Ege Journal of Medicine
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Period Quarterly | Founded: 1962 | Publisher Ege University | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd


Acknowledgements

The source of financial grants and the contribution of colleagues or institutions (if present) should be acknowledged.

Ege Journal of Medicine

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Period Quarterly | Founded: 1962 | Publisher Ege University | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd
Cover Image


Acknowledgements

The source of financial grants and the contribution of colleagues or institutions (if present) should be acknowledged.

Volume 58 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Ventriküler destek cihazı takılan son dönem kalp yetmezliği hastalarında obezite ile artmış postoperatif komplikasyon gelişim riskinin ilişkisi
  Pages 195 - 199
  Pelin Öztürk, Emre Demir
 2. Alkolik karaciğer hastalığı nedeniyle karaciğer nakli yapılan hastalarda psikiyatrik eştanı ve yeniden alkol kullanımı: Bir ön çalışma
  Pages 200 - 207
  Ürün Özer, Ersin Uygun
 3. Role of radiotherapy in Masaoka stage II and III thymomas - single center experience
  Pages 208 - 214
  Esra Korkmaz Kıraklı, Sevilay Erdem, Mediha Tülin Bozkurt, Hasan Yılmaz
 4. Üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarında florokinolon direncini etkileyen risk faktörlerinin değerlendirilmesi
  Pages 215 - 221
  Pınar Şen, Bora İrer, Tuna Demirdal, Yusuf Engin Yaygın
 5. Koroner arter kalsiyum skoru kırmızı kan hücresi dağılım genişliği ve ortalama trombosit hacmi ile ilişkilidir
  Pages 222 - 228
  Cihan Altın, Mustafa Yılmaz, Esin Gezmiş, Haldun Müderrisoğlu
 6. Postoperatif pulmoner komplikasyonları öngörmede yaşam kalitesinin önemi
  Pages 229 - 238
  Aşkın Gülşen
 7. Jinekolojik laparoskopi uygulanan hastaların serebral oksijenasyon takiplerinin retrospektif olarak incelenmesi
  Pages 239 - 245
  Necmiye AY, Ayça Sultan ŞAHİN, Asuman SARGIN, Ziya SALİHOĞLU, Abdurrahim DERBENT
 8. Primer biliyer sirozda çölyak hastalığı birlikteliği
  Pages 246 - 250
  Sezgin Vatansever, Zehra Betül Paköz, Belkıs Ünsal
 9. The effects of preoperative hyponatremia on left ventricular ejection fraction and relation with clinical outcomes
  Pages 251 - 256
  Çağatay Bilen, Gökmen Akkaya, Tuğra Gençpınar, Sadık Kıvanç Metin
 10. Diffusion tensor imaging in brain tumors: The role of fractional anisotropy values
  Pages 257 - 264
  Dinçer Aydın Akyılmaz, Mehmet Cem Çallı, Erkin Özgiray, Yeşim Ertan, Emine Serra Kamer, Ömer Kitiş
 11. Serebral palsili hastaların demografik ve klinik özellikleri
  Pages 265 - 273
  Tuba Erdem Sultanoğlu, Ece Ünlü Akyüz, Alev Çevikol, Hasan Sultanoğlu
 12. Comparison of revised mini nutritional assessment-short form with the three most popular malnutrition screening tools in hospitalized elderly patients
  Pages 274 - 281
  Sumru Savas
 13. Subakut tiroidit tanılı hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar verilerinin analizi: tek merkez deneyimi
  Pages 282 - 288
  Yakup Ergün, Alpaslan Kemal Tuzcu
 14. Oftalmolojide fotodinamik tedavi
  Pages 289 - 294
  Sevinç Şahin Atik, Filiz Afrashi, Cezmi Akkın
 15. Aspirinin insan kaynaklı hepatoma hücrelerinde paraoksonaz enzimlerinin protein düzeylerine ve arilesteraz aktivitesine etkisi
  Pages 295 - 302
  Eray Özgün, Gülben Sayılan Özgün
 16. Inguinoscrotal bladder hernia detected by SPECT/CT on bone scintigraphy
  Pages 303 - 305
  Aylin Oral, Bülent Yazıcı
 17. Akkiz hemofilide intramuskuler enjeksiyona bağlı hematom
  Pages 306 - 308
  Efser Erbil, Ali Zahit Bolaman, İrfan Yavaşoğlu
 18. Pediyatrik kraniyofasiyal cerrahi sırasında kan yönetimi
  Pages 309 - 312
  İlkben Günüşen, Özlem Yakut Özdemir
 19. Pelvik inflamatuar hastalık sonrası gelişen ovaryan ven tromboflebiti: Bir olgu sunumu
  Pages 313 - 315
  Ersin Çintesun, Ayhan Gül, Gözde Şahin, Denizhan Bayramoğlu, Emine Uysal, Çetin Çelik
 20. A cardiac tamponade caused by catheter-related sepsis in a preterm infant
  Pages 316 - 318
  Sinem Akbay, Özkan İlhan, Berat Kanar, Seyma Memur, Sümer Sütçüoğlu, Onur Işık, Ali Rahmi Bakiler, Esra Arun Özer
Indexes and Platforms