Cilt: 59 - Sayı: 1

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

4. Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

6. Interatrial conduction disorders in patients with ST-elevation myocardial infarction

Araştırma Makalesi

7. Evaluation of chondrogenesis and osteogenesis via Wnt/β-Catenin, S100 immunoexpression and histomorphometry in fetal rats following maternal uterine artery ligation

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

1. Yetişkin hastada böbrek içeren Bochdalek hernisi

Olgu Sunumu

2. Buerger hastalığında trombolitik tedaviye bağlı bir komplikasyon: hemorajik inme ve daha fazlası

Olgu Sunumu

3. Künt travma sonrası göz içi lensin subkonjonktival dislokasyonu; psödofakosel

Olgu Sunumu

4. Neuro-acanthocytosis: Report of two cases

Olgu Sunumu

5. Nazolabial dolgu sonrası nodül gelişimi: Bir olgu sunumu

Derlemeler

Derleme

1. Metalik nanopartiküllerin hedeflendirilmesi

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif