BibTex RIS Cite

The relationship between drain amylase values and pancreas anastomotic leaks in pancreaticoduodenectomy cases

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 19 - 26, 01.03.2011

Abstract

Aim:To follow the drain amylase levels, to determine and to classify the relationship between drain amylase levels and pancreaticojejunostomy anastomose leaks in Whipple procedure. Material and Methods: Data from 187 patients on which a pancreaticoduodenectomy was performed were analyzed retrospectively between April 1999 and February 2006. Age, sex, symptoms, preoperative drainage procedures, the location of tumour, pathologic diagnose, additional surgical procedures during the operation, PJ anastomose technic, morbidity, hospital mortality, existence of pancreatic anastomose leak and fistula, the level of pancreatic drain amylase at first 7 days, the relationship of these variables with pancreatic anastomose leaks and the importance in determining anastomotic leaks were all examined. The collected data were evaluated as retropective cohort study. Results:One hundred and twenty of the cases studied were male, and 67 were female. The mean age was 57.39±11.421 years. The most applicable symptoms were jaundice (64,7%) and abdominal pain (29,9%). The morbidity and mortality were 59,4% and 11,2%, respectively. According to the classification done in the study, 37,4 patients had normal drain amylase values, 20,9% had biochemical leak, 21,4% had minor leak, 10,7% had major leak, and 9,6% had pancreatic fistula. Conclusion: A new classification was determined which classified the pancreatic anastomotic leaks together with the levels of drain amylase, clinic, laboratory and radiologic data in the patients on which pancreaticoduodenectomy were performed.

Pankreatikoduodenektomi yapılan olgularda dren amilazı değerlerinin pankreas anastomoz kaçağı ile ilişkisi

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 19 - 26, 01.03.2011

Abstract

Amaç: Pankreatikoduodenektomi ameliyatı yapılan olgularda dren amilazının seyrini izlemek ve pankreas anastomozu kaçakları ile olan ilişkisini tanımlamak, bunları tanımlarken anastomoz kaçaklarını gruplandırmaktır. Yöntem ve Gereç: Nisan 1999-Şubat 2006 arasında pankreatikoduodenektomi yapılan ve prospektif olarak kayıtları tutulmakta olan ardışık, toplam 187 hastanın yaş, cinsiyet verileri, semptomlar, ameliyat öncesi yapılan drenaj işlemleri, tümörün yerleşimi, patolojik tanı, ameliyat sırasında yapılan ek cerrahi girişimler, PJ (pankreatikojejunostomi) anastomozunda kullanılan teknik, morbidite, hastane mortalitesi, pankreas kaçağı varlığı, ilk 7 gün bakılan kan ve dren amilazı değerleri, kaçağın sınıflaması, fistül varlığı bilgileri, bu değişkenlerin pankreas anastomoz kaçağı ile ilişkisi ve dren amilazlarının anastomoz kaçağını tespit etmedeki önemini ortaya koymak üzere çalışmaya başlanmıştır. Toplanan veriler 'Retrospektif kohort' şeklinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada pankreatikoduodenektomi uygulanan 187 olgunun 120'si erkek (%64.2), 67'si kadın (%35.8) idi. Ortalama yaş 57.39±11.421 idi. En sık başvuru semptomları, %64.7 ile sarılık, %29.9 ile karın ağrısı idi. Olgularda morbidite %59.4 oranında izlenirken, mortalite %11.2 oranında izlendi. Çalışmada ortaya konan gruplamaya göre, 187 olgunun %37.4'ünde dren amilazları 200 U/L altında seyrederken, %20.9 olguda biyokimyasal kaçak, %21.4 olguda minör kaçak, %10.7 olguda majör kaçak, %9.6 olguda da pankreatik fistül izlendi. Sonuç: Pankreatikoduodenektomi yapılan olgularda dren amilaz düzeyi, klinik, laboratuar ve radyolojik tetkikler ile birleştirilerek pankreas anastomoz kaçaklarıyla ilgili yeni bir sınıflama tanımlanmıştır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA56JP27CP
Journal Section Research Articles
Authors

Aydar B

Kayaalp C

Oruğ T

Demirbağ A E

Atalay F

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 50 Issue: 1

Cite

Vancouver B A, C K, T O, E DA, F A. Pankreatikoduodenektomi yapılan olgularda dren amilazı değerlerinin pankreas anastomoz kaçağı ile ilişkisi. EJM. 2011;50(1):19-26.