Year 2019, Volume , Issue , Pages 140 - 144 2019-12-31

Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri
Epidemiological and general survival characteristics of malign plevral mesothelioma patients in Ege University Hospital

Ayşe Gül ERGÖNÜL [1] , Tevfik İlker AKÇAM [2] , Ali ÖZDİL [3] , Kutsal TURHAN [4] , Alpaslan ÇAKAN [5] , Deniz NART [6] , Serdar ÖZKÖK [7] , Erdem GÖKER [8] , Ayşe CANER [9] , Gürsel ÇOK [10] , Ufuk ÇAĞIRICI [11]


Amaç: Malign plevral mazotelyoma (MPM) kötü prognozlu ölümcül bir hastalıktır. MPM için ortalama sağ kalım 4-18 ay arasında değişmektedir. MPM’de tüm tedavilere rağmen yüksek mortalite görüldüğünden, elimizdeki bilinen tüm tedaviler hastalara uygulanabilmektedir. Bu nedenle tümör evresine, hasta performansına, histolojik alt tipine göre; cerrahi, kemoterapi, radyoterapiyi içeren multimodal tedavi rejimleri söz konusu olmaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanındaki 1992-2017 yılları arası 241 malign plevral mezotelyoma hastasının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri istatistiksel açıdan global sonuçlarla karşılaştırılacak ve malign plevral mezotelyoma verileri değerlendirilecektir. Bulgular: Kayıtlı toplam 240 hastanın 154’ü (%64) erkek, 86’sı (%36) kadındı. Yas ortalaması 56 (19-78) idi. Sağ kalım değerlendirilmesinde yapılan tedavilerin sağ kalıma etkisine bakıldığında en iyi sonucun (ortalama sağ kalım 24 ay, beş yıllık yaşam %16, p˂0.001) kombine tedavi ile sağlandığı görülmüştür. Patolojik alt grupların sağ kalıma etkisine bakıldığında (Grafik 5) epiteloid mezotelyoma alt tipinin de anlamlı olarak daha iyi yaşam süresi gösterdiği bulunmuştur (ortalama sağ kalım 24 ay, beş yıllık yaşam %15, p<0,001). Sonuç: Malign mezotelyomada en başarılı sonuçlar kombine tedavilerle elde edilmektedir. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavinin beraber uygulanabildiği hastalarda sağ kalım uzamaktadır. Hasta sayısı arttıkça ve düzenli bir kayıt sistemi ile ilerleyen yıllarda daha sağlıklı sonuçlar verebileceğimizi düşünüyoruz.
Aim: Malignant pleural mesothelioma is a fatal disease with poor prognosis. Mean survival in mesothelioma varies between 4-18 months. Because of the high mortality rate despite all the treatments, all the known treatments can be applied to the patients. Therefore, according to tumor stage, patient performance, histological subtype; multimodal treatment regimens including surgery, chemotherapy and radiotherapy. Materials and Methods: In this study, epidemiological and general survival characteristics of 241 malignant pleural mesothelioma patients in the database of Ege University Hospital between 1992 and 2017 will be compared statistically with global results and malignant pleural mesothelioma data will be evaluated. Results: Of the total 240 patients enrolled, 154 (64%) were male and 86 (36%) were female. When the survival effect of the treatments was evaluated, it was seen that the best result (median survival 24 months, 5-year survival 16%, p < 0.001) was achieved with combined therapy. When the effect of pathological subtypes on survival was examined, it was found that epitheloid mesothelioma subtype showed significantly better survival. Conclusion: The most successful results in malignant mesothelioma are obtained with combined therapies. Survival is prolonged in patients with chemotherapy, radiotherapy and surgical treatment. We believe that as the number of patients increases and with a regular registration system, we can achieve healthier results in the years to come.
 • Robinson BWS, Musk AW, Lake RA. Malignant mesothelioma. Lancet 2005; 366: 397–08.
 • Okabe K. Intraoperative intracavitary hyperthermic chemotherapy for malignant pleural mesothelioma. AnnTranslMed. 2017;5:233.
 • Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu. Malign Plevral Mezotelyoma Türkiye Standartlar Rehberi. Eskişehir: ESOGÜ-APKAM; 2014.
 • Light RW. Tumors of the pleura. In: Murray JF, Nadel JA, eds. Textbook of respiratory medicine, vol 2. Philadelphia: Saunders, 1994:2222-30.
 • Steele JP, Klabatsa A, Fennell DA, et al: Prognostic factors in mesothe- lioma. Lung Cancer 2005;49(Suppl 1):49-5.
 • Opitz I, Sigrist B, Hillinger S, et al. Taurolidine and povidone-iodine induce different types of cell death in malignant pleural mesothelioma. Lung Cancer 2007;56:327-36.
 • Beebe-Dimmer JL, Fryzek JP, Yee CL, et al: Mesothelioma in the United States: A Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-Medicare investigation of treatment patterns and overall survival. Clin Epidemiol 2016;8:743-50.
 • Maggioni C, Barletta G, Rijavec E, et al: Advances in treatment of mesothelioma. Expert Opin Pharmacother 2016;17:1197-205.
 • Rusch V, Baldini EH, Bueno R, et al. The role of surgical cytoreduction in the treatment of malignant pleural mesothelioma: meeting summary of the International Mesothelioma Interest Group Congress, September 11- 2012, Boston, Mass. J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145:909-10.
 • Wald O, Sugarbaker DJ. Perspective on malignant pleural mesothelioma diagnosis and treatment. Ann Transl Med 2016;4:120.
 • Robinson BM. Malignant pleural mesothelioma: an epidemiological perspective. Ann Cardiothorac Surg 2012; 1: 491-6.
 • Türkiye Asbest Kontolü Stratejik Planı. Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu; 2013.
 • Butchart EG, Ashcroft T, Barnsley WC, Holden MP. Pleuropneumonectomy in the management of diffuse malignant mesothelioma of the pleura: Experience with 29 patients. Thorax 1976; 31: 15–24.
 • International Mesothelioma Interest Group. A proposed new international TNM staging system for malignant pleural mesothelioma. Chest 1995; 108: 1122–8.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Supplement
Authors

Orcid: 0000-0001-8854-953X
Author: Ayşe Gül ERGÖNÜL (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7108-9469
Author: Tevfik İlker AKÇAM
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8182-1764
Author: Ali ÖZDİL
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4150-0514
Author: Kutsal TURHAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4958-0996
Author: Alpaslan ÇAKAN
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8100-6978
Author: Deniz NART
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6546-5368
Author: Serdar ÖZKÖK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6180-713X
Author: Erdem GÖKER
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3058-9971
Author: Ayşe CANER
Institution: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7749-5203
Author: Gürsel ÇOK
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7827-793X
Author: Ufuk ÇAĞIRICI
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @other { etd669385, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {140 - 144}, doi = {10.19161/etd.669385}, title = {Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri}, key = {cite}, author = {ERGÖNÜL, Ayşe Gül and AKÇAM, Tevfik İlker and ÖZDİL, Ali and TURHAN, Kutsal and ÇAKAN, Alpaslan and NART, Deniz and ÖZKÖK, Serdar and GÖKER, Erdem and CANER, Ayşe and ÇOK, Gürsel and ÇAĞIRICI, Ufuk} }
APA ERGÖNÜL, A , AKÇAM, T , ÖZDİL, A , TURHAN, K , ÇAKAN, A , NART, D , ÖZKÖK, S , GÖKER, E , CANER, A , ÇOK, G , ÇAĞIRICI, U . (2019). Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi , () , 140-144 . DOI: 10.19161/etd.669385
MLA ERGÖNÜL, A , AKÇAM, T , ÖZDİL, A , TURHAN, K , ÇAKAN, A , NART, D , ÖZKÖK, S , GÖKER, E , CANER, A , ÇOK, G , ÇAĞIRICI, U . "Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 140-144 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/51417/669385>
Chicago ERGÖNÜL, A , AKÇAM, T , ÖZDİL, A , TURHAN, K , ÇAKAN, A , NART, D , ÖZKÖK, S , GÖKER, E , CANER, A , ÇOK, G , ÇAĞIRICI, U . "Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 140-144
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri AU - Ayşe Gül ERGÖNÜL , Tevfik İlker AKÇAM , Ali ÖZDİL , Kutsal TURHAN , Alpaslan ÇAKAN , Deniz NART , Serdar ÖZKÖK , Erdem GÖKER , Ayşe CANER , Gürsel ÇOK , Ufuk ÇAĞIRICI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.669385 DO - 10.19161/etd.669385 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 144 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.669385 UR - https://doi.org/10.19161/etd.669385 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %A Ayşe Gül ERGÖNÜL , Tevfik İlker AKÇAM , Ali ÖZDİL , Kutsal TURHAN , Alpaslan ÇAKAN , Deniz NART , Serdar ÖZKÖK , Erdem GÖKER , Ayşe CANER , Gürsel ÇOK , Ufuk ÇAĞIRICI %T Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.669385 %U 10.19161/etd.669385
ISNAD ERGÖNÜL, Ayşe Gül , AKÇAM, Tevfik İlker , ÖZDİL, Ali , TURHAN, Kutsal , ÇAKAN, Alpaslan , NART, Deniz , ÖZKÖK, Serdar , GÖKER, Erdem , CANER, Ayşe , ÇOK, Gürsel , ÇAĞIRICI, Ufuk . "Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (December 2020): 140-144 . https://doi.org/10.19161/etd.669385
AMA ERGÖNÜL A , AKÇAM T , ÖZDİL A , TURHAN K , ÇAKAN A , NART D , ÖZKÖK S , GÖKER E , CANER A , ÇOK G , ÇAĞIRICI U . Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. ETD. 2019; 140-144.
Vancouver ERGÖNÜL A , AKÇAM T , ÖZDİL A , TURHAN K , ÇAKAN A , NART D , ÖZKÖK S , GÖKER E , CANER A , ÇOK G , ÇAĞIRICI U . Ege Üniversitesi Hastanesi malign plevral mezotelyoma hastalarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2019; 144-140.