Ege Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd


İNDEKSLER

Index Copernicus

ULAKBİM

TR Dizin

Türkiye Atıf Dizini

Google Scholar

DOAJ

Hinari

REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.


Ege Tıp Dergisi

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1962 | Yayıncı Ege Üniversitesi | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd
Kapak Resmi


İNDEKSLER

Index Copernicus

ULAKBİM

TR Dizin

Türkiye Atıf Dizini

Google Scholar

DOAJ

Hinari

REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken ana metin üzerindeki değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakemler tarafından belirtilen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Yanıt” dosyasından göndermelidir. Bu dosyada her hakemin yorumunun ardından yazarın yanıtı gelmeli ve makalede değişikliklerin yapıldığı yer de belirtilmelidir. Revize makaleler karar yazısını takip eden 21 gün içinde dergiye gönderilmelidir.


Cilt 59 - Sayı 1 - 13 Mar 2020
 1. Alopesi areatalı hastalarda serum bilirubin, ürik asit ve albumin düzeyleri
  Sayfalar 1 - 6
  Nihal ALTUNIŞIK , Dursun TÜRKMEN
 2. Cerrahi olarak menopoz oluşturulmuş sıçanlarda melatonin tedavisinin östrojen, progesteron ve vitamin D’nin serum düzeylerine etkisi
  Sayfalar 7 - 13
  Esra Bihter GÜRLER , Berrak ÇAĞLAYAN YEĞEN
 3. The contribution of sphenoidal electrodes placed under fluoroscopy in lateralization of bilateral refractory temporal lobe epilepsy: a clinical study
  Sayfalar 14 - 21
  Aşiyan KİLİT , Gönül GÜVENÇ , Sabiha TÜRE
 4. Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi
  Sayfalar 22 - 27
  Gülşen MERMUT , Hüseyin Aytaç ERDEM , Çiğdem YILDIRIM , Tansu YAMAZHAN , Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN , İmre ALTUĞLU , Hüsnü PULLUKÇU
 5. Menopoz sonrası kemik yoğunluğu ile ergenlik döneminde gerçekleşen ilk doğum arasındaki ilişkinin araştırılması
  Sayfalar 28 - 33
  Ayşe ŞAHİN , Duygu ERSAK , Hasan ŞAHİN , Aytekin TOKMAK
 6. Interatrial conduction disorders in patients with ST-elevation myocardial infarction
  Sayfalar 34 - 38
  Gökhan ALTUNBAŞ , Ertan VURUŞKAN , Fatma YILMAZ COŞKUN , Murat SUCU
 7. Evaluation of chondrogenesis and osteogenesis via Wnt/β-Catenin, S100 immunoexpression and histomorphometry in fetal rats following maternal uterine artery ligation
  Sayfalar 39 - 46
  Serap USLU , Gülperi ÖKTEM , Fatih OLTULU , Kenan DEMİR , Arzu İRBAN , Gülçin BAŞDEMİR , Ümit İNCE , Ayşegül UYSAL
 8. Tip 2 diabetes mellitus hastalarında hipergliseminin kardiyak repolarizasyon parametrelerine akut etkileri
  Sayfalar 47 - 54
  Evrim ŞİMŞEK
 9. Yetişkin hastada böbrek içeren Bochdalek hernisi
  Sayfalar 55 - 57
  Fatih ERDEM , Gülen DEMİRPOLAT , Fuat EREL , Erdoğan BÜLBÜL , Emrah AKAY , Bahar YANIK
 10. Buerger hastalığında trombolitik tedaviye bağlı bir komplikasyon: hemorajik inme ve daha fazlası
  Sayfalar 58 - 60
  Azize SERCE , Ebru KARACA UMAY , Alican KARAKUYU , Fatma Aytül ÇAKCI
 11. Künt travma sonrası göz içi lensin subkonjonktival dislokasyonu; psödofakosel
  Sayfalar 61 - 63
  Hüseyin MAYALI , Sema MALGAZ , Recep Göktuğ SEYMENOĞLU , Emin KURT
 12. Neuro-acanthocytosis: Report of two cases
  Sayfalar 64 - 66
  Hüseyin Nezih ÖZDEMİR , Ahmet GÖKÇAY , Figen GÖKÇAY
 13. Nazolabial dolgu sonrası nodül gelişimi: Bir olgu sunumu
  Sayfalar 67 - 70
  İlgen ERTAM SAĞDUYU , Ayda ACAR , Banu YAMAN , İdil ÜNAL
 14. Metalik nanopartiküllerin hedeflendirilmesi
  Sayfalar 71 - 81
  Emel Öykü ÇETİN UYANIKGİL , Derya Selcen SALMANOĞLU
Dizinler
Formlar
 1. Yayın Hakkı Devir Formu ba61/70a6/88ab/5e1da283281cf.docx  
 2. Yazı geri çekme formu 5d9c/3cf1/bb44/5e1da5e4a455a.docx 
 3. Yazar Katkı Formu ebcf/dd7a/0602/5e1da5bc3dd3c.docx 
 4. Yazar İsim Değişikliği Formu 1ac0/5dd9/12a0/5e1da4d96cbcb.docx