Ege Journal of Medicine
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Ege University | www.egetipdergisi.com.tr


Ege Journal of Medicine

ISSN 1016-9113 | e-ISSN 2147-6500 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Ege University | www.egetipdergisi.com.tr
Cover Image


Volume 58 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Impacts of major complications seen after ruptured abdominal aortic aneurysm repair surgery over mortality
  Pages 103 - 107
  Cengiz Şahutoğlu, Pelin Öztürk
 2. Asterion yerleşiminin posterolateral intrakraniyal girişimler açısından morfometrik değerlendirilmesi
  Pages 108 - 114
  Sibel Çırpan, Gökşin Nilüfer Yonguç, Salih Sayhan, Canan Eyüboğlu, Mustafa Güvençer
 3. Non-alkolik nedenlere bağlı gelişen Wernicke ensefalopatisinde manyetik rezonans görüntüleme bulguları
  Pages 115 - 120
  Cenk Eraslan, Ayşe Güler, Erman Kurt, Cem Çallı, Ömer Kitiş
 4. Diz artroskopisi ve inguinal herni cerrahisinde ünilateral ve bilateral spinal anestezi uygulamalarında QTc değişikliklerinin karşılaştırılması
  Pages 121 - 125
  Fatoş İpek TÜRK, Tuncer ŞİMŞEK, Mesut ERBAŞ
 5. Microbial colonization and antimicrobial susceptibility of the nose and external ear canal in hemodialysis patients
  Pages 126 - 130
  Korhan Kılıç, Eylül Derman, Muhammed Sedat Sakat, Mustafa Sıtkı Gözeler, Hakan Uslu, Furkan Şengöz
 6. Doğumhanede son bir yılda uygulanmış olan ağrısız doğum uygulamalarının retrospektif olarak incelenmesi
  Pages 131 - 135
  Nurdan Kamilçelebi, Ayça Sultan Şahin, Asuman Sargın, Semra Karaman, Ziya Salihoğlu, Abdurrahim Derbent
 7. Nötrofil / lenfosit oranı kronik hepatit B hastalarında karaciğer fibrozisini saptamada kullanılabilir mi?
  Pages 136 - 139
  Sevil Özer Sarı, Hüseyin Köseoğlu, Mustafa Akar, Tevfik Solakoğlu, Osman Ersoy
 8. Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı
  Pages 140 - 143
  Serda Kanbur Metin, Serdar Evman
 9. Hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatit hastalarının acil serviste yönetimi
  Pages 144 - 148
  İlhan UZ, Enver ÖZÇETE, Meltem SONGÜR KODİK, Murat ERSEL, Güçlü Selahattin KİYAN
 10. Seroprevalence of HBsAg and anti-HCV for patients who admitted to third step hospital: Six-year retrospective data
  Pages 149 - 153
  Derya Bayırlı Turan, Tuba Kuruoğlu, Defne Gümüş, Fatma Kalaycı, Kıvanç Şerefhanoğlu
 11. Treatment of contact burn injury with hypericum perforatum: An experimental study
  Pages 154 - 160
  Derya Cabbaroğlu, Meltem Songür Kodik, Yiğit Uyanıkgil, Emel Öykü Çetin Uyanıkgil, Fatih Karabey, Selahattin Kıyan
 12. Surgical treatment of Ebstein anomaly: A unicenter experience
  Pages 161 - 165
  Gökmen Akkaya, Çağatay Bilen, Osman Nuri Tuncer, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
 13. Graves hastalığında tiroid kanser sıklığının değerlendirilmesi
  Pages 166 - 169
  Hakan Yabanoğlu, İlker Murat Arer, Nazım Emrah Koçer, Abdirahman Sakulen Hargura, Tevfik Avcı
 14. Spontan abortus ve istemli gebelik tahliyesi olgularında desiduada T lenfosit subgrupları ve uterin doğal öldürücü hücre sayılarının immunohistokimyasal yöntem ile karşılaştırılması
  Pages 170 - 177
  Semir Köse, Serap Karaarslan Takmaz, Murat Ulukuş, Osman Zekioğlu, Hüseyin Yılmaz
 15. Lithified transobturator tape mesh in the bladder: Case report
  Pages 178 - 180
  Fuat Kızılay, Adnan Şimşir, Turan Özdemir, Ceyhun Özyurt
 16. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonunun nadir bir nedeni: Jeune sendromu
  Pages 181 - 183
  Konca Çapan, Muhammed Nebi Çalışkan
 17. Ekstübasyon aşamasında gelişen Takotsubo sendromu: Olgu sunumu
  Pages 184 - 186
  İlkben Günüşen, İrfan Tuna Düşgün, Özlem Yakut Özdemir
 18. An unexpected clinical presentation of primary squamous cell carcinoma of the thyroid gland
  Pages 187 - 189
  Korhan Kılıç, Muhammed Sedat Sakat, Harun Üçüncü
 19. Skin necrosis: An uncommon side effect of warfarin therapy
  Pages 190 - 191
  Tuba Devrim, Serkan Demirkan
 20. Gebe bir hastada psoas kası apsesi
  Pages 192 - 194
  Ersin Çintesun, Özlem Seçilmiş Kerimoğlu, Ayşe Gül Kebapçılar, Emine Uysal, Huriye Ezveci, Çetin Çelik
Indexes and Platforms