Year 2020, Volume , Issue , Pages 47 - 53 2020-10-26

Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri
Epidemiological and survival profile of laryngeal cancer patients recorded in the database of Ege University Medical School

Göksel TURHAL [1] , Fetih Furkan ŞAHİN [2] , Kerem ÖZTÜRK [3] , Özlem AKAGÜNDÜZ [4] , Serdar AKYILDIZ [5] , Mustafa Esassolak ESASSOLAK [6] , Ümit ULUÖZ [7] , Ali VERAL [8] , Ulus Ali ŞANLI [9] , Ayşe CANER [10]


Amaç: Bu çalışmada Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜKAM) sisteminde kayıtlı olan larinks kanseri tanısı alan hastaların demografik özellikleri ile birlikte malignite kliniğine göre genel sağkalımlarının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: EÜKAM’da görevli kanser kayıt teknik ekibi tarafından kaydedilen 1992-2016 yılları arasında Ege Üniversitesi’nde tanı, tedavi ve takip sürecinde yer alan 3144 olgunun yaşı,cinsiyeti, histopatolojisi, tümör evresi, uygulanan tedavi şekli, takip süresi ve sağkalım durumu retrospektif olarak analiz edilmiştir. Bulgular: 3144 olgunun ortalama yaşı 59.4±10.5 saptanmıştır. En sık histopatolojik tip %97.4 ile karsinom olarak, en sık gözlenen evre durumu %47.1 ile lokal sınırlı evre olarak saptanmıştır. Tüm olgu serisinin 5, 10, 15 ve 20 yıllık genel sağkalımları ise sırasıyla %67, %48.6, %33.8 ve %23.5 olarak bulunmuştur. Sonuç: Larinks kanserleri genel sağkalımında tümör evresi, yaş gibi faktörlerin anlamlı olarak etkili olduğu saptanırken cinsiyetin sağkalım üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca son yıllarda organ koruyucu tedavi modellerindeki alternatif seçenek ve başarı oranlarında artış olduğu, bunun yanında larinks kanseri insidansında artışın günümüze kadar devam ettiği saptanmıştır.

Aim: The scope of this study was to investigate the demographic characteristics of laryngeal cancer and the factors that may effect the overall survival of laryngeal cancer in patients recorded in Ege University Cancer and Research Center (EUKAM) database.

Materials and Methods: Data of 3144 laryngeal cancer patients registered at EUKAM between 1992-2016; diagnosis, age, gender, histopathology, tumor stage, treatment modalities, follow-up period and latest status were retrospectively evaluated.

Results: The average age of 3144 patients was 59.4±10.5 years. 94.9% of the cases were male and 5.1% were female. The most common histopathological type was carcinoma with the percentage of 97.4%, and the most common stage was locally limited with the percentage of 47.1%. The 5, 10, 15 and 20-year overall survival rates were 67%, 48.6%, 33.8% and 23.5%, respectively.

Conclusion: Tumor stage and age were found to be significantly effective on survival of laryngeal cancers, on the other hand gender did not have a significant effect on survival. In last decades there has been an increase in alternative options and success rates in larynx preservation treatment modalities in recent years, as well as an increase in the incidence of laryngeal cancer.

 • Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6);394-424.
 • Surveillance, Epidemiology and End Result Program. Cancer stat facts: Laryngeal cancer. National Cancer Institute. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/laryn.html
 • Survival Rates for Laryngeal and Hypopharyngeal Cancers. American Cancer Society. https://www.cancer.org/cancer/laryngeal-and-hypopharyngeal-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html
 • Koç C. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. 1. Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi Ltd Şti, 2003; 1183-216.
 • Wunsch Filho V. The epidemiology of laryngeal cancer in Brazil. Sao Paulo Med J. 2004 Sep 2;122(5):188-94.
 • Koufman JA, Burke AJ. The etiology and pathogenesis of laryngeal carcinoma. Otolaryngol Clin North Am 1997; 30: 1-19.
 • Dagli S, Dagli U, Kurtaran H, Alkim C, Sahin B. Laryngopharyngeal reflux in laryngeal cancer. Turk J Gastroenterol. 2004 Jun;15(2):77-81.
 • Mendenhall WM, Million RR, Stringer SP, Cassisi NJ. Squamous cell carcinoma of the glottic larynx: a review emphasizing the University of Florida philosophy. Review. South Med J. 1999 Apr;92(4):385-93.
 • Teppo H, Koivunen P, Hyrynkangas K, Alho OP. Diagnostic delays in laryngeal carcinoma: Professional diagnostic delay is a strong independent predictor of survival. Head Neck 2003; 25: 389-94.
 • Larizadeh M H, Damghani M A, M. Epidemiological Characteristics of Head and Neck Cancers in Southeast of Iran. Iran J CancerPrev. 2014;7(2):80–6.
 • Kara F, İlter H, Keskinkılıç B ve ark. Türkiye Kanser İstatistikleri 2015. Halk Sağlığı Genel Müd. Sağlık Bakanlığı 2018.
 • Kim KH, Kim RB, Woo SH. Individual participant data meta‐analysis of primary laryngeal lymphoma: focusing on the clinical characteristics and prognosis. Laryngoscope 2015;125:2741–8.
 • Karatayli-Ozgursoy S, et al. Non-epithelial tumors of the larynx: a single institution review. Am J Otolaryngol. 2016;37(3):279–85.
 • Hideya Y, Gen S, Satoaki Net al. Radiotherapy for locally advanced resectable T3–T4 laryngeal cancer—does laryngeal preservation strategy compromise survival? J Radiat Res. 2018;59(1):77-90.
 • Stokes WA, Jones BL, Bhatia S et al. A comparison of overall survival for patients with T4 larynx cancer treated with surgical versus organ‐preservation approaches: A National Cancer Data Base analysis. Cancer. 2017;123(4):600-8.
 • Sert F, Kaya I, Ozturk K, Esassolak M. Patterns of failure for early-stage glottic carcinoma: 10 years' experience in conformal radiotherapy era. J Can Res Ther 2019;15:576-81.
 • Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study Group. Induction chemotherapy plus radiation compared with surgery plus radiation in patients with advanced laryngeal cancer. N Engl J Med 1991; 324:1685-90.
 • Forastiere AA, Zhang Q, Weber RS, et al. Long-term results of RTOG 91-11: a comparison of three nonsurgical treatment strategies to preserve the larynx in patients with locally advanced larynx cancer. J Clin Oncol. 2013;31(7):845–52. doi:10.1200/JCO.2012.43.6097.
 • Boring CC, Squires TS, Tong T, Montgomery S. Cancer statistics, 1994. CA Cancer J Clin. 1994;44(1):7-26.
 • Bean MB, Liu Y, Jiang R, et al. Small Cell and Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck: Comparing Incidence and Survival Trends Based on Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Data. Oncologist. 2019;24(12).
 • Gattaa G, Bottaa L, Sánchez M J ve ark. Prognoses and improvement for head and neck cancers diagnosed in Europe in early 2000s: The EUROCARE-5 population-based study. Eur J Cancer. 2015;51(15):2130-43.
 • Li H, Li EY, Kejner AE. Treatment modality and outcomes in larynx cancer patients: A sex based evaluation. Head Neck. 2019;41(11):3764-74.
 • Akagündüz ÖÖ, Cosgun G, Esassolak M ve ark. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi veri tabanında kayıtlı baş-boyun kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2019;58:114-9.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0020-1921
Author: Göksel TURHAL
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6593-9452
Author: Fetih Furkan ŞAHİN (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2754-4166
Author: Kerem ÖZTÜRK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5438-9969
Author: Özlem AKAGÜNDÜZ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7472-5499
Author: Serdar AKYILDIZ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7512-8015
Author: Mustafa Esassolak ESASSOLAK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7498-5963
Author: Ümit ULUÖZ
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0343-9978
Author: Ali VERAL
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0062-6105
Author: Ulus Ali ŞANLI
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3058-9971
Author: Ayşe CANER
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 28, 2020
Acceptance Date : October 5, 2020
Publication Date : October 26, 2020

Bibtex @research article { etd815296, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {47 - 53}, doi = {10.19161/etd.815296}, title = {Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri}, key = {cite}, author = {Turhal, Göksel and Şahin, Fetih Furkan and Öztürk, Kerem and Akagündüz, Özlem and Akyıldız, Serdar and Esassolak, Mustafa Esassolak and Uluöz, Ümit and Veral, Ali and Şanlı, Ulus Ali and Caner, Ayşe} }
APA Turhal, G , Şahin, F , Öztürk, K , Akagündüz, Ö , Akyıldız, S , Esassolak, M , Uluöz, Ü , Veral, A , Şanlı, U , Caner, A . (2020). Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri . Ege Tıp Dergisi , Volume: 59 Suppl: 1 (Oncology) , 47-53 . DOI: 10.19161/etd.815296
MLA Turhal, G , Şahin, F , Öztürk, K , Akagündüz, Ö , Akyıldız, S , Esassolak, M , Uluöz, Ü , Veral, A , Şanlı, U , Caner, A . "Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri" . Ege Tıp Dergisi (2020 ): 47-53 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/57496/815296>
Chicago Turhal, G , Şahin, F , Öztürk, K , Akagündüz, Ö , Akyıldız, S , Esassolak, M , Uluöz, Ü , Veral, A , Şanlı, U , Caner, A . "Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2020 ): 47-53
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri AU - Göksel Turhal , Fetih Furkan Şahin , Kerem Öztürk , Özlem Akagündüz , Serdar Akyıldız , Mustafa Esassolak Esassolak , Ümit Uluöz , Ali Veral , Ulus Ali Şanlı , Ayşe Caner Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19161/etd.815296 DO - 10.19161/etd.815296 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 53 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.815296 UR - https://doi.org/10.19161/etd.815296 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri %A Göksel Turhal , Fetih Furkan Şahin , Kerem Öztürk , Özlem Akagündüz , Serdar Akyıldız , Mustafa Esassolak Esassolak , Ümit Uluöz , Ali Veral , Ulus Ali Şanlı , Ayşe Caner %T Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri %D 2020 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.815296 %U 10.19161/etd.815296
ISNAD Turhal, Göksel , Şahin, Fetih Furkan , Öztürk, Kerem , Akagündüz, Özlem , Akyıldız, Serdar , Esassolak, Mustafa Esassolak , Uluöz, Ümit , Veral, Ali , Şanlı, Ulus Ali , Caner, Ayşe . "Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (October 2020): 47-53 . https://doi.org/10.19161/etd.815296
AMA Turhal G , Şahin F , Öztürk K , Akagündüz Ö , Akyıldız S , Esassolak M , Uluöz Ü , Veral A , Şanlı U , Caner A . Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri. ETD. 2020; 47-53.
Vancouver Turhal G , Şahin F , Öztürk K , Akagündüz Ö , Akyıldız S , Esassolak M , Uluöz Ü , Veral A , Şanlı U , Caner A . Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2020; 47-53.
IEEE G. Turhal , F. Şahin , K. Öztürk , Ö. Akagündüz , S. Akyıldız , M. Esassolak , Ü. Uluöz , A. Veral , U. Şanlı and A. Caner , "Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri", Ege Tıp Dergisi, pp. 47-53, Oct. 2020, doi:10.19161/etd.815296

Authors of the Article
Göksel TURHAL [1]
Fetih Furkan ŞAHİN [2]
Kerem ÖZTÜRK [3]
Özlem AKAGÜNDÜZ [4]
Serdar AKYILDIZ [5]
Mustafa Esassolak ESASSOLAK [6]
Ümit ULUÖZ [7]
Ulus Ali ŞANLI [9]
Ayşe CANER [10]