ISSN: 1016-9113
e-ISSN: 2147-6500
Başlangıç: 1962
Yayımcı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
 

DİZİNLER

 • ULAKBİM, TR Dizin 
 • Türkiye Atıf Dizini 
 • Index Copernicus 
 • Google Scholar 
 • DOAJ
 • Hinari
 • EBSCOhost 
 • Türk Medline 
 • Scilit 
 • EUROPUB 
 • BASE
 • Journal TOCs 
 • Worldcat 
 • SOBİAD 
 • SCİNAPSE 
 • CABELLS

Önemli Not:
* Yazarlardan yazılarının değerlendirilmesi veya yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

** Çıkar çatışması formunun (COI disclosure form) tüm yazarlarca doldurmuş ve başvuruya eklenmiş olması gerekmektedir.


*** Revizyonlar: Kabul edilebilir benzerlik oranı %20'nin altıdır. Dergiye gönderilen tüm yazılar yazarları tarafından lisanslı bir uygulama (iThenticate vb.) ile taranmalı ve benzerlik raporu makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Belirlenen oranın üzerinde benzerliğe sahip yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

**** Benzeşim Taraması: Dergipark sistemine dosya yüklerken intihal.net ile benzeşim taraması yapılabilmektedir

2024 - Cilt: 63 Sayı: 1

Olgu Sunumu

A case report on unintentional ingestion of formaldehyde solution

Araştırma Makalesi

Bir Üniversite Hastanesi Adli Kuruluna Yönlendirilen Velayet Davalarının On Yıllık Geriye

Araştırma Makalesi

The clinical presentation and outcomes of COVID-19 in immunocompromised hosts in comparison to comorbid and immunocompetent patients: retrospective study of 384 cases

Araştırma Makalesi

INVESTIGATION OF ROOT CANAL MORPHOLOGIES AND SYMMETRY OF ANTERIOR AND PREMOLAR TEETH WITH CBCT IN A GROUP OF TURKISH POPULATIONS

Araştırma Makalesi

Kültür ile Kanıtlanmış Tüberküloz Vakalarının İlaç Duyarlılıklarının Retrospektif Analizi

Araştırma Makalesi

Two fighters against oxidative stress in peripheral organs in Parkinson's Disease: Brain-derived neurotrophic factor and hydrogen sulfide

Olgu Sunumu

Opere Edilmiş ve Radyoterapi Almış Oligodendrogliom Olgusunda Nöbet Ve Hemiplejiyle Prezente Olan SMART sendromu

Araştırma Makalesi

Investigation Of The Morphometric Structure Of The Retinal Nerve Fiber Layer İn Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease By Optical Coherence Tomography

Araştırma Makalesi

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÇÖLYAK HASTALIĞI TARAMASI VE ÇÖLYAK FARKINDALIĞI ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

Psychological Pain and Traumatic Experiences in Bipolar Disorder

Araştırma Makalesi

Evaluation of Some Biochemical and Complete Blood Count Parameters in Pregnant Women with COVID-19

Araştırma Makalesi

Association of Several Innate Immune Response Gene Polymorphisms with COVID-19 in Turkish Population

Araştırma Makalesi

The effect of Glycyrrhiza glabra extracts on inhibiton of 3Clpro

Araştırma Makalesi

Effects of cardiac rehabilitation on functional capacity, psychological symptoms and quality of life in patients with left ventricular assist device

Araştırma Makalesi

Nörofizyoloji Laboratuvarına Düşük Ayak Tanısıyla Yönlendirilen Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Olgu Sunumu

Restless Limbs and Bladder: An Atypical Variant of Restless Legs Syndrome Case Report

Araştırma Makalesi

BIRTH STATISTICS OF ADOLESCENT PREGNANCİES; EVALUATION OF MATERNAL AND FETAL OUTCOMES

Araştırma Makalesi

İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞININ VASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ İLE KORELASYONU VE İNME TİPLERİ ARASINDAKİ DAĞILIMI

Araştırma Makalesi

Assessment of Antimicrobial and Anti-Aging Effects of Triterpenoid and Polyphenol Compounds from Olea europaea L: Extraction, Identification and In Vitro Tests

Araştırma Makalesi

THE RELATIONSHIP OF GROS ANOMALIES OF THE UMBILICAL CORD AND PLACENTAL PATHOLOGIES

Araştırma Makalesi

Palyatif Bakım Ünitesinde Ölüm Sürecindeki Müdahale ve Bakımda Hemşireleri Etkileyen Faktörler: Fenomenolojik Çalışma

Araştırma Makalesi

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Karar Verme Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmes

Araştırma Makalesi

IS CIRCULAR-STAPLED GASTROJEJUNOSTOMY ANASTOMOSIS APPPROPRIATE FOR PANCREATICODUODENECTOMY?

Araştırma Makalesi

Comparison of The Effect of Candida Score and Candida Colonization Index on Decrease in Candidemia Incidence in Our Intensive Care Unit

Olgu Sunumu

Accessory inferior pancreatic artery and aberrant left colic artery: a case report

Araştırma Makalesi

A Novel Challenge in Elderly People with Hemophilia: Cancer

Olgu Sunumu

An Unusual Complication In A Patient With Hodgkin Lymphoma: Bilateral Auricular Hematoma

Araştırma Makalesi

MEME KANSERİ HÜCRESİ TANIMLAYAN BİYOSENSÖR

Editöre Mektup

Çalışma Koşulları Doktorların Dikkat Performansını Etkiliyor Olabilir mi?

Editöre Mektup

Late complication of Roux-en-Y Gastric Bypass: Marginal ulcer perforation

Formlar

 1. Yayın Hakkı Devir Formu ba61/70a6/88ab/5e1da283281cf.docx  
 2. Yazı geri çekme formu 5d9c/3cf1/bb44/5e1da5e4a455a.docx 
 3. Yazar Katkı Formu ebcf/dd7a/0602/5e1da5bc3dd3c.docx 
 4. Yazar İsim Değişikliği Formu 1ac0/5dd9/12a0/5e1da4d96cbcb.docx  
 5. Hakem Değerlendirme Formu https://dergipark.org.tr/tr/journal/322/file-manager/25920/download


NOT

Makale gönderiminde yazarın benzeşim raporunu eklemesi zorunludur.

Benzeşim Taraması: Dergipark sistemine dosya yüklerken intihal.net ile benzeşim taraması yapılabilmektedir.

1724617243172472652917240      26515    

 26507    26508 26517265142651826513

2652026519