BibTex RIS Cite

The effects of ovariectomy on the submandibular gland in young female adult rats

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 7 - 11, 01.03.2011

Abstract

Aim: The salivary gland is one of the target tissues of estrogen. The aim of the study was to investigate the effects of ovariectomy on the stimulated salivary flow rate and morphology of the submandibular gland in sexually mature young rats. Material and Methods: 72 Female Wistar albino rats of 15 weeks of age were used in this study. Submandibular ducts were cannulated intraorally with polyethylene tubes and stimulated salivary flow rates were determined at 1st, 2nd, 4th, 8th, 12th and 16th weeks after the ovariectomy. Histological sections of the submandibular glands were stained and assessed under a light microscope. The diameters of the acinar cells and parenchyma/stroma ratio were calculated using a software system. Results: The stimulated submandibular flow rate was found to be significantly decreased at 1st, 2nd, 4th, 8th, 12th and 16th weeks after the ovariectomy. A decrease in the parenchymal structures and acinar cells, an increase in the interstitial connective tissue and fatty degeneration of the gland were observed. Conclusion: Ovariectomy leads to a decrease in stimulated submandibular salivary flow rate. The changes in gland morphology may be responsible for the decrease in salivary flow rate in young adult rats.

Ergin dişi sıçanlarda submandibular bez üzerine overektominin etkileri

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 7 - 11, 01.03.2011

Abstract

Amaç:Tükürük bezi östrojenin hedef dokularından birisidir. Bu çalışmanın amacı cinsel yönden yetişkin genç sıçanlarda submandibular bezin morfolojisi ve uyarılmış tükürük akış hızının üzerine overektominin etkilerini incelemektir. Yöntem ve Gereç: Bu çalışmada 15 haftalık 72 dişi Wistar albino sıçanı kullanılmıştır. Submandibular kanallar polietilen tüplerle intraoral olarak kanule edilmiştir ve overektomiden 1, 2, 4, 8. 12. ve 16. hafta sonra uyarılmış tükürük akış hızı tayin edilmiştir. Submandibular bezlerin histolojik kesitleri boyanmış ve ışık mikroskobu ile değerlendirilmiştir. Asiner hücrelerin çapları ve parankima/stroma oranı bilgisayar yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. Bulgular: Uyarılmış submandibular akış hızının overektomiden 1, 2, 4, 8, 12 ve 16 hafta sonra belirgin derecede azalmış olduğu bulunmuştur. Parankimal yapılarda ve asiner hücrelerdeki azalma, intertisyel bağ dokusu ve bezlerin yağlı dejenerasyonunda artış gözlenmiştir. Sonuç: Overektomi, submandibular tükürük akış hızında bir düşüşe neden olmaktadır. Bez morfolojisindeki değişiklikler genç yetişkin sıçanlarda tükürük akış hızındaki düşüşten sorumlu olabilir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA76VH32EF
Journal Section Research Articles
Authors

Uyanıkgil Y

Türkkozan N Y

Balcıoğlu H A

Ateş U

Özel S

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 50 Issue: 1

Cite

Vancouver Y U, Y TN, A BH, U A, S Ö. Ergin dişi sıçanlarda submandibular bez üzerine overektominin etkileri. EJM. 2011;50(1):7-11.