Journal Boards

Editor

Medicine, Anatomy

Yardımcı Editörler

Ayşegül AKGÜN - Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Yusuf ÖZBEL- Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Gülgün KAVUKÇU - Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Raika DURUSOY - Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Yiğit UYANIKGİL - Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Pervin KORKMAZ EKREN – Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

İlkben GÜNÜŞEN - Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Ahmet Özgür YENİEL – Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Medicine, Nuclear Medicine
Medical Parasitology
Radiology, Medicine
Medicine, Multidisciplinary Health Sciences, Public Health
Medicine, Medicine, Cell Biology, Histology and Embryology, Neuroscience
Medicine, General Surgery, Anaesthesia and Reanimation
Gynecology and Obstetrics

Biyoistatistik Uzmanları

Timur KÖSE 

Mehmet N. ORMAN