Year 2013, Volume 52 , Issue 1, Pages 43 - 44 2013-03-01

Boyunda ünilateral kitle: Tularemi
Unilateral cervical mass: Tularemia

Uludağ Altun H [1] , Tetik H [2]


Tularemi, zorunlu aerob, hücre içi, gram-negatif kokobasil olan Francisella tularensis'in neden olduğu zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalar, ateş, boğaz ağrısı, konjunktivit ve servikal kitle şikayeti ile gelebilmektedir. Etkenin nazlı ve yavaş üreyen bir bakteri olması nedeniyle rutin klinik laboratuvarlarda izolasyonu ve tanımlanması zor ve zaman alıcıdır. Kültürün yapılması laboratuvar personeline bulaşın yüksek olması nedeniyle güçtür. Tanıda mikroaglütinasyon ve ELİSA gibi serolojik testler kullanılmaktadır. Hastalık ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, orofarengeal, pnömonik ve tifoidal formlar olmak üzere altı tipte karşımıza çıkabilmektedir. Ateş, boğaz ağrısı, servikal kitlesi olan ve özellikle beta-laktam grubu antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen ve tulareminin endemik olduğu bölgeden gelen olgularda bu hastalık akla gelmelidir. Bu yazıda, hastanemize boyunda kitle şikayeti ile başvuran, ülseroglandüler ve glandüler tutulumu olan, serolojik testlerinin olumlu saptanması nedeni ile tularemi tanısı konulan iki olgu ve klinik özellikleri sunulmuştur.
Tularemia is a zoonotic disease caused by Francisella tularensis, a facultative, intracellular, gram-negative cocobacilli. Tularemia should come to mind in patients with fever, sore throat, conjunctivitis and cervical mass. Since the infectious agent is a fastidious and slow growing organism, it is difficult and time-consuming to isolate and identify bacteria in routine clinical laboratories. Because of its high contagious property for laboratory personel, its culture is difficult to handle. The diagnosis of tularemia is mainly based on the serological assays such as microagglutination or ELISA. The disease can be presented in six classic types: Ulceroglandular, glandular, oculoglandular, oropharyngeal, pneumonic and typhoidal. It should be taken into consideration in the case of patients with fever, sore throat and cervical masses which are especially unresponsive to beta-lactam antibiotic therapy and which come from an endemic area of tularemia. In this report, two cases of tularemia of patients admitted to the hospital with a cervical mass with ulceroglanduler and glandular involvement, diagnosed by serological tests are presented.
Other ID JA25PN62CT
Journal Section Case Reports
Authors

Author: Uludağ Altun H

Author: Tetik H

Dates

Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { etd343985, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2013}, volume = {52}, pages = {43 - 44}, doi = {}, title = {Boyunda ünilateral kitle: Tularemi}, key = {cite}, author = {H, Uludağ Altun and H, Tetik} }
APA H, U , H, T . (2013). Boyunda ünilateral kitle: Tularemi. Ege Tıp Dergisi , 52 (1) , 43-44 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31436/343985
MLA H, U , H, T . "Boyunda ünilateral kitle: Tularemi". Ege Tıp Dergisi 52 (2013 ): 43-44 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31436/343985>
Chicago H, U , H, T . "Boyunda ünilateral kitle: Tularemi". Ege Tıp Dergisi 52 (2013 ): 43-44
RIS TY - JOUR T1 - Boyunda ünilateral kitle: Tularemi AU - Uludağ Altun H , Tetik H Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 44 VL - 52 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Boyunda ünilateral kitle: Tularemi %A Uludağ Altun H , Tetik H %T Boyunda ünilateral kitle: Tularemi %D 2013 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 52 %N 1 %R %U
ISNAD H, Uludağ Altun , H, Tetik . "Boyunda ünilateral kitle: Tularemi". Ege Tıp Dergisi 52 / 1 (March 2013): 43-44 .
AMA H U , H T . Boyunda ünilateral kitle: Tularemi. Ege Tıp Dergisi. 2013; 52(1): 43-44.
Vancouver H U , H T . Boyunda ünilateral kitle: Tularemi. Ege Tıp Dergisi. 2013; 52(1): 44-43.