Volume: 40 - Issue: 3

Year: 2001

Research Articles

1. KRONİK NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİSYONUNUN SIÇAN MİDESİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

5. RENAL ARTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KONTRASTLI 3D ANJİOGRAFİ'NİN ROLÜ VE DOPPLER USG İLE KORELASYONU

8. PERİPARTUM İNTRAMÜSKÜLER METOKLOPRAMİD UYGULAMASININ POSTPARTUM LAKTASYON BAŞLAMA ZAMANINA ETKİSİ

Case Reports

10. RENAL TRANSPLANTASYON VE ÜRETER NEKROZU

11. ADRENAL MYELOLİPOM: OLGU SUNUMU

12. ESKİ SEZERYAN SKARINDA OLUŞAN EKTOPİK GEBELİK : OLGU SUNUMU