Special Issue

Volume: 59 Suppl: 1 (Oncology), 10/26/20

Year: 2020

Research Articles

Research Article

1. Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanında çoklu primer kanserlerin analizi

Research Article

2. Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri

Research Article

3. Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri

Research Article

4. Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri

Research Article

5. Ege Üniversitesi hastanesinde prostat kanserlerinin epidemiyolojisi ve genel sağkalım özellikleri

Research Article

6. Ege Üniversitesi hastanesinde tiroit kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri

Research Article

7. Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri

Research Article

8. Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı erişkin Hodgkin lenfoma olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Research Article

9. Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı erişkin Hodgkin dışı lenfoma olgularının epidemiyolojik özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Research Article

10. Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanında kayıtlı erişkin akut lösemi olgularının epidemiyolojik ve genel sağkalım özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Research Article

11. Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri

Research Article

12. Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen melanom dışı deri kanserlerinin epidemiyolojik ve demografik özellikleri