Volume: 48 Issue: 1, 3/1/09

Year: 2009

Research Articles

 

4. Diferansiye tiroit kanserlerinin takibinde tiroglobulin otoantikorunun önemi

 

5. Akciğer rezeksiyonu öncesi preoperatif değerlendirme

 

6. Kene ısırığı nedeniyle başvuran olguların değerlendirilmesi

Case Reports

 

12. Hipereozinofilik dermatit