Cilt: 58 - Sayı: 1

Yıl: 2019

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

4. Changes in ghrelin, leptin and ınsulin levels after laparoscopic sleeve gastrectomy

Araştırma Makalesi

6. Zoledronik asit uygulamasının meme kanseri hücre hattı (mcf 7) kanser kök hücrelerinin üzerine otofaji gen seviyesindeki etkilerinin araştırılması

Araştırma Makalesi

8. Clinical And Demographic Characteristics Of Patients With Lower Limb Amputation

Araştırma Makalesi

11. Overin Brenner tümörü: Tek merkez deneyimi

Araştırma Makalesi

12. Adrenocortical cancer: Single center experience

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

2. Akraba dışı allojenik kök hücre nakli ile başarıyla tedavi edilen primer ileal miyeloid sarkom

Olgu Sunumu

5. Ultrasound-guided removal of cut intravenous cannula

Olgu Sunumu

6. İzole hiperbilirubinemi ile başvuran akut apandisit olgusu

Derlemeler

Derleme

1. Metalik implantlar alerji yapar mı?

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif