Year 2008, Volume 47 , Issue 1, Pages 47 - 50 2008-03-01

Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri
Serum hormone levels of children receiving anticonvulsants

Yeşiltepe Mutlu G R [1] , Vitrinel A [2] , Ağzıkuru T [3] , Cömert S [4] , Edağ G Ç [5] , Akın Y [6]


Amaç: antikonvulsanların serum tiroid hormonları, prolaktin, parathormon ve kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri üzerine olan etkisini araştırmak. Materyal Metod: En az bir yıl süreyle antikonvulsan tedavi alan yetmiş üç epileptik hasta serum tiroid hormonları, prolaktin, parathormon ve kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri açısından değerlendirildi ve sağlıklı yirmi çocuktan oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların kırk dördü (%60.3) erkek, yirmi dokuzu (%39.7) ise kız idi, ortalama yaş 6.98±3.34 yıl idi. Hastaların otuz sekizi (%52.1) valproik asit (VPA), yirmibeşi (%34.2) karbamazepin (KBZ), sekizi (%11) fenobarbital, ikisi ise (%2.7) vigabatrin almaktaydı. KBZ alan hastalardan birinde (%4) serum serbest T4 düzeyi yüksek iken, VPA alan hastaların ikisinde (%5.26) serbest T4 düzeyi düşük, TSH düzeyi yüksekti. KBZ alan hastaların üçünde (%12) ve VPA alan hastaların ikisinde (%5.3) serum parathormon düzeyi yüksek bulundu. VPA alan bir hastada (%2.63) ve KBZ alan dört hastada (%16) serum prolaktin düzeyi yüksekti.Hastaların hepsinde serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri normal sınırlardaydı. Sonuç: Çalışma grubuyla kontrol grubu serum hormon düzeyleri ve kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
Aim: To determine the effects of anticonvulsants on serum thyroid hormones,prolactin,parathyroid hormone, and calcium,phosphorus,alkaline phosphatase levels. Material - Methods: Seventy three epileptic children receiving anticonvulsants for more than one year were evaluated for serum thyroid hormones,prolactin,parathyroid hormone bone metabolism and compared with control group. Results: Fourty four patients(60.3%)were boys;29 patients(39.7%)girls.Mean age was 6.98±3.34 years.Thirty eight patients(52.1%)were receiving valproic acid,twenty five patients(34.2%)were receiving carbamazepine,eight patients(11%)were receiving phenobarbital and two patients(2.7%)were receiving vigabatrin.Serum free T4 levels were below the normal range in one patient(4%)receiving carbamazepine.Serum free T4 levels were lower and TSH levels were elevated in 2(5.26%)VPA receving patients.Serum parathyroid hormone levels were elevated in three(12%)carbamazepine receiving patients and two(5.3%)VPA receiving patients. Prolactine levels were above the normal range in one patient(2.63%) receiving VPA and four patients (16%)receiving carbamazepine.Serum calcium and phosphorus levels were normal in all control group. Conclusion: There was no significant statistical difference in serum hormone levels and bone metabolism,between study group and control group
Other ID JA78ZY54TN
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Yeşiltepe Mutlu G R

Author: Vitrinel A

Author: Ağzıkuru T

Author: Cömert S

Author: Edağ G Ç

Author: Akın Y

Dates

Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { etd343705, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2008}, volume = {47}, pages = {47 - 50}, doi = {}, title = {Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri}, key = {cite}, author = {R, Yeşiltepe Mutlu G and A, Vitrinel and T, Ağzıkuru and S, Cömert and Ç, Edağ G and Y, Akın} }
APA R, Y , A, V , T, A , S, C , Ç, E , Y, A . (2008). Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri. Ege Tıp Dergisi , 47 (1) , 47-50 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31414/343705
MLA R, Y , A, V , T, A , S, C , Ç, E , Y, A . "Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri". Ege Tıp Dergisi 47 (2008 ): 47-50 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31414/343705>
Chicago R, Y , A, V , T, A , S, C , Ç, E , Y, A . "Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri". Ege Tıp Dergisi 47 (2008 ): 47-50
RIS TY - JOUR T1 - Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri AU - Yeşiltepe Mutlu G R , Vitrinel A , Ağzıkuru T , Cömert S , Edağ G Ç , Akın Y Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 50 VL - 47 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri %A Yeşiltepe Mutlu G R , Vitrinel A , Ağzıkuru T , Cömert S , Edağ G Ç , Akın Y %T Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri %D 2008 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 47 %N 1 %R %U
ISNAD R, Yeşiltepe Mutlu G , A, Vitrinel , T, Ağzıkuru , S, Cömert , Ç, Edağ G , Y, Akın . "Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri". Ege Tıp Dergisi 47 / 1 (March 2008): 47-50 .
AMA R Y , A V , T A , S C , Ç E , Y A . Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri. ETD. 2008; 47(1): 47-50.
Vancouver R Y , A V , T A , S C , Ç E , Y A . Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri. Ege Tıp Dergisi. 2008; 47(1): 50-47.