Year 2019, Volume , Issue , Pages 133 - 139 2019-12-31

Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri
Epidemiological and overall survival characteristics of kidney cancer patients in Ege University Hospital database

Pınar GÜRSOY [1] , Burcu ÇAKAR [2] , Erhan GÖKMEN [3] , Banu SARSIK KUMBARACI [4] , Sait ŞEN [5] , Erdal APAYDIN [6] , A. Çağ ÇAL [7] , Ayse CANER [8] , Serdar ÖZKÖK [9] , Ayfer HAYDAROĞLU [10]


Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesinde 1992-Haziran 2018 arası kanser tanısı konan ve tedavisi yapılan renal kanser tanılı hastaların genel özellikleri, tedavi modaliteleri ve sağ kalım sürelerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından toplanan renal kanser verileri CANREG özel bilgisayar programına kayıt edilmiş, DSÖ ve SEER sistemleri temelinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistik analizlerde Fisher’s Exact Test,KaplanMeier sağ kalım analizleri uygulanmıştır. Sağ kalım analizinde Log Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon) ve Tarone-Ware istatistikleri kullanılmıştır. İstatistik analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmada 1397’si (%64,0) erkek ve 783’si (%35,9) kadın toplam 2180 renal kanser hastasının verileri analiz edildi. Hastaların yaş ortalaması 65 idi. Tümörlerin %91,9’u renal parankimden, %8,07’si renal pelvisten köken almıştı. Parankim tümörlerinin yaklaşık %85’ini renal hücreli karsinom (RCC) oluşturmaktadır. En sık görülen histolojik alt tip berrak hücreli karsinom olup, bunu nefroblastoma ve papiller karsinom izlemekteydi. Histolojik alt tipler arasında en iyi beş yıllık sağ kalım kromofob ve nefroblastomada idi. Berrak hücreli RCC ile diğer histolojik alt tipler arasında istatistiki fark yoktu. En kötü sağ kalım sarkom ve toplayıcı kanal tümörlerinde izlendi. Hastalar başvuru anında en sık evre 1 (%46,6), sonra sırayla evre 4 (%19,2), evre 2 (%14,9), evre 3 (%4) hastalık ile başvurmakta idi. Evre 1 hastalıkta beş yıllık sağ kalım %88, evre 2’de %65, evre 3’te %27 ve metastatik hastalıkta %17 idi. Hastaların %89 da primer tümöre yönelik cerrahi yapıldığı görüldü, %10,4 hastada cerrahi uygulanmamıştı ve %0,5’i ise bilinmemekte idi. Cerrahi yapılanlarda sağ kalım, yapılmayanlara göre anlamlı saptanmıştır. Sonuç: Berrak hücreli karsinomlar en sık görülen alt tip olup çoğunlukla malign tümörlerdir. Kromofob ve nefroblastoma ise genellikle benign tümörler olup daha iyi sağ kalım ile ilişkilidirler. Kadın cinsiyet ve cerrahi tedavi uygulanması daha iyi sağ kalımla ilişkilidir.
Aim: The purpose of this study was to describe the general characteristics, treatment modalities and overall survival times of kidney cancer patients that diagnosed and treated in between 1992 –and June 2018 at Ege University Hospital. Materials and Methods: Ege University Cancer Control, Research and Application Center registered the collected kidney cancer data in CANREG which is a special computer program for grouping and analyzing the data in WHO and SEER based systems. Fisher’s Exact Test Kaplan Meier survival analyzing technique was used in statistical analysis. Log Rank(Mantel-Cox), Breslow(Generalized Wilcoxon) and Tarone-Ware statistical techniques were used in survival analysis. P<0,05 was considered significant in statistical analysis. Results: A total of 2180 kidney cancer patient (1397 male, 783 female) were included in the analysis. The mean age of the patients was 65 years.91.9% of them originated from renal parenchyma and 8,07% of them originated from renal pelvis. Approximately 85% of parenchymal tumors constitute renal cell carcinoma (RCC). The most common histological subtype was clear cell carcinoma, followed by papillary carcinoma and Wilms tumor. Among the histological subtypes, the best 5-year survival was in chromophobe and Wilms tumor. There was no statistical difference between clear cell RCC and other histological subtypes. The worst survival was detected at sarcoma and collecting canal tumor patients. The most common presentation was stage 1 (46.6%), followed by stage 4 (19.2%), stage 2 (14.9%), stage 3 (4%) disease. Five-year survival was 88%, 65%, 27% and 10.4% in stage 1, 2, 3 and metastatic patients respectively. We detected that 89% had undergone surgery for primary tumor, 10.4% had surgical intervention for their disease, and 0.5% was unknown. Survival was significantly higher in the surgical group than in the surgical group. Conclusion: Clear cell carcinomas are the most common subtype and mostly malignant tumors. Chromophobe and Wilms tumors are usually benign tumors and are associated with better survival. Female sex and surgical treatment are associated with better survival.
 • SEER Stat Fact Sheets: Kidney and Renal Pelvis. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/kidrp.html .
 • Störkel S,van den Berg E. Morphological classification of renal cancer. World J Urol. 1995;13(3):153-8.
 • Israel GM, Bosniak MA. How I do it: evaluating renal masses. Radiology, 236 (2), 441-50.
 • Johnson CD, Dunnick NR, Cohan RH, Illescas FF. Renal adenocarcinoma: CT staging of 100 tumors. AJR Am J Roentgenol, 148 (1), 59-63.
 • Koga S, Tsuda S, Nishikido M et al. The diagnostic value of bone scan in patients with renal cell carcinoma. J Urol, 166 (6), 2126-8.
 • Ramdave S, Thomas GW, Berlangieri SU et al.Clinical role of F-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography for detection and management of renal cell carcinoma. J Urol. 2001 Sep;166(3):825-30.
 • Novara G, Martignoni G, Artibani W, Ficarra V. Grading systems in renal cell carcinoma. J Urol. 2007 Feb;177(2):430-6.
 • Cheville JC, Lohse CM, Zincke H et al. Comparisons of outcome and prognostic features among histologic subtypes of renal cell carcinoma. Am J Surg Pathol. 2003 May;27(5):612-24.
 • Kassouf W, Sanchez-Ortiz R, Tamboli P et al. Cytoreductive nephrectomy for metastatic renal cell carcinoma with nonclear cell histology. . J Urol. 2007 Nov;178(5):1896-900. Epub 2007 Sep 17.
 • Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P et al. Overall survival and updated results for sunitinib compared with interferon alfa in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 2009 Aug 1;27(22):3584-90. doi: 10.1200/JCO.2008.20.1293. Epub 2009 Jun 1.
 • Rini BI, Halabi S, Rosenberg JE et al. Phase III trial of bevacizumab plus interferon alfa versus interferon alfa monotherapy in patients with metastatic renal cell carcinoma: final results of CALGB 90206. . J Clin Oncol. 2010 May 1;28(13):2137-43. doi: 10.1200/JCO.2009.26.5561. Epub 2010 Apr 5.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Supplement
Authors

Orcid: 0000-0003-1392-6753
Author: Pınar GÜRSOY (Primary Author)
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3790-791X
Author: Burcu ÇAKAR
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4596-2986
Author: Erhan GÖKMEN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4775-3942
Author: Banu SARSIK KUMBARACI
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1100-6657
Author: Sait ŞEN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0653-3900
Author: Erdal APAYDIN
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6434-7631
Author: A. Çağ ÇAL
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3058-9971
Author: Ayse CANER
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6546-5368
Author: Serdar ÖZKÖK
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5709-0981
Author: Ayfer HAYDAROĞLU
Institution: EGE TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @other { etd669480, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {133 - 139}, doi = {10.19161/etd.669480}, title = {Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri}, key = {cite}, author = {GÜRSOY, Pınar and ÇAKAR, Burcu and GÖKMEN, Erhan and SARSIK KUMBARACI, Banu and ŞEN, Sait and APAYDIN, Erdal and ÇAL, A. Çağ and CANER, Ayse and ÖZKÖK, Serdar and HAYDAROĞLU, Ayfer} }
APA GÜRSOY, P , ÇAKAR, B , GÖKMEN, E , SARSIK KUMBARACI, B , ŞEN, S , APAYDIN, E , ÇAL, A , CANER, A , ÖZKÖK, S , HAYDAROĞLU, A . (2019). Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi , () , 133-139 . DOI: 10.19161/etd.669480
MLA GÜRSOY, P , ÇAKAR, B , GÖKMEN, E , SARSIK KUMBARACI, B , ŞEN, S , APAYDIN, E , ÇAL, A , CANER, A , ÖZKÖK, S , HAYDAROĞLU, A . "Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 133-139 <http://egetipdergisi.com.tr/en/issue/51417/669480>
Chicago GÜRSOY, P , ÇAKAR, B , GÖKMEN, E , SARSIK KUMBARACI, B , ŞEN, S , APAYDIN, E , ÇAL, A , CANER, A , ÖZKÖK, S , HAYDAROĞLU, A . "Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2019 ): 133-139
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri AU - Pınar GÜRSOY , Burcu ÇAKAR , Erhan GÖKMEN , Banu SARSIK KUMBARACI , Sait ŞEN , Erdal APAYDIN , A. Çağ ÇAL , Ayse CANER , Serdar ÖZKÖK , Ayfer HAYDAROĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.669480 DO - 10.19161/etd.669480 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 139 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.669480 UR - https://doi.org/10.19161/etd.669480 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri %A Pınar GÜRSOY , Burcu ÇAKAR , Erhan GÖKMEN , Banu SARSIK KUMBARACI , Sait ŞEN , Erdal APAYDIN , A. Çağ ÇAL , Ayse CANER , Serdar ÖZKÖK , Ayfer HAYDAROĞLU %T Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.669480 %U 10.19161/etd.669480
ISNAD GÜRSOY, Pınar , ÇAKAR, Burcu , GÖKMEN, Erhan , SARSIK KUMBARACI, Banu , ŞEN, Sait , APAYDIN, Erdal , ÇAL, A. Çağ , CANER, Ayse , ÖZKÖK, Serdar , HAYDAROĞLU, Ayfer . "Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (December 2020): 133-139 . https://doi.org/10.19161/etd.669480
AMA GÜRSOY P , ÇAKAR B , GÖKMEN E , SARSIK KUMBARACI B , ŞEN S , APAYDIN E , ÇAL A , CANER A , ÖZKÖK S , HAYDAROĞLU A . Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri. ETD. 2019; 133-139.
Vancouver GÜRSOY P , ÇAKAR B , GÖKMEN E , SARSIK KUMBARACI B , ŞEN S , APAYDIN E , ÇAL A , CANER A , ÖZKÖK S , HAYDAROĞLU A . Ege Üniversitesi Hastanesinde renal kanser hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2019; 139-133.