Year 2020, Volume , Issue , Pages 6 - 16 2020-10-26

Epidemiology and survival characteristics of patients with gastric cancer in Ege Unıversity database
Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri

Nalan Gülşen ÜNAL [1] , Deniz YALMAN [2] , Halit Batuhan DEMİR [3] , Murat SEZAK [4] , Taylan Özgür SEZER [5] , Şaziye BURÇAK KARACA [6] , Nevra ELMAS [7] , Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ [8] , Serdar ÖZKÖK [9] , Muhtar Sinan ERSİN [10] , Başak DOĞANAVŞARGİL [11] , Bülent KARABULUT [12] , Serhat BOR [13] , Özgür FIRAT [14] , Ahmet AYDIN [15] , Rukiye VARDAR [16] , Nevin ORUÇ [17] , Fatih TEKİN [18] , İlker TURAN [19] , Burcu ÇAKAR [20] , Ayşe CANER [21] , Sevgi ERDEM [22] , Ayfer HAYDAROĞLU [23]


Aim: The aim of this study was to determine the epidemiologic and survival characteristics of gastric cancer (GC) patients.

Materials and Methods: Data of Ege University Cancer Control and Research Center (EÜKAM) between 1992-2017 were screened retrospectively. Data recorded in computer program CAN-REG-4 were categorized according to the World Health Organisation and Surveillance, Epidemiology, and End Results systems and analyzed. Chi-square test, General Linear Model, and Kaplan-Meier survival analysis were used for statistical analysis. Ethical approval was obtained.

Results: Out of a total of 117,139 cancers registered in the EÜKAM database, 4,212 (3.6%) were GC. Among the gastrointestinal cancers, GC (21.6%) was the second most frequent after colorectal cancers. 2,692 (63.9%) of the patients were male, 1,520 (36.1%) were female, the difference was found significant (p<0.0001). The male/female ratio was 1.8. GC was most commonly seen between 60-69 years (28.9%). The most common location was corpus (31.2%), followed by antrum and cardia. Distal (non-cardia) tumors were approximately 2.5 times more frequent than proximal (cardia) tumors. Adenocarcinoma was the most common (73.6%) histological subtype. GC was detected at more advanced stages in men than in women (p<0.0001). Most of the patients were diagnosed at locally advanced or metastatic stages. Numerical linear increase was detected in GC cases in the last 25 years (GLM: F=15.9; p<0.0001). The median survival was 16 months. The 5-year survival rate was 28.1%; women had significantly higher 5-year survival rates (32%) than males (25.6%) (p<0.0001). Adenocarcinomas showed poorer prognosis with 22.1% of 5-year survival rate (p<0.0001). The prognosis of diffuse type adenocarcinomas was worse than intestinal type (p=0.020). The best survival rates were achieved in the early stage as expected. The 5-year survival rate was 61.8% at localized stage, while it decreases to 32.4% in the locally advanced stage (p <0.0001).

Conclusion: The analysis of our 25 years-data revealed a linear increase in the number of cases over the years. GC was found more common in men and most often between the ages of 60-69. The 5-year survival was longer in women than in men. GC stage was the most important parameter in prognosis.

Amaç: Bu çalışmada mide kanserinin (MK) epidemiyolojik ve genel sağkalım (GSK) özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezine (EÜKAM) 1992- 2017 yıllarında kayıtlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kanser verileri retrospektif olarak taranmıştır. CAN-REG-4 bilgisayar programına kayıtlı veriler, Dünya Sağlık Örgütü ve Surveillance, Epidemiology, and End Results sistemlerinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistik analizlerde ki- kare, General Linear Model (GLM), Kaplan Meier sağkalım analizleri uygulanmıştır. Etik kurul onayı alınmıştır.

Bulgular: EÜKAM veri tabanına kayıtlı toplam 117.139 kanserden 4.212’si (%3,6) MK’dir. Gastrointestinal sistem kanserler içinde kolorektal kanserlerden sonra ikinci sıklıkta MK (%21,6) yer almıştır. Olguların 2.692’si (%63,9) erkek, 1.520’si (%36,1) kadındır, arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,0001). Erkek/kadın oranı 1,8’dir. MK en sık 60-69 yaşlarda (%28,9) görülmüştür. En sık tümör yerleşimi korpusdur (%31,2), bunu antrum ve kardia izlemektedir. Distal (kardia dışı) tümörler, proksimal (kardia) tümörlerine göre yaklaşık 2,5 kat daha fazladır. Adenokarsinom en sık (%73,6) görülen histolojik alt tiptir. MK, erkeklerde kadınlara göre daha geç evrelerde saptanmış olup, fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,0001). Tanı anında olgularının çoğu lokal ileri evre ve metastatik evrede bulunmuştur. Veri toplanan son 25 yıl içinde MK olgularında sayısal olarak doğrusal artış saptanmıştır (GLM:F=15,9;p<0,0001). MK’de medyan sağkalım 16 aydır. Beş-yıllık sağkalım %28,1 saptanmıştır, erkeklerde %25,2 kadınlarda %32’dir, kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı yüksektir (p<0,0001). Adenokarsinomlar 5-yıllık %22,1 GSK oranı ile en kötü prognozu göstermektedir. Diffüz tip adenokarsinomlarda prognoz, intestinal tipe göre daha kötüdür (p=0,020). En iyi sağkalım oranları beklendiği gibi erken evrededir. Lokalize dönemde tanı konanlarda 5-yıllık GSK %61,8 iken, lokal ileri evrede %32,4 e düşmektedir (p<0,0001).

Sonuç: Son 25 yıldaki verilerimizin analizinde yıllar içindeki olgu sayısında doğrusal bir artış görülmüştür. MK erkeklerde ve 60-69 yaş arasında daha sıktır. 5-yıllık sağkalım kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir. MK evresi prognozda en önemli parametredir.

 • Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018;68(6):394-424.
 • Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer incidence and mortality worldwide: IARC Cancer Base No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: http://globocan.iarc.fr, giriş tarihi: 15.07.2020.
 • Yusefi AR, Bagheri Lankarani K, Bastani P, Radinmanesh M, Kavosi Z. Risk Factors for Gastric Cancer: A Systematic Review. Asian Pac J Cancer Prev 2018;19(3):591-603.
 • De Angelis R, Sant M, Coleman MP et al. Cancer survival in Europe 1999-2007 by country and age: results of EUROCARE--5-a population-based study. Lancet Oncol 2014;15(1):23-34.
 • Lui FH, Tuan B, Swenson SL, Wong RJ. Ethnic disparities in gastric cancer incidence and survival in the USA: an updated analysis of 1992-2009 SEER data. Dig Dis Sci 2014 Dec; 59(12):3027-34.
 • Bosman FT, Carneiro F, Hruban RH et al eds. WHO classification of tumours of the digestive system, vol. 3. 4th ed Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2010.
 • Lauren P. The Two Histological Main Types Of Gastric Carcinoma: Diffuse And So-Called Intestinal-Type Carcinoma. An Attempt at a Histo-Clinical Classification. Acta Pathol Microbiol Scand 1965;64:31-49.
 • Haydaroğlu A, Sert F, Caner A. Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikler. Ege Tıp Dergisi 2019;58 Ek sayı/ Supplement 1-9.
 • TC Sağlık Bakanlığı Kanser İstatistikleri. 2016 Kanser İstatistikleri. Erişim: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/Trkiye_Kanser_statistikleri_2016.pdf (giriş tarihi:15 Temmuz 2020).
 • Yalçın B, Zengin N, Aydın F et al. The clinical and pathological features of patients with gastric cancer in Turkey: A Turkish Oncology Group Study. Turkish Journal of Cancer 2006;36(3):108-115.
 • Bor S, Vardar R, Ormeci N et al. Prevalence patterns of gastric cancers in Turkey: model of a developing country with high occurrence of Helicobacter pylori. J Gastroenterol Hepatol 2007 Dec; 22(12):2242-5.
 • Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Miller D, Brest A, Yu M, Ruhl J, Tatalovich Z, Mariotto A, Lewis DR, Chen HS, Feuer EJ, Cronin KA (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2017, National Cancer Institute. Bethesda, MD, https://seer.cancer.gov/csr/1975_2017/, based on November 2019 SEER data submission, posted to the SEER web site, April 2020.
 • Tural D, Selçukbiricik F, Akar E, Serdengeçti S, Büyükünal E. Gastric cancer: A case study in Turkey. J Can Res Ther 2013;9(4):644-8.
 • Kaneko S, Yoshimura T. Time trend analysis of gastric cancer incidence in Japan by histological types, 1975- 1989. Br J Cancer 2001;84(3):400-5.
 • Schwartz GK. Invasion and metastases in gastric cancer: in vitro and in vivo models with clinical correlations. Semin Oncol 1996;23(3):316-24.
 • Polkowski W, van Sandick JW, Offerhaus GJ, et al. Prognostic value of Laurén classification and c-erbB-2 oncogene overexpression in adenocarcinoma of the esophagus and gastroesophageal junction. Ann Surg Oncol 1999;6(3):290-7
 • Parsonnet J, Vandersteen D, Goates J, et al. Helicobacter pylori infection in intestinal- and diffuse-type gastric adenocarcinomas. J Natl Cancer Inst 1991;83(9):640-3
 • Qiu MZ, Cai MY, Zhang DS, et al. Clinicopathological characteristics and prognostic analysis of Lauren classification in gastric adenocarcinoma in China. J Transl Med 2013;11:58.
 • Stiekema J, Cats A, Kuijpers A, et al. Surgical treatment results of intestinal and diffuse type gastric cancer. Implications for a differentiated therapeutic approach?. Eur J Surg Oncol 2013;39(7):686-93.
 • National Cancer Institute. Surveillance, epidemiology and end results: incidance, stomach cancer. Available from: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/stomach.html, giriş tarihi:15.07.2020
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8870-2450
Author: Nalan Gülşen ÜNAL (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4010-8353
Author: Deniz YALMAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2746-7941
Author: Halit Batuhan DEMİR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0457-4832
Author: Murat SEZAK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9030-6561
Author: Taylan Özgür SEZER
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2638-1625
Author: Şaziye BURÇAK KARACA
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0074-5673
Author: Nevra ELMAS
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6960-4043
Author: Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6546-5368
Author: Serdar ÖZKÖK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4263-1727
Author: Muhtar Sinan ERSİN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4738-4350
Author: Başak DOĞANAVŞARGİL
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1949-8334
Author: Bülent KARABULUT
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5766-9598
Author: Serhat BOR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1231-626X
Author: Özgür FIRAT
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8258-828X
Author: Ahmet AYDIN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6161-3300
Author: Rukiye VARDAR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3057-6452
Author: Nevin ORUÇ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4237-4858
Author: Fatih TEKİN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8998-1965
Author: İlker TURAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3790-791X
Author: Burcu ÇAKAR
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3058-9971
Author: Ayşe CANER
Institution: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5751-1165
Author: Sevgi ERDEM
Institution: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5709-0981
Author: Ayfer HAYDAROĞLU
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 28, 2020
Acceptance Date : October 5, 2020
Publication Date : October 26, 2020

Bibtex @research article { etd815041, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {6 - 16}, doi = {10.19161/etd.815041}, title = {Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri}, key = {cite}, author = {Ünal, Nalan Gülşen and Yalman, Deniz and Demir, Halit Batuhan and Sezak, Murat and Sezer, Taylan Özgür and Burçak Karaca, Şaziye and Elmas, Nevra and Özütemiz, Ahmet Ömer and Özkök, Serdar and Ersin, Muhtar Sinan and Doğanavşargil, Başak and Karabulut, Bülent and Bor, Serhat and Fırat, Özgür and Aydın, Ahmet and Vardar, Rukiye and Oruç, Nevin and Tekin, Fatih and Turan, İlker and Çakar, Burcu and Caner, Ayşe and Erdem, Sevgi and Haydaroğlu, Ayfer} }
APA Ünal, N , Yalman, D , Demir, H , Sezak, M , Sezer, T , Burçak Karaca, Ş , Elmas, N , Özütemiz, A , Özkök, S , Ersin, M , Doğanavşargil, B , Karabulut, B , Bor, S , Fırat, Ö , Aydın, A , Vardar, R , Oruç, N , Tekin, F , Turan, İ , Çakar, B , Caner, A , Erdem, S , Haydaroğlu, A . (2020). Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri . Ege Tıp Dergisi , Volume: 59 Suppl: 1 (Oncology) , 6-16 . DOI: 10.19161/etd.815041
MLA Ünal, N , Yalman, D , Demir, H , Sezak, M , Sezer, T , Burçak Karaca, Ş , Elmas, N , Özütemiz, A , Özkök, S , Ersin, M , Doğanavşargil, B , Karabulut, B , Bor, S , Fırat, Ö , Aydın, A , Vardar, R , Oruç, N , Tekin, F , Turan, İ , Çakar, B , Caner, A , Erdem, S , Haydaroğlu, A . "Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri" . Ege Tıp Dergisi (2020 ): 6-16 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/57496/815041>
Chicago Ünal, N , Yalman, D , Demir, H , Sezak, M , Sezer, T , Burçak Karaca, Ş , Elmas, N , Özütemiz, A , Özkök, S , Ersin, M , Doğanavşargil, B , Karabulut, B , Bor, S , Fırat, Ö , Aydın, A , Vardar, R , Oruç, N , Tekin, F , Turan, İ , Çakar, B , Caner, A , Erdem, S , Haydaroğlu, A . "Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2020 ): 6-16
RIS TY - JOUR T1 - Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri AU - Nalan Gülşen Ünal , Deniz Yalman , Halit Batuhan Demir , Murat Sezak , Taylan Özgür Sezer , Şaziye Burçak Karaca , Nevra Elmas , Ahmet Ömer Özütemiz , Serdar Özkök , Muhtar Sinan Ersin , Başak Doğanavşargil , Bülent Karabulut , Serhat Bor , Özgür Fırat , Ahmet Aydın , Rukiye Vardar , Nevin Oruç , Fatih Tekin , İlker Turan , Burcu Çakar , Ayşe Caner , Sevgi Erdem , Ayfer Haydaroğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19161/etd.815041 DO - 10.19161/etd.815041 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 16 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.815041 UR - https://doi.org/10.19161/etd.815041 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri %A Nalan Gülşen Ünal , Deniz Yalman , Halit Batuhan Demir , Murat Sezak , Taylan Özgür Sezer , Şaziye Burçak Karaca , Nevra Elmas , Ahmet Ömer Özütemiz , Serdar Özkök , Muhtar Sinan Ersin , Başak Doğanavşargil , Bülent Karabulut , Serhat Bor , Özgür Fırat , Ahmet Aydın , Rukiye Vardar , Nevin Oruç , Fatih Tekin , İlker Turan , Burcu Çakar , Ayşe Caner , Sevgi Erdem , Ayfer Haydaroğlu %T Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri %D 2020 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.815041 %U 10.19161/etd.815041
ISNAD Ünal, Nalan Gülşen , Yalman, Deniz , Demir, Halit Batuhan , Sezak, Murat , Sezer, Taylan Özgür , Burçak Karaca, Şaziye , Elmas, Nevra , Özütemiz, Ahmet Ömer , Özkök, Serdar , Ersin, Muhtar Sinan , Doğanavşargil, Başak , Karabulut, Bülent , Bor, Serhat , Fırat, Özgür , Aydın, Ahmet , Vardar, Rukiye , Oruç, Nevin , Tekin, Fatih , Turan, İlker , Çakar, Burcu , Caner, Ayşe , Erdem, Sevgi , Haydaroğlu, Ayfer . "Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (October 2020): 6-16 . https://doi.org/10.19161/etd.815041
AMA Ünal N , Yalman D , Demir H , Sezak M , Sezer T , Burçak Karaca Ş , Elmas N , Özütemiz A , Özkök S , Ersin M , Doğanavşargil B , Karabulut B , Bor S , Fırat Ö , Aydın A , Vardar R , Oruç N , Tekin F , Turan İ , Çakar B , Caner A , Erdem S , Haydaroğlu A . Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri. ETD. 2020; 6-16.
Vancouver Ünal N , Yalman D , Demir H , Sezak M , Sezer T , Burçak Karaca Ş , Elmas N , Özütemiz A , Özkök S , Ersin M , Doğanavşargil B , Karabulut B , Bor S , Fırat Ö , Aydın A , Vardar R , Oruç N , Tekin F , Turan İ , Çakar B , Caner A , Erdem S , Haydaroğlu A . Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2020; 6-16.
IEEE N. Ünal , D. Yalman , H. Demir , M. Sezak , T. Sezer , Ş. Burçak Karaca , N. Elmas , A. Özütemiz , S. Özkök , M. Ersin , B. Doğanavşargil , B. Karabulut , S. Bor , Ö. Fırat , A. Aydın , R. Vardar , N. Oruç , F. Tekin , İ. Turan , B. Çakar , A. Caner , S. Erdem and A. Haydaroğlu , "Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri", Ege Tıp Dergisi, pp. 6-16, Oct. 2020, doi:10.19161/etd.815041

Authors of the Article
Nalan Gülşen ÜNAL [1]
Deniz YALMAN [2]
Halit Batuhan DEMİR [3]
Murat SEZAK [4]
Taylan Özgür SEZER [5]
Şaziye BURÇAK KARACA [6]
Nevra ELMAS [7]
Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ [8]
Serdar ÖZKÖK [9]
Muhtar Sinan ERSİN [10]
Başak DOĞANAVŞARGİL [11]
Bülent KARABULUT [12]
Özgür FIRAT [14]
Ahmet AYDIN [15]
Rukiye VARDAR [16]
Nevin ORUÇ [17]
Fatih TEKİN [18]
İlker TURAN [19]
Burcu ÇAKAR [20]
Ayşe CANER [21]
Sevgi ERDEM [22]
Ayfer HAYDAROĞLU [23]