ISSN: 1016-9113
e-ISSN: 2147-6500
Founded: 1962
Publisher: Ege University
Cover Image
       

INDEXED IN: Index Copernicus, EBSCOhost, TUBITAK ULAKBIM, Turkish Medical Index, Google Scholar, DOAJ, Hinari

Important:

* The journal does not request any charges for article processing or article submission.

** Revisions: Authors should mark the changes in the main text when submitting revision files of their manuscripts. A separate text (Response to Reviewers) including the author's response for each reviewer’s comment and indications where the changes were made should be written. Revised articles should be sent to the journal within 21 days following the decision.

*** Acceptable similarity rate is below 20%. All manuscripts submitted to the journal should be scanned by a licensed application (iThenticate etc.) and the similarity report should be uploaded to the system together with the article files. Articles with similarity above the specified rate will not be evaluated.

2023 - Volume: 62 Issue: 3

Research Article

10. Kırsal bir bölgede kronik hastalığı olan bireylerin tedaviye uyumu ve sağlık okuryazarlığı

Research Article

13. COVID-19 severity stratification using quantitative computed tomography analysis

Case Report

17. Acute phase reaction with zoledronic acid infusion mimicking COVID-19

Research Article

ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ/TROMBOSİT SAYISI ORANININ PERİTON DİYALİZİ BAŞLANDIKTAN BİR YIL SONRAKİ DEĞİŞİMİ

Research Article

Assessment of Resveratrol's Effects Comparatively with Zinc in Experimental Rat Testicular Damage Induced by Cyclophosphamide

Research Article

Molar pregnancy frequency of abortions in our clinic and pre-diagnosis success

Research Article

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN OLUMLU DOĞUM DENEYİMİ ÖNERİLERİNİN SAĞLIK PROFESYONELLERİ TARAFINDAN ÇALIŞTIKLARI BİRİMDE UYGULANMA DURUMU

Research Article

Sigara İçen Doktorlarda Yetişkin Tip Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesi

Research Article

Meme küçültme operasyonlarında çıkarılan doku miktarı ile semptomların değişmesi arasındaki ilişkinin araştırılması

Research Article

Covıd-19 Pandemisinin Türkiye’deki Anestezi Asistanlarının Eğitim Durumuna Etkisi-Anket Çalışması

Research Article

Erişkinlerde Koksiksin Bilgisayarlı Tomografi ile Morfolojik ve Morfometrik Değerlendirilmesi

Research Article

PRALATREXATE IN PATIENTS WITH RELAPSED AND REFRACTORY T CELL LYMPHOMAS: REAL WORLD DATA

Research Article

COVID-19 severity stratification using quantitative computed tomography analysis

Research Article

İNSAN DİŞ PULPASI KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Research Article

INVESTIGATION OF THE RADIOLOGICAL TECHNIQUES TO DETECT OSTEOLYTIC LESIONS, FRACTURES, AND OSTEOPOROSIS IN MULTIPLE MYELOMA PATIENTS

Research Article

Development of an Analytical Method For Determination of Urine 3-Phenylpyruvic Acid Based on Liquid-Liquid Extraction and LC-MS/MS

Research Article

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN HEKİM HAKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ

Research Article

Kırsal bir bölgede kronik hastalığı olan bireylerin tedaviye uyumu ve sağlık okuryazarlığı

Case Report

Tekrarlayan Vulvar Leiyomyom: Olgu Sunumu

Case Report

Elderly Patient Diagnosed with Myasthenia Gravis with Recurrent Failed Weaning and Prolonged Apnea

Research Article

Serebral Palsili Çocuklarda Femoral İç Rotasyon Deformitesinde Derotasyon Bantlamasının Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma

Research Article

PEDİATRİK POPÜLASYONDA TRAVMATİK SPİNAL KORD YARALANMASI REHABİLİTASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında Raporları Düzenlenen Vertebra Kırığı Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: 2021-2022

Research Article

HASHIMOTO'S ENCEPHALOPATHY PRESENTING WITH UNUSUAL CLINICAL FINDINGS IN PEDIATRIC POPULATION: Revision Of The Diagnostic Criteria

Research Article

Protective Effects of Quercetin on Methylglyoxal-Induced Neurotoxicity in SH-SY5Y Cells

Research Article

Endocrinology Consultations Evaluated in the Emergency Department over the Last Five Years: A Single Center Experience

Research Article

Mamografide izlenen kuşkulu lezyonların iğne ile işaretlenerek ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan kalın iğne biyopsi sonuçları

Research Article

Covid-19 Pandemisi Döneminde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. ,4. ,5. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Değişiminin İncelenmesi

Research Article

Marital Adjustment in Risky and Healthy Pregnants

Case Report

Subarachnoid hemorrhage following scorpion bite: case report

Research Article

An Evaluation of the Relationship between Subjective Tinnitus Perception and COVID-19-Related Psychological Factors

Research Article

Kafa Travması Nedeniyle Hospitalize Edilen Geriatrik Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Review

History Of The Stromal Cells: From Interstitial Cajal Cells To Telocytes - A Brief Overview Of The Human Telocytes And Their Possible Functions

Research Article

ÇÜRÜMÜŞ OLGULARDA SAPTANAN ETİL ALKOL VE METABOLİTLERİ

Research Article

Is Specific Treatment Required In Acute Viral Hepatitis C, What Is The Best Time To Start Treatment?

Research Article

Pediatric Cases Diagnosed with Drug-Related Acute Tubulointerstitial Nephritis: A Single-Center Experience

Research Article

Nörofibromatozis tip 1 yeni tanı kriterlerine sahip çocukluk çağındaki hastaların klinik ve moleküler özellikleri

Research Article

Nilotinib Exerts a Therapeutic Approach via JAK/STAT Pathway and Cytokine Network in Chronic Myeloid Leukemia Cells

Research Article

HERPES ZOSTER TANISIYLA TAKIP EDiLEN HASTALARIN DEMOGRAFiK VE KLiNiK ÖZELLiKLERiNiN DEĞERLENDiRiLMESi

Case Report

A case report on unintentional ingestion of formaldehyde solution

Research Article

Bir Üniversite Hastanesi Adli Kuruluna Yönlendirilen Velayet Davalarının On Yıllık Geriye

Research Article

The clinical presentation and outcomes of COVID-19 in immunocompromised hosts in comparison to comorbid and immunocompetent patients: retrospective study of 384 cases

Research Article

INVESTIGATION OF ROOT CANAL MORPHOLOGIES AND SYMMETRY OF ANTERIOR AND PREMOLAR TEETH WITH CBCT IN A GROUP OF TURKISH POPULATIONS

Research Article

Kültür ile Kanıtlanmış Tüberküloz Vakalarının İlaç Duyarlılıklarının Retrospektif Analizi

Research Article

Two fighters against oxidative stress in peripheral organs in Parkinson's Disease: Brain-derived neurotrophic factor and hydrogen sulfide

Case Report

Opere Edilmiş ve Radyoterapi Almış Oligodendrogliom Olgusunda Nöbet Ve Hemiplejiyle Prezente Olan SMART sendromu

Research Article

Investigation Of The Morphometric Structure Of The Retinal Nerve Fiber Layer İn Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease By Optical Coherence Tomography

Forms

  1. Copyright Transfer form 4b70/8d02/ec8f/5e1da2cdaba74.docx  
  2. Article Withdrawal form c06f/e603/414c/5e1da4271ef4c.docx  
  3. Author contribution form 05af/eb57/78fb/5e1da486d2f79.docx   
  4. Authorship change form 4b80/f4b7/835f/5e1da4b33c983.docx  

NOTE

In article submission, it is mandatory for the author to attach the affinity report.