiye Atıf Dizini

Google Scholar

DOAJ

Hinari

REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.


Cilt 59 - Sayı 2 - 30 Haz 2020
 1. The etiological distribution and clinical and laboratory characteristics of pediatric patients presenting with goiter in the province of Adıyaman
  Sayfalar 83 - 90
  Semih BOLU , Fatih İŞLEYEN , Mehmet TURĞUT
 2. Bir üniversite hastanesindeki sağlık personelinin el hijyeni uyum oranlarının değerlendirilmesi: Prospektif bir çalışma
  Sayfalar 91 - 96
  Demet DİKİŞ , Sera ŞİMŞEK , Nurhayat KEPELİ , Nilgün Deniz KÜÇÜKLER , Behiye ULUSOY , Nilay BİLGİLİ KORKMAZ , Şükran AKŞİT BARIK , Nilüfer UZUNBAYIR AKEL , Hüseyin Aytaç ERDEM , Oğuz Reşat SİPAHİ , Bilgin ARDA , Fatma Feriha ÇİLLİ , Dilek Yeşim METİN , Mehmet Ali ÖZİNEL , Sercan ULUSOY
 3. A radio-paleontological evaluation and comparison of Anatolian rhinoplasty patients and the literature. Who are we “engaged” to operate?
  Sayfalar 97 - 100
  Mehmet Emre YEĞİN
 4. Evaluation of wounds due to animals at an emergency department
  Sayfalar 101 - 108
  Meltem Songür KODİK , Kemal GÖKÇEK , İ̇lhan UZ , Güçlü Selahattin KIYAN
 5. Miyelofibrozisli olgularda allojenik kök hücre nakil sonuçlarımız: tek merkezli, retrospektif bir analiz
  Sayfalar 109 - 112
  Deniz Gören ŞAHİN , Nurcan ÖZÇELİK , Burcu KURT YILDIRIM , Fehmi HİNDİLERDEN , Serkan GÜVENÇ , Hasan Sami GÖKSOY , Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA , Emine Tülay ÖZÇELİK , Mutlu ARAT
 6. Rezeke edilen erken evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda prognostik faktörler ve 10 yıllık sağ kalım
  Sayfalar 113 - 118
  Ayşe Gül ÇEVİK ERGÖNÜL , Mithat FAZLIOĞLU , Celalettin KOCATÜRK , Akif TURNA , Mehmet Ali BEDİRHAN
 7. Çocuk nöroloji bölümüne baş dönmesi şikâyeti ile konsülte edilen hastaların retrospektif değerlendirmesi
  Sayfalar 119 - 126
  Miraç YILDIRIM , Melih Timuçin DOĞAN , Avni Merter KEÇELİ
 8. Kliniğimizde tanı almış sinonazal bölge lezyonlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
  Sayfalar 127 - 132
  Gizem AKKAŞ AKGÜN , Figen ASLAN
 9. Pemfigus vulgariste çivi belirtisi: Bir olgu sunumu
  Sayfalar 133 - 135
  Ayda ACAR , Funda KUŞCU AKDENİZ , Taner AKALIN , Işıl KARAARSLAN
 10. Olgu sunumu: Atipik özellikli demans ve duygulanım bozukluk birlikteliği
  Sayfalar 136 - 139
  Fatma Özge KAYHAN KOÇAK , Gülser KARAKOÇ , Seval AY , Bahattin GÖKDEMİR , Sercan ŞAHUTOĞLU , Zeliha Fulden SARAÇ , Sevnaz ŞAHİN , Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
 11. Yıldırım çarpması sonrası hayatta kalan bir olgunun adli-tıbbi değerlendirmesi
  Sayfalar 140 - 143
  Ahsen KAYA , Burcu ÖZÇALIŞKAN , Selen Can TEMÜRKOL , Uğur ATA
 12. Anatomical variation in the origin of left vertebral artery: A case report
  Sayfalar 144 - 146
  Mustafa Deniz YÖRÜK , Pınar TUNÇER , Mevlüt Tuğrul DURMAZ , Zühre Aslı AKTAN İKİZ , Okan BİLGE , Hülya ÜÇERLER
 13. Mesenteroaxial gastric volvulus: CT findings
  Sayfalar 147 - 148
  Kadir Han ALVER , Ergin SAĞTAŞ , Muhammed Raşid AYKOTA , Sevda YILMAZ , Furkan UFUK
Dizinler
Formlar
 1. Yayın Hakkı Devir Formu ba61/70a6/88ab/5e1da283281cf.docx  
 2. Yazı geri çekme formu 5d9c/3cf1/bb44/5e1da5e4a455a.docx 
 3. Yazar Katkı Formu ebcf/dd7a/0602/5e1da5bc3dd3c.docx 
 4. Yazar İsim Değişikliği Formu 1ac0/5dd9/12a0/5e1da4d96cbcb.docx