Year 2000, Volume 39, Issue 3, Pages 173 - 176 2000-09-01

MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ
SERUM ZINC, AND COPPER LEVELS İN CASES WITH MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

Halil DÜZOVA [1] , A. Alev KARAGÖZLER [2] , M. Sait TEKEREKOĞLU [3] , M. Hanifi EMRE [4]

62 178

Tüberküloz (TB), intrasellüler bir patojen olan Mikobakterium tüberkülozis (MTB) tarafından oluşturulan kronik bir infeksiyondur. Bu çalışmada konakçıda Mikobakterium tüberkülozis enfeksiyonunda, serum geçiş metallerinden olan bakır (Cu) ve çinko (Zn) düzeyleri araştırıldı. Çalışma, TB tanısı için balgamda asit fast basil (ARB) ve "polymerase chain reactionu" (PCR) negatif olan sağlıklı 21(n=21) kişiden (yaş ort; 35, 77 +10, 54) oluşan kontrol grubu ve balgam, plevra, bronşial alveolar lavaj ve aspirasyon sıvısında PCR, ARB vb yöntemlerle tanısı konulmuş ve henüz tedaviye başlanmamış olan 19 (n=19) (yaş ort; 31, 85 ±7, 39) kişiden oluşan hasta grubu ile yapıldı. Serumdaki Cu ve Zn düzeyleri, atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile ölçüldü. Hasta ve kontrol gruplarının serum Cu düzeyleri sırasıyla 72.05 ± 7.04 f.ıg/100 mL ve 68.33 ± 4.66 jig/100 mL olarak bulundu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p < 0,05). Hasta ve kontrol gruplarının serum Zn düzeyi ise sırasıyla 62.00 ± 7.86 f.ıg/100 mL ve 68.67 ± 5.84 /.ıg/100 mL olarak bulundu ve aralarından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamadı (p> 0,05).
Tuberculosis (TB) is a chronic infection caused by Mycobacterium tuberculosis (MTB), an intracellular pathogen. İn this study, levels of copper (Cu) and zinc (Zn), vvhich are serum transition metals, were studied in the hoşt infected with Mycobacterium tuberculosis. Tvventy one healthy subjects (mean age = 35, 77 ±10, 54) (n = 21) negative polymerase chain reaction (PCR) and acid fast bacilli (ARB) in sputum for tuberculosis, and 19 non-treated patients with TB (n=19) (mean age = 31, 85 ± 7, 39) diagnosed by PCR and ARB ete. in sputum, and pleural, bronehial alveolar lavage and aspiration fluid were subjected to the study. Cu and Zn levels in serum were measured by atomic absorption spectrophotometer. Cu levels in sera for the control groups and the patients were found to be 72.05 ± 7.04 f.ıg/100 mL and 68.33 ± 4.66 f.ıg/100 mL respectively, and statically there was a significant difference betvveen them (p < 0,05). Sera Zn levels for control groups and the patients were 62.00 ± 7.86 j.ıg/100 mL and 68.67 ± 5.84 fıg/100 mL respectively, and there was no significant stâtistical diff erence betvveen them (p > 0,05).
Other ID JA27AB24RH
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Halil DÜZOVA

Author: A. Alev KARAGÖZLER

Author: M. Sait TEKEREKOĞLU

Author: M. Hanifi EMRE

Dates

Publication Date: September 1, 2000

Bibtex @ { etd343363, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {173 - 176}, doi = {}, title = {MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {DÜZOVA, Halil and KARAGÖZLER, A. Alev and TEKEREKOĞLU, M. Sait and EMRE, M. Hanifi} }
APA DÜZOVA, H , KARAGÖZLER, A , TEKEREKOĞLU, M , EMRE, M . (2000). MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ. Ege Tıp Dergisi, 39 (3), 173-176. Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343363
MLA DÜZOVA, H , KARAGÖZLER, A , TEKEREKOĞLU, M , EMRE, M . "MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 173-176 <http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343363>
Chicago DÜZOVA, H , KARAGÖZLER, A , TEKEREKOĞLU, M , EMRE, M . "MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 173-176
RIS TY - JOUR T1 - MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ AU - Halil DÜZOVA , A. Alev KARAGÖZLER , M. Sait TEKEREKOĞLU , M. Hanifi EMRE Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 176 VL - 39 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ %A Halil DÜZOVA , A. Alev KARAGÖZLER , M. Sait TEKEREKOĞLU , M. Hanifi EMRE %T MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 3 %R %U
ISNAD DÜZOVA, Halil , KARAGÖZLER, A. Alev , TEKEREKOĞLU, M. Sait , EMRE, M. Hanifi . "MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ". Ege Tıp Dergisi 39 / 3 (September 2000): 173-176.
AMA DÜZOVA H , KARAGÖZLER A , TEKEREKOĞLU M , EMRE M . MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 173-176.
Vancouver DÜZOVA H , KARAGÖZLER A , TEKEREKOĞLU M , EMRE M . MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 176-173.