Year 2000, Volume 39, Issue 3, Pages 193 - 198 2000-09-01

ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ
NONSPECIFIC BRONCHIAL HYPERREACTIVITY İN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS AND ITS RELATIONSHIP WITH SERUM EOSINOPHILIC CATİONİC PROTEİN

Ali KOKULUDAĞ [1] , Nihal ERDEM [2] , Münevver ERDİNÇ [3] , Ender TERZİOĞLU [4] , Filiz SEBİK [5]

51 169

Allerjik rinit ile astma arasındaki bağlantı uzun zamandan beri bilinmektedir. Allerjik rinit astma gelişmeden önce var olabilir. Astma semptomlarına sahip olmayan allerjik rinitli hastalar bronş hiperreaktivitesine sahip olabilir. Bu çalışmanın amacı allerjik rinitli hastalarda bronş hiperreaktivitesi sıklığını ve bronş hiperreaktivitesi ile serum eosinofilik katyonik protein seviyeleri arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışmaya 49 allerjik rinitli hasta dahil edildi. Metakolin ile bronş uyan testi yapıldı. Serum eosinofilik katyonik protein seviyeleri fluoroimmunoassay kit ile ölçüldü. Hastaların 18'de (%36.7) bronş hiperreaktivitesi saptandı. Bronş hiperreaktivitesine sahip yılboyu allerjik riniti olan hastaların yaş ortalaması, mevsimsel allerjik riniti olan hastalara göre daha küçüktü. Bronş hiperreaktivitesi sıklığı hastalık yaşının artması ile arttı. Bronş hiperreaktivitesi saptanan yılboyu allerjik rinitli hastalarda, serum eosinofilik katyonik protein seviyeleri bronş hiperreaktivitesi olmayan hastalardan anlamlı olarak daha yüksekti. Ancak serum eosinofilik katyonik protein seviyeleri ile bronş hiperreaktivitesi arasında korelasyon saptanmadı. Sonuç olarak, allerjik rinitli hastaların önemli bir kısmında solunum yollarına ait semptomlar olmasa bile bronş hiperreaktivitesi vardır.
A link betvveen allergic rhinitis and asthma has been knovvn for a long time. Allergic rhinitis may precede to asthma. Nonasthmatic patients with allergic rhinitis may have bronchial hyperreactivity. The aim of this study was to investigate both the prevalance of bronchial hyperreactivity in patients vvith allergic rhinitis vvithout any asthmatic symptoms and a possible relationship betvveen bronchial hyperreactivity and serum eosinophil cationic protein. Fourthynine patients with allergic rhinitis were included in this study. Bronchial challenges vvere performed vvith increasing concentrations of metacholine. The serum concentrations of eosinophil cationic protein vvere measured vvith a commercially available fluoroimmunoassay kit. Bronchial hyperreactivity was found in 18 (36.7%) patients. The mean age of the patients vvith perennial allergic rhinitis who have bronchial hyperreactivity was less than the mean age of the patients vvith seasonal allergic rhinitis. The prevalance of bronchial hyperreactivity increased as the disease progressed, in the perennial allergic rhinitis group. Serum eosinophil cationic protein levels of patients vvith bronchial hyperreactivity vvere higher than those of patients vvithout bronchial hyperreactivity. No correlation vvas found betvveen serum eosinophil cationic protein levels and bronchial hyperreactivity. In conclusion, it seems Tike an important percent of allergic rhinitis patients have a bronchial reactivity vvithout asthmatic symptoms.
Other ID JA48RJ34TB
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ali KOKULUDAĞ

Author: Nihal ERDEM

Author: Münevver ERDİNÇ

Author: Ender TERZİOĞLU

Author: Filiz SEBİK

Dates

Publication Date: September 1, 2000

Bibtex @ { etd343367, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {193 - 198}, doi = {}, title = {ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {KOKULUDAĞ, Ali and ERDEM, Nihal and ERDİNÇ, Münevver and TERZİOĞLU, Ender and SEBİK, Filiz} }
APA KOKULUDAĞ, A , ERDEM, N , ERDİNÇ, M , TERZİOĞLU, E , SEBİK, F . (2000). ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ. Ege Tıp Dergisi, 39 (3), 193-198. Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343367
MLA KOKULUDAĞ, A , ERDEM, N , ERDİNÇ, M , TERZİOĞLU, E , SEBİK, F . "ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 193-198 <http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343367>
Chicago KOKULUDAĞ, A , ERDEM, N , ERDİNÇ, M , TERZİOĞLU, E , SEBİK, F . "ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 193-198
RIS TY - JOUR T1 - ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ AU - Ali KOKULUDAĞ , Nihal ERDEM , Münevver ERDİNÇ , Ender TERZİOĞLU , Filiz SEBİK Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 198 VL - 39 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ %A Ali KOKULUDAĞ , Nihal ERDEM , Münevver ERDİNÇ , Ender TERZİOĞLU , Filiz SEBİK %T ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 3 %R %U
ISNAD KOKULUDAĞ, Ali , ERDEM, Nihal , ERDİNÇ, Münevver , TERZİOĞLU, Ender , SEBİK, Filiz . "ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ". Ege Tıp Dergisi 39 / 3 (September 2000): 193-198.
AMA KOKULUDAĞ A , ERDEM N , ERDİNÇ M , TERZİOĞLU E , SEBİK F . ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 193-198.
Vancouver KOKULUDAĞ A , ERDEM N , ERDİNÇ M , TERZİOĞLU E , SEBİK F . ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 198-193.