Ege Journal of Medicine
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Period Quarterly | Founded: 1962 | Publisher Ege University | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd


INDEXED IN:

Index Copernicus
TUBITAK ULAKBIM
Turkish Medical Index
Google Scholar
DOAJ
Hinari


REVISIONS
Authors should mark the changes in the main text when submitting revision files of their manuscripts. A separate text (Response to Reviewers) including the author's response for each reviewer’s comment and indications where the changes were made should be written. Revised articles should be sent to the journal within 21 days following the decision.

Ege Journal of Medicine

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Period Quarterly | Founded: 1962 | Publisher Ege University | www.egetipdergisi.com.tr / www.dergipark.gov.tr/etd
Cover Image


INDEXED IN:

Index Copernicus
TUBITAK ULAKBIM
Turkish Medical Index
Google Scholar
DOAJ
Hinari


REVISIONS
Authors should mark the changes in the main text when submitting revision files of their manuscripts. A separate text (Response to Reviewers) including the author's response for each reviewer’s comment and indications where the changes were made should be written. Revised articles should be sent to the journal within 21 days following the decision.

Volume 59 - Issue 3 - Sep 30, 2020
 1. IR spektroskopi kullanılarak in vitro meme kanser kök hücrelerinin araştırılması
  Pages 149 - 154
  Günnur GÜLER , Ümmü GÜVEN , Eda AÇIKGÖZ , Gülperi ÖKTEM
 2. Percutaneous repair of Achilles tendon rupture: is it safe and reliable?
  Pages 155 - 159
  Harun Yasin TÜZÜN , Ömer ERŞEN , Selim TÜRKKAN , Arsen ARSENİSHVİLİ , Mustafa KÜRKLÜ
 3. Femur boyun kırıklarında kırık lokalizasyonunun instabilite ile ilişkisi: Biyomekanik çalışma
  Pages 160 - 164
  Yüksel Uğur YARADILMIŞ , Mustafa Caner OKKAOĞLU , Pınar HURİ , Abdullah EYİDOĞAN , İ̇smail DEMİRKALE , Murat ALTAY
 4. Tiroit hastalığı olanlarda trigliserit/glikoz indeksi insülin direnci belirteci olarak kullanılabilir mi?
  Pages 165 - 173
  Zekiye Nurdan AKYÜZLÜ , Hacer Hicran MUTLU
 5. Yoğun bakım hastalarında serum CRP düzeylerinin sepsis değerlendirmesindeki yeri
  Pages 174 - 180
  Cem ECE , İ̇lkin ÇANKAYALİ , Canan BOR , Kubilay DEMİRAĞ , Mehmet UYAR , Ali Reşat MORAL
 6. Crystalloid preload versus crystalloid coload during spinal anesthesia for ureterorenoscopy: A randomized controlled trial
  Pages 181 - 187
  Nurhayat KILINÇ , Mustafa Nuri DENİZ , Elvan ERHAN
 7. Dorsal approach technique for the visualization of the aortic arch
  Pages 188 - 191
  Fırat ÖKMEN , Hüseyin EKİCİ , Metehan İMAMOĞLU , Sabahattin Anıl ARI , Sabina GARAKHANOVA , Ahmet Mete ERGENOĞLU , Ahmet Özgür YENİEL
 8. Anterior segment evaluation in unilateral oculodermal melanocytosis
  Pages 192 - 195
  Melis PALAMAR
 9. 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi
  Pages 196 - 201
  Hülya GÜLER , Ahsen KAYA , Ender ŞENOL , Mehmet Semih BELPINAR , Ekin Özgür AKTAŞ
 10. 50 yaş ve üzeri hastalarda üst gastrointestinal sistem konvansiyonel radyografik görüntülemelerinin değerlendirilmesi
  Pages 202 - 208
  Emine Sumru SAVAŞ , Abdullah UYSAL , Nevra ELMAS , Zeliha Fulden SARAC , Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
 11. Does keeping the Bakri balloon in place for longer than 12 hours provide favourable clinical outcomes in the treatment of uterine atony?
  Pages 209 - 214
  Süleyman Cemil OĞLAK , Mehmet OBUT
 12. Tirotoksikoz nedenli erektil disfonksiyon üzerine sildenafil etkisinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi
  Pages 215 - 226
  Murat ÖZDEMİR , Canberk TOMRUK , Gürkan YİĞİTTÜRK , Varlık EROL , Emel Öykü ÇETİN , Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR , Çiğdem YENİSEY , Yiğit UYANIKGİL , Adnan ŞİMŞİR , Özer MAKAY
 13. Intestinal obstruction caused by internal herniation as a complication of Meckel's diverticulum
  Pages 226 - 231
  Osman ERDOĞAN , Ahmet Gökhan SARITAŞ , Zafer TEKE , Levent BOLAT , İ̇shak AYDIN
 14. Adneksiyal kitleyi taklit eden ileum kökenli gastrointestinal stromal tümör
  Pages 232 - 234
  İ̇smet HORTU , Gizem KOCAOĞLU , Feride ALGÜL , Gürdeniz SERİN , Ali AKDEMİR
Indexes and Platforms
Forms

 1. Copyright Transfer form 4b70/8d02/ec8f/5e1da2cdaba74.docx  
 2. Article Withdrawal form c06f/e603/414c/5e1da4271ef4c.docx  
 3. Author contribution form 05af/eb57/78fb/5e1da486d2f79.docx   
 4. Authorship change form 4b80/f4b7/835f/5e1da4b33c983.docx