Ege Journal of Medicine
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Period Quarterly | Founded: 1962 | Publisher Ege University | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd


INDEXED IN:

Index Copernicus
TUBITAK ULAKBIM
Turkish Medical Index
Google Scholar
DOAJ
Hinari


REVISIONS
Authors should mark the changes in the main text when submitting revision files of their manuscripts. A separate text (Response to Reviewers) including the author's response for each reviewer’s comment and indications where the changes were made should be written. Revised articles should be sent to the journal within 21 days following the decision.

Ege Journal of Medicine

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Period Quarterly | Founded: 1962 | Publisher Ege University | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd
Cover Image


INDEXED IN:

Index Copernicus
TUBITAK ULAKBIM
Turkish Medical Index
Google Scholar
DOAJ
Hinari


REVISIONS
Authors should mark the changes in the main text when submitting revision files of their manuscripts. A separate text (Response to Reviewers) including the author's response for each reviewer’s comment and indications where the changes were made should be written. Revised articles should be sent to the journal within 21 days following the decision.

Volume 59 - Issue 1 - Mar 13, 2020
 1. Alopesi areatalı hastalarda serum bilirubin, ürik asit ve albumin düzeyleri
  Pages 1 - 6
  Nihal ALTUNIŞIK , Dursun TÜRKMEN
 2. Cerrahi olarak menopoz oluşturulmuş sıçanlarda melatonin tedavisinin östrojen, progesteron ve vitamin D’nin serum düzeylerine etkisi
  Pages 7 - 13
  Esra Bihter GÜRLER , Berrak ÇAĞLAYAN YEĞEN
 3. The contribution of sphenoidal electrodes placed under fluoroscopy in lateralization of bilateral refractory temporal lobe epilepsy: a clinical study
  Pages 14 - 21
  Aşiyan KİLİT , Gönül GÜVENÇ , Sabiha TÜRE
 4. Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi
  Pages 22 - 27
  Gülşen MERMUT , Hüseyin Aytaç ERDEM , Çiğdem YILDIRIM , Tansu YAMAZHAN , Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN , İmre ALTUĞLU , Hüsnü PULLUKÇU
 5. Menopoz sonrası kemik yoğunluğu ile ergenlik döneminde gerçekleşen ilk doğum arasındaki ilişkinin araştırılması
  Pages 28 - 33
  Ayşe ŞAHİN , Duygu ERSAK , Hasan ŞAHİN , Aytekin TOKMAK
 6. Interatrial conduction disorders in patients with ST-elevation myocardial infarction
  Pages 34 - 38
  Gökhan ALTUNBAŞ , Ertan VURUŞKAN , Fatma YILMAZ COŞKUN , Murat SUCU
 7. Evaluation of chondrogenesis and osteogenesis via Wnt/β-Catenin, S100 immunoexpression and histomorphometry in fetal rats following maternal uterine artery ligation
  Pages 39 - 46
  Serap USLU , Gülperi ÖKTEM , Fatih OLTULU , Kenan DEMİR , Arzu İRBAN , Gülçin BAŞDEMİR , Ümit İNCE , Ayşegül UYSAL
 8. Tip 2 diabetes mellitus hastalarında hipergliseminin kardiyak repolarizasyon parametrelerine akut etkileri
  Pages 47 - 54
  Evrim ŞİMŞEK
 9. Yetişkin hastada böbrek içeren Bochdalek hernisi
  Pages 55 - 57
  Fatih ERDEM , Gülen DEMİRPOLAT , Fuat EREL , Erdoğan BÜLBÜL , Emrah AKAY , Bahar YANIK
 10. Buerger hastalığında trombolitik tedaviye bağlı bir komplikasyon: hemorajik inme ve daha fazlası
  Pages 58 - 60
  Azize SERCE , Ebru KARACA UMAY , Alican KARAKUYU , Fatma Aytül ÇAKCI
 11. Künt travma sonrası göz içi lensin subkonjonktival dislokasyonu; psödofakosel
  Pages 61 - 63
  Hüseyin MAYALI , Sema MALGAZ , Recep Göktuğ SEYMENOĞLU , Emin KURT
 12. Neuro-acanthocytosis: Report of two cases
  Pages 64 - 66
  Hüseyin Nezih ÖZDEMİR , Ahmet GÖKÇAY , Figen GÖKÇAY
 13. Nazolabial dolgu sonrası nodül gelişimi: Bir olgu sunumu
  Pages 67 - 70
  İlgen ERTAM SAĞDUYU , Ayda ACAR , Banu YAMAN , İdil ÜNAL
 14. Metalik nanopartiküllerin hedeflendirilmesi
  Pages 71 - 81
  Emel Öykü ÇETİN UYANIKGİL , Derya Selcen SALMANOĞLU
Indexes and Platforms
Forms

 1. Copyright Transfer form 4b70/8d02/ec8f/5e1da2cdaba74.docx  
 2. Article Withdrawal form c06f/e603/414c/5e1da4271ef4c.docx  
 3. Author contribution form 05af/eb57/78fb/5e1da486d2f79.docx   
 4. Authorship change form 4b80/f4b7/835f/5e1da4b33c983.docx