Year 2016, Volume 55 , Issue 4, Pages 180 - 183 2016-12-01

Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of 'anti-HBc only' serological pattern detected in patients admitted to Ege University Hospital

Tuğba Bozdemir [1] , Ayşın Zeytinoğlu Türkeş [2] , Rüçhan Sertöz [3] , İmre Altuğlu [4]


Amaç: Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Viroloji Laboratuvarı'nda hepatit B serolojisi çalışılan hasta örneklerinde izole hepatit B kor antikoru (anti-HBc) pozitifliği prevalansının saptanması ve bu örneklerin HBV DNA ve ko-enfeksiyon varlığı açısından değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Ocak 2014-Aralık 2014 tarihleri arasında, hepatit göstergelerinden HBsAg, anti-HBc ve anti-HBs tetkikleri aynı tarihte çalışılan 22333 hasta dahil edildi. Hastaların seroloji parametreleri retrospektif olarak incelendi. Hastaların serum örneklerinden HBV, HCV, HIV parametreleri kemilüminesan mikropartikül immunoassay (CMIA) (Architect i2000sr, Abbott, A.B.D.) yöntemiyle, HBV DNA düzeyleri Real Time PCR (Abbott m2000rt, Abbott, ABD) ile çalışıldı. Bulgular: Toplam 22333 örneğin, 837'sinde (%3.74) izole anti-HBc pozitifliği saptandı. Bu hastaların 808'ine yapılan anti-HCV testinin, 45'inde (%5.56) pozitiflik saptanırken, anti-HIV testi yapılan 635 hastanın üçünde (%0,47) pozitiflik saptandı. HBV DNA çalışılan 180 hastanın 16'sı (%8.8) pozitif olarak bulundu. Sonuç: İzole anti-HBc pozitifliği rutin serolojik testler sırasında gözlenen yaygın bir laboratuvar bulgusudur. Laboratuvarımızda 22333 örnekte %3.74 oranında bu serolojik profil saptanmıştır. İzole anti-HBc pozitifliği yalancı reaktiviteden kronik HBV enfeksiyonuna kadar farklı durumların göstergesi olabilir. Bu hastalarda ileri tetkik ve izlem önemlidir.
Aim: The aim of the study is to determine the prevalance of serological pattern 'anti-HBc alone' in samples of patients sent to Ege University Virology Laboratory for the determination of hepatitis B markers and to determine the HBV DNA presence and co-infections in these samples. Materials and Methods: The results of 22333 serum samples tested between January 2014-December 2014 were examined retrospectively. HBV, HCV, HIV markers were tested with chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA) (Architect i2000sr, Abbott, USA) and HBV DNA with Real time PCR (Abbott m2000rt, Abbott, U.S.A.). Results: Eight hundred and thirty-seven (%3.74) of 22333 samples were determined as having the serological pattern 'anti-HBc alone'. Forty five of 808 samples tested for anti HCV were reactive and three samples out of 635 tested for anti HIV had reactive results. One hundred and eighty samples were tested for HBV DNA and 16 (%8.8) were found to be positive. Conclusion: 'Anti-HBc alone' serological profile is a common laboratory finding that is observed during routine serological assays in the clinical laboratory and %3.74 of 22333 samples were determined as having this serological pattern in our laboratory. This profile may reflect different situations from false reactivity to chronic HBV infections. Further testing and careful follow up is necessary in these patients.
Other ID JA49KN42JH
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Tuğba Bozdemir

Author: Ayşın Zeytinoğlu Türkeş

Author: Rüçhan Sertöz

Author: İmre Altuğlu

Dates

Publication Date : December 1, 2016

Bibtex @ { etd344222, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {180 - 183}, doi = {10.19161/etd.344222}, title = {Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Bozdemir, Tuğba and Türkeş, Ayşın Zeytinoğlu and Sertöz, Rüçhan and Altuğlu, İmre} }
APA Bozdemir, T , Türkeş, A , Sertöz, R , Altuğlu, İ . (2016). Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi , 55 (4) , 180-183 . DOI: 10.19161/etd.344222
MLA Bozdemir, T , Türkeş, A , Sertöz, R , Altuğlu, İ . "Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 180-183 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/31454/344222>
Chicago Bozdemir, T , Türkeş, A , Sertöz, R , Altuğlu, İ . "Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 180-183
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi AU - Tuğba Bozdemir , Ayşın Zeytinoğlu Türkeş , Rüçhan Sertöz , İmre Altuğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19161/etd.344222 DO - 10.19161/etd.344222 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 183 VL - 55 IS - 4 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344222 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344222 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi %A Tuğba Bozdemir , Ayşın Zeytinoğlu Türkeş , Rüçhan Sertöz , İmre Altuğlu %T Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi %D 2016 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 55 %N 4 %R doi: 10.19161/etd.344222 %U 10.19161/etd.344222
ISNAD Bozdemir, Tuğba , Türkeş, Ayşın Zeytinoğlu , Sertöz, Rüçhan , Altuğlu, İmre . "Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 55 / 4 (December 2016): 180-183 . https://doi.org/10.19161/etd.344222
AMA Bozdemir T , Türkeş A , Sertöz R , Altuğlu İ . Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi. ETD. 2016; 55(4): 180-183.
Vancouver Bozdemir T , Türkeş A , Sertöz R , Altuğlu İ . Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2016; 55(4): 183-180.

Authors of the Article
Tuğba Bozdemir [1]
Ayşın Zeytinoğlu Türkeş [2]
Rüçhan Sertöz [3]
İmre Altuğlu [4]