Amaç ve Kapsam

Ege Tıp Dergisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olup üç ayda bir yayımlanır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere, dört sayı ile bir cilt tamamlanır.

Ege Tıp Dergisi, talep olması durumunda Ek Sayı çıkartır.

Ege Tıp Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. DOI numarasının belirlenmesinin ardından elektronik olarak yayımlanan sayıya ve içeriğinde yer alan yazıların tam metinlerine ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Yazar(lar)dan yazılarının yayımı için herhangi bir ücret talep edilmez.

Dergi tüm tıp alanıyla ilgili güncel, nitelikli ve özgün çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır.

Araştırma makalesi, olgu sunumu, teknik not, klinik görüntü ve editöre mektup ile davetli derleme yazılarını yayımlar.

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif