Year 2013, Volume 52 , Issue 1, Pages 7 - 14 2013-03-01

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi
The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines

Avcı Ç B [1] , Üslüer Yılmaz S [2] , Şığva Doğan Ö [3] , Söğütlü F [4] , Dündar M [5] , Gündüz C [6]


Amaç: Rapamisin, Streptomyces hygroscopicus‘ten izole edilen, FKBP12 mTOR'a bağlanan bir antibiyotiktir. Rapamisin hem in vitro hem de in vivo kanser hücrelerinin proliferasyonunu inhibe etmektedir. Bu çalışmada, insan prostat kanseri hücre modelinde rapamisinin sitotoksik ve apoptotik etkileri değerlendirilip, telomeraz aktivitesi, EGFR ve VDR gen ekspresyonları üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: LNCaP, PC-3 ve DU 145 prostat kanseri hücre hatları Dulbecco's Modified Eagle's Medium'da rapamisin ile muamele edilip inkübe edilmişlerdir. Ayrıca rapamisinin sitotoksisitesi tripan mavisi testi, XTT yöntemi ve apoptoz akridin oranj-etidium bromid boyası ile incelenmiştir. hTERT, EGFR ve VDR genlerinin ekspresyonlarının kantifikasyonu yapılmıştır. Bulgular: Apoptoz değerlendirildiğinde hücre hatlarında rapamisinin IC50 dozunda apoptoz artışı izlendi. Rapamisinin LNCaP hücre hattında sitotoksisitesi değerlendirildiğinde belirgin bir sitotoksisite gözlendi. hTERT mRNA ekspresyonunda PC-3 hücre hattında düşüş belirlendi. Hücre hatlarında VDR ve EGFR gen ekspresyonları izlendiğinde; PC-3 ve DU 145' te VDR gen ekspresyonunda belirgin bir düşüş gözlendi. EGFR gen ekspresyon seviyesinde ise tüm hücre hatlarında düşüş saptandı. Bu çalışmada en dikkat çekici bulgu, prostat kanseri hücre hattı LNCaP'te VDR ekspresyonunun izlenilmemiş olmasıdır. Sonuç: Prostat kanserinde yeni bir moleküler tedavi yaklaşımı gündeme getirilmiştir.
Aim: Rapamycin is an antibiotic isolated from Streptomyces hygoroscopicus and binds with FKBP12 mTOR. Rapamycin inhibits proliferation of cancer cells in both in vitro and in vivo. It was purposed that cytotoxic, apoptotic effects be taken into consideration and the impact of telomerase activity, EGFR and VDR gene expressions were evaluated. Materials and Methods: LNCaP, PC-3 and DU 145 prostate cancer cell lines were treated with rapamycin in Dulbecco's Modified Eagle's Medium. Cytotoxicity of the cell lines were analyzed with the Trypan Blue Dye test, XTT method and apoptosis with acridine orange-ethidium bromide staining. Quantification of hTERT, EGFR and VDR gene expressions was performed. Results: Apoptosis was increased in cell lines with the IC50 dose of rapamycin. When the cyototoxicity of rapamycin was evaluated in the LNCaP cell line, a prominent cyototoxicty was observed. hTERT mRNA expressions decreased in the PC3 cell line. When the gene expressions of VDR and EGFR were analyzed, a distinctive reduction was observed in the VDR gene expression in the PC-3 and DU 145 cell lines. In terms of the EGFR gene expression; a decrease was determined in all cell lines. The most remarkable result of our scientific research is the lack of the VDR gene expression in the LNCaP cell line. Conclusion: The prospect of a new molecular approach to treatment of prostate cancer was raised.
Other ID JA33GK59GZ
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Avcı Ç B

Author: Üslüer Yılmaz S

Author: Şığva Doğan Ö

Author: Söğütlü F

Author: Dündar M

Author: Gündüz C

Dates

Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { etd343978, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2013}, volume = {52}, pages = {7 - 14}, doi = {}, title = {Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi}, key = {cite}, author = {B, Avcı Ç and S, Üslüer Yılmaz and Ö, Şığva Doğan and F, Söğütlü and M, Dündar and C, Gündüz} }
APA B, A , S, Ü , Ö, Ş , F, S , M, D , C, G . (2013). Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi. Ege Tıp Dergisi , 52 (1) , 7-14 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31436/343978
MLA B, A , S, Ü , Ö, Ş , F, S , M, D , C, G . "Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi". Ege Tıp Dergisi 52 (2013 ): 7-14 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31436/343978>
Chicago B, A , S, Ü , Ö, Ş , F, S , M, D , C, G . "Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi". Ege Tıp Dergisi 52 (2013 ): 7-14
RIS TY - JOUR T1 - Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi AU - Avcı Ç B , Üslüer Yılmaz S , Şığva Doğan Ö , Söğütlü F , Dündar M , Gündüz C Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 14 VL - 52 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi %A Avcı Ç B , Üslüer Yılmaz S , Şığva Doğan Ö , Söğütlü F , Dündar M , Gündüz C %T Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi %D 2013 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 52 %N 1 %R %U
ISNAD B, Avcı Ç , S, Üslüer Yılmaz , Ö, Şığva Doğan , F, Söğütlü , M, Dündar , C, Gündüz . "Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi". Ege Tıp Dergisi 52 / 1 (March 2013): 7-14 .
AMA B A , S Ü , Ö Ş , F S , M D , C G . Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi. Ege Tıp Dergisi. 2013; 52(1): 7-14.
Vancouver B A , S Ü , Ö Ş , F S , M D , C G . Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi. Ege Tıp Dergisi. 2013; 52(1): 14-7.