ISSN: 1016-9113
e-ISSN: 2147-6500
Başlangıç: 1962
Yayımcı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
 

DİZİNLER

 • ULAKBİM, TR Dizin 
 • Türkiye Atıf Dizini 
 • Index Copernicus 
 • Google Scholar 
 • DOAJ
 • Hinari
 • EBSCOhost 
 • Türk Medline 
 • Scilit 
 • EUROPUB 
 • BASE
 • Journal TOCs 
 • Worldcat 
 • SOBİAD 
 • SCİNAPSE 
 • CABELLS

Önemli Not:
* Yazarlardan yazılarının değerlendirilmesi veya yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

** Çıkar çatışması formunun (COI disclosure form) tüm yazarlarca doldurmuş ve başvuruya eklenmiş olması gerekmektedir.


*** Revizyonlar: Kabul edilebilir benzerlik oranı %20'nin altıdır. Dergiye gönderilen tüm yazılar yazarları tarafından lisanslı bir uygulama (iThenticate vb.) ile taranmalı ve benzerlik raporu makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Belirlenen oranın üzerinde benzerliğe sahip yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

**** Benzeşim Taraması: Dergipark sistemine dosya yüklerken intihal.net ile benzeşim taraması yapılabilmektedir

2024 - Cilt: 63 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Nörofizyoloji Laboratuvarına Düşük Ayak Tanısıyla Yönlendirilen Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

BIRTH STATISTICS OF ADOLESCENT PREGNANCİES; EVALUATION OF MATERNAL AND FETAL OUTCOMES

Araştırma Makalesi

İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞININ VASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ İLE KORELASYONU VE İNME TİPLERİ ARASINDAKİ DAĞILIMI

Araştırma Makalesi

Assessment of Antimicrobial and Anti-Aging Effects of Triterpenoid and Polyphenol Compounds from Olea europaea L: Extraction, Identification and In Vitro Tests

Araştırma Makalesi

THE RELATIONSHIP OF GROS ANOMALIES OF THE UMBILICAL CORD AND PLACENTAL PATHOLOGIES

Araştırma Makalesi

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Karar Verme Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmes

Araştırma Makalesi

IS CIRCULAR-STAPLED GASTROJEJUNOSTOMY ANASTOMOSIS APPPROPRIATE FOR PANCREATICODUODENECTOMY?

Araştırma Makalesi

Comparison of The Effect of Candida Score and Candida Colonization Index on Decrease in Candidemia Incidence in Our Intensive Care Unit

Araştırma Makalesi

A Novel Challenge in Elderly People with Hemophilia: Cancer

Olgu Sunumu

An Unusual Complication In A Patient With Hodgkin Lymphoma: Bilateral Auricular Hematoma

Araştırma Makalesi

MEME KANSERİ HÜCRESİ TANIMLAYAN BİYOSENSÖR

Editöre Mektup

Çalışma Koşulları Doktorların Dikkat Performansını Etkiliyor Olabilir mi?

Editöre Mektup

Late complication of Roux-en-Y Gastric Bypass: Marginal ulcer perforation

Araştırma Makalesi

DİSTAL PANKREATEKTOMİDE PANKREAS GÜDÜĞÜNÜ KAPATMA YÖNTEMLERİNİN POSTOPERATİF PANKREATİK FİSTÜL ÜZERİNE ETKİSİ

Araştırma Makalesi

Aurora B kinase inhibition intensifies cisplatin cytotoxicity in MCF7 breast cancer cells

Araştırma Makalesi

Anxiety and Depression Levels in Women with Hyperglycemia in Pregnancy: A Comparative Study with Normoglycemic Women

Araştırma Makalesi

Cytotoxicity assay of Turkish rare endemic Helianthemum germanicopolitanum Bornm. plant extract on HT-29 cell line

Araştırma Makalesi

The Role of Neutrophil/Lymphocyte Ratio, Platelet/Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Diagnosis of Hydrosalpinx

Araştırma Makalesi

Evaluation of Tetanus Cases Presenting to the Emergency Department at a Tertiary hospital in Somalia

Araştırma Makalesi

Türkiye'deki iki referans yanık merkezinin üç yıllık veriler eşliğinde değerlendirilmesi

Görüntü Sunumu

Content Analysis of YouTube™ Videos Related to Anaesthesia Practices in Circumcision Surgery in Children

Formlar

 1. Yayın Hakkı Devir Formu ba61/70a6/88ab/5e1da283281cf.docx  
 2. Yazı geri çekme formu 5d9c/3cf1/bb44/5e1da5e4a455a.docx 
 3. Yazar Katkı Formu ebcf/dd7a/0602/5e1da5bc3dd3c.docx 
 4. Yazar İsim Değişikliği Formu 1ac0/5dd9/12a0/5e1da4d96cbcb.docx  
 5. Hakem Değerlendirme Formu https://dergipark.org.tr/tr/journal/322/file-manager/25920/download


NOT

Makale gönderiminde yazarın benzeşim raporunu eklemesi zorunludur.

Benzeşim Taraması: Dergipark sistemine dosya yüklerken intihal.net ile benzeşim taraması yapılabilmektedir.

1724617243172472652917240      26515    

 26507    26508 26517265142651826513

2652026519