Year 2015, Volume 54 , Issue 3, Pages 120 - 123 2015-09-01

Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri
Clinical features of 80 cases with adrenal incidentaloma

Nilüfer Özdemir KUTBAY [1] , Banu ŞARER YÜREKLİ [2] , Esma PEHLİVAN [3] , Özer MAKAY [4] , Mehmet ERDOĞAN [5] , Şevki ÇETİNKALP [6] , Gökhan ÖZGEN [7] , Füsun SAYGILI [8]


Amaç: Görüntüleme yöntemlerinin kullanımının artmasıyla birlikte adrenal insidentaloma tespit edilme oranı da artmıştır. Bu çalışmada adrenal insidentalomalı vakalarımızın klinik özelliklerini sunuyoruz. Gereç ve Yöntem: Şubat 2013 ve Şubat 2014 tarihleri arasında Ege Üniveristesi Endokrin polikliniğimize başvuran adrenal insidentalomalı hastalarımızın kayıtları incelendi. Yaş, cinsiyet, komorbidite, lokalizasyon, büyüklük, fonksiyon, operasyon şekli ve histolojik bulguları retrospektif olarak kaydedildi. Bulgular: Toplam 80 hastanın 55'i kadın (%68.7), 25'i erkekti (%31.3). Ortalama yaş 55.7 (30-72) olarak bulundu. Adrenal adenomların sıklıkla 50-60 yaş aralığında olduğu görüldü. Lokalizasyon açısından analiz yapıldığında, adrenal kitlelerin %51.3'nün solda, %38.5'nin sağda, %10.2'sinin bilateral olduğu tespit edildi. Verisi incelenen 80 hastadan hormonal taranması yapılan 76 hastanın verileri analiz edildiğinde; adrenal kitlelerin %73.7'sinin nonfonksiyone olduğu tespit edildi. Hastaların %19.7'sine subklinik Cushing sendromu (1 mg DST'nde eşik değer 1.8 μg/dL alındığında), %5.3'ünde feokromositoma, %1.3'ünde Conn sendromu tanısı kondu. Bir mg DST'nde eşik değer 5μg/dL alındığında subklinik Cushing sendromu oranı %2.6'ya geriledi. Adrenalektomi uygulanan 17 hastadan verilerine ulaşılabilen 10 hastada kapalı adrenalektomi ve 5'inde robotik cerrahi ile adrenalektomi uygulandığı görüldü. Patolojik verileri analiz edildiğinde; 9 adenom, 4 feokromositoma, 2 myelipoma ve 1 onkositom tespit edildi. Sonuç: Kliniğimizdeki adrenal insidentaloma vakalarındaki özellikler genel olarak literatür verisiyle uyumu bulunmuştur. Ancak subklinik Cushing sendromunda alınan tanı kriterine göre oran değişiklik gösterebilmektedir. Bir mg DST sonrası eşik değer 1.8 μg/dL alındığında testin spesifisitesi azalabilmektedir.
Aim: The detection rate of adrenal incidentaloma with the increasing use of imaging techniques has increased. In this study, we present the clinical features of our cases with adrenal incidentaloma. Materials and Methods: We investigated the data of the cases with adrenal incidentaloma admitted to Endocrine clinic of Ege University between February 2013 and February 2014. Age, sex, comorbidity, localization, size, function, operation method, histological findings were retrospectively recorded. Results: Out of 80 patients, 55 were female (68.7%) and 25 were male (31.3%). Mean age was 55.7±9.7 (30-72). Adrenal incidentaloma was often found between 50 and 60 years of age. In the localization analysis, 51.3% of adrenal mass was detected on the left side, 38.5% on the right and 10.2% was bilateral. When 76 out of 80 patients undertook a hormonal analysis, 73.7% of the adrenal masses were found to be non-functioning. 19.7% of our patients were diagnosed as subclinical Cushing syndrome (when threshold value was taken as 1.8μg/dL in 1mg dexamethasone suppression test-DST), 5.3% pheochromocytoma and 1.3% Conn syndrome. When threshold value was taken as 5μg/dL in 1mg DST, the rate of subclinical Cushing syndrome decreased to 2.6%. Out of 17 patients underwent adrenalectomy, it was observed in the ones with available medical reports that 10 patients were operated with laparoscopic and 5 with robotic surgery. In the pathological data analysis, there were 9 adenoma, 4 pheochromocytoma, 2 myolipoma and 1 oncocytoma. Conclusion: The features of our cases with adrenal incidentaloma were generally found to be in compliance with the the literature data. However, the number of the patients with subclinical Cushing syndrome after 1mg DST may vary according to threshold values. When threshold value was taken as 1.8 μg/dL in 1mg DST, specificity of the test may decrease.
Other ID JA59KG33VT
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Nilüfer Özdemir KUTBAY

Author: Banu ŞARER YÜREKLİ

Author: Esma PEHLİVAN

Author: Özer MAKAY

Author: Mehmet ERDOĞAN

Author: Şevki ÇETİNKALP

Author: Gökhan ÖZGEN

Author: Füsun SAYGILI

Dates

Publication Date : September 1, 2015

Bibtex @ { etd344130, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2015}, volume = {54}, pages = {120 - 123}, doi = {10.19161/etd.344130}, title = {Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri}, key = {cite}, author = {KUTBAY, Nilüfer Özdemir and YÜREKLİ, Banu ŞARER and PEHLİVAN, Esma and MAKAY, Özer and ERDOĞAN, Mehmet and ÇETİNKALP, Şevki and ÖZGEN, Gökhan and SAYGILI, Füsun} }
APA KUTBAY, N , YÜREKLİ, B , PEHLİVAN, E , MAKAY, Ö , ERDOĞAN, M , ÇETİNKALP, Ş , ÖZGEN, G , SAYGILI, F . (2015). Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri. Ege Tıp Dergisi , 54 (3) , 120-123 . DOI: 10.19161/etd.344130
MLA KUTBAY, N , YÜREKLİ, B , PEHLİVAN, E , MAKAY, Ö , ERDOĞAN, M , ÇETİNKALP, Ş , ÖZGEN, G , SAYGILI, F . "Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 120-123 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31447/344130>
Chicago KUTBAY, N , YÜREKLİ, B , PEHLİVAN, E , MAKAY, Ö , ERDOĞAN, M , ÇETİNKALP, Ş , ÖZGEN, G , SAYGILI, F . "Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 120-123
RIS TY - JOUR T1 - Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri AU - Nilüfer Özdemir KUTBAY , Banu ŞARER YÜREKLİ , Esma PEHLİVAN , Özer MAKAY , Mehmet ERDOĞAN , Şevki ÇETİNKALP , Gökhan ÖZGEN , Füsun SAYGILI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19161/etd.344130 DO - 10.19161/etd.344130 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 123 VL - 54 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344130 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344130 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri %A Nilüfer Özdemir KUTBAY , Banu ŞARER YÜREKLİ , Esma PEHLİVAN , Özer MAKAY , Mehmet ERDOĞAN , Şevki ÇETİNKALP , Gökhan ÖZGEN , Füsun SAYGILI %T Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri %D 2015 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 54 %N 3 %R doi: 10.19161/etd.344130 %U 10.19161/etd.344130
ISNAD KUTBAY, Nilüfer Özdemir , YÜREKLİ, Banu ŞARER , PEHLİVAN, Esma , MAKAY, Özer , ERDOĞAN, Mehmet , ÇETİNKALP, Şevki , ÖZGEN, Gökhan , SAYGILI, Füsun . "Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri". Ege Tıp Dergisi 54 / 3 (September 2015): 120-123 . https://doi.org/10.19161/etd.344130
AMA KUTBAY N , YÜREKLİ B , PEHLİVAN E , MAKAY Ö , ERDOĞAN M , ÇETİNKALP Ş , ÖZGEN G , SAYGILI F . Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(3): 120-123.
Vancouver KUTBAY N , YÜREKLİ B , PEHLİVAN E , MAKAY Ö , ERDOĞAN M , ÇETİNKALP Ş , ÖZGEN G , SAYGILI F . Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(3): 123-120.