Year 2013, Volume 52 , Issue 1, Pages 15 - 19 2013-03-01

18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler
Urinary incontinence frequency and affecting factors in women aged over 18

Terzi H [1] , Terzi R Kale A [2]


Amaç: Bu çalışmanın amacı, jinekoloji polikliniğine başvuran kadınlarda üriner inkontinans sıklığını ve çeşitli sosyo-demografik ve tıbbi faktörlerin üriner inkontinans sıklığına etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, Mart 2012 ile Haziran 2012 tarihleri arasında Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinin polikliniğine başvuran 18 yaş üstü kadınlarda yapıldı. Polikliniğe başvuran hastalara, sosyo-demografik özellikler ve üriner inkontinansa yönelik 15 soru ve 6 sorudan oluşan UDI-6 formu dolduruldu. Toplam 555 hasta çalışmaya alındı. Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS 17,0 istatistik programı yardımı ile analiz edildi. İstatistiksel analiz yöntemlerinden Ki-kare testi ve tek yönlü varyans analizi kullanıldı. p
Aim: The aim of this study to assess urinary incontinence prevalance among women visiting the gynecology outpatient clinic and the effects of various sociodemographic and medical factors to the incidence of urinary incontinence. Materials and Methods: Research was conducted on women over the age of 18 , between March 2012 and June 2012 at Kocaeli Derince Obstetrics and Gynecology Training and Research Hospital. Patients who were admitted to our outpatient clinic filled out a UDI-6 form which includes sociodemographic characteristics and questions for urinary incontinence. A total of 555 patients were studied. The data transferred to the computer were analyzed using a SPSS 17.0 statistical program. Statistical analysis chi-square test and one-way analysis of variance methods were used. A p value of
Other ID JA53AR76JE
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Terzi H

Author: Terzi R Kale A

Dates

Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { etd343979, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2013}, volume = {52}, pages = {15 - 19}, doi = {}, title = {18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler}, key = {cite}, author = {H, Terzi and A, Terzi R Kale} }
APA H, T , A, T . (2013). 18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler. Ege Tıp Dergisi , 52 (1) , 15-19 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31436/343979
MLA H, T , A, T . "18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler". Ege Tıp Dergisi 52 (2013 ): 15-19 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31436/343979>
Chicago H, T , A, T . "18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler". Ege Tıp Dergisi 52 (2013 ): 15-19
RIS TY - JOUR T1 - 18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler AU - Terzi H , Terzi R Kale A Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 19 VL - 52 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi 18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler %A Terzi H , Terzi R Kale A %T 18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler %D 2013 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 52 %N 1 %R %U
ISNAD H, Terzi , A, Terzi R Kale . "18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler". Ege Tıp Dergisi 52 / 1 (March 2013): 15-19 .
AMA H T , A T . 18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler. Ege Tıp Dergisi. 2013; 52(1): 15-19.
Vancouver H T , A T . 18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler. Ege Tıp Dergisi. 2013; 52(1): 19-15.