Ege Journal of Medicine
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Period Quarterly | Founded: 1962 | Publisher Ege University | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd


INDEXED IN:

Index Copernicus
TUBITAK ULAKBIM
Turkish Medical Index
Google Scholar
DOAJ
Hinari


REVISIONS
Authors should mark the changes in the main text when submitting revision files of their manuscripts. A separate text (Response to Reviewers) including the author's response for each reviewer’s comment and indications where the changes were made should be written. Revised articles should be sent to the journal within 21 days following the decision.

Ege Journal of Medicine

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Period Quarterly | Founded: 1962 | Publisher Ege University | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd
Cover Image


INDEXED IN:

Index Copernicus
TUBITAK ULAKBIM
Turkish Medical Index
Google Scholar
DOAJ
Hinari


REVISIONS
Authors should mark the changes in the main text when submitting revision files of their manuscripts. A separate text (Response to Reviewers) including the author's response for each reviewer’s comment and indications where the changes were made should be written. Revised articles should be sent to the journal within 21 days following the decision.

Volume 59 - Issue 2 - Jun 30, 2020
 1. The etiological distribution and clinical and laboratory characteristics of pediatric patients presenting with goiter in the province of Adıyaman
  Pages 83 - 90
  Semih BOLU , Fatih İŞLEYEN , Mehmet TURĞUT
 2. Bir üniversite hastanesindeki sağlık personelinin el hijyeni uyum oranlarının değerlendirilmesi: Prospektif bir çalışma
  Pages 91 - 96
  Demet DİKİŞ , Sera ŞİMŞEK , Nurhayat KEPELİ , Nilgün Deniz KÜÇÜKLER , Behiye ULUSOY , Nilay BİLGİLİ KORKMAZ , Şükran AKŞİT BARIK , Nilüfer UZUNBAYIR AKEL , Hüseyin Aytaç ERDEM , Oğuz Reşat SİPAHİ , Bilgin ARDA , Fatma Feriha ÇİLLİ , Dilek Yeşim METİN , Mehmet Ali ÖZİNEL , Sercan ULUSOY
 3. A radio-paleontological evaluation and comparison of Anatolian rhinoplasty patients and the literature. Who are we “engaged” to operate?
  Pages 97 - 100
  Mehmet Emre YEĞİN
 4. Evaluation of wounds due to animals at an emergency department
  Pages 101 - 108
  Meltem Songür KODİK , Kemal GÖKÇEK , İ̇lhan UZ , Güçlü Selahattin KIYAN
 5. Miyelofibrozisli olgularda allojenik kök hücre nakil sonuçlarımız: tek merkezli, retrospektif bir analiz
  Pages 109 - 112
  Deniz Gören ŞAHİN , Nurcan ÖZÇELİK , Burcu KURT YILDIRIM , Fehmi HİNDİLERDEN , Serkan GÜVENÇ , Hasan Sami GÖKSOY , Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA , Emine Tülay ÖZÇELİK , Mutlu ARAT
 6. Rezeke edilen erken evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda prognostik faktörler ve 10 yıllık sağ kalım
  Pages 113 - 118
  Ayşe Gül ÇEVİK ERGÖNÜL , Mithat FAZLIOĞLU , Celalettin KOCATÜRK , Akif TURNA , Mehmet Ali BEDİRHAN
 7. Çocuk nöroloji bölümüne baş dönmesi şikâyeti ile konsülte edilen hastaların retrospektif değerlendirmesi
  Pages 119 - 126
  Miraç YILDIRIM , Melih Timuçin DOĞAN , Avni Merter KEÇELİ
 8. Kliniğimizde tanı almış sinonazal bölge lezyonlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
  Pages 127 - 132
  Gizem AKKAŞ AKGÜN , Figen ASLAN
 9. Pemfigus vulgariste çivi belirtisi: Bir olgu sunumu
  Pages 133 - 135
  Ayda ACAR , Funda KUŞCU AKDENİZ , Taner AKALIN , Işıl KARAARSLAN
 10. Olgu sunumu: Atipik özellikli demans ve duygulanım bozukluk birlikteliği
  Pages 136 - 139
  Fatma Özge KAYHAN KOÇAK , Gülser KARAKOÇ , Seval AY , Bahattin GÖKDEMİR , Sercan ŞAHUTOĞLU , Zeliha Fulden SARAÇ , Sevnaz ŞAHİN , Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
 11. Yıldırım çarpması sonrası hayatta kalan bir olgunun adli-tıbbi değerlendirmesi
  Pages 140 - 143
  Ahsen KAYA , Burcu ÖZÇALIŞKAN , Selen Can TEMÜRKOL , Uğur ATA
 12. Anatomical variation in the origin of left vertebral artery: A case report
  Pages 144 - 146
  Mustafa Deniz YÖRÜK , Pınar TUNÇER , Mevlüt Tuğrul DURMAZ , Zühre Aslı AKTAN İKİZ , Okan BİLGE , Hülya ÜÇERLER
 13. Mesenteroaxial gastric volvulus: CT findings
  Pages 147 - 148
  Kadir Han ALVER , Ergin SAĞTAŞ , Muhammed Raşid AYKOTA , Sevda YILMAZ , Furkan UFUK
Indexes and Platforms
Forms

 1. Copyright Transfer form 4b70/8d02/ec8f/5e1da2cdaba74.docx  
 2. Article Withdrawal form c06f/e603/414c/5e1da4271ef4c.docx  
 3. Author contribution form 05af/eb57/78fb/5e1da486d2f79.docx   
 4. Authorship change form 4b80/f4b7/835f/5e1da4b33c983.docx