BibTex RIS Cite

What is the sacroiliitis frequency in patients with primary sjögren syndrome?

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 43 - 47, 01.03.2011

Abstract

Aim: Sjögren's syndrome is an autoimmune disease of the exocrine glands that may occur on its own (primary) or in association with various other connective tissue diseases referred to as secondary Sjögren's syndrome. The aim of this study was to determine the frequency of sacroiliitis in patients with primary Sjögren's syndrome. Material and Methods: 100 patients with pSS, fulfilling the US-European Consensus Criteria were included. Statistical analysis was performed using SPSS 18.0 software. Results: Among the patients enrolled in the study, 97% were female and 3% were male. The mean age was 47,87±10,28 years, and the mean disease duration was 5,39±4,36 years. Frequency of sacroiliitis assessed by x-ray in patients with pSjS was 7% (n=7). Sacroiliitis was confirmed by MRI in all the patients. Four patients had inflammatory back pain and peripheral arthritis and all the patients had Achilles entesitis. HLA-B27 was positive in only 2 of the patients. All the patients with sacroiliitis had sicca symptoms and positive lip biopsy results. Conclusion: The frequency of sacroiliitis in patients with pSjS was 7% (n=7). All of the patients with sacroiliitis were classified as SpA according to the ASAS Criteria and 5 of them were classified as SpA according to ESSG Criteria. SpA and SjS association is important in clinical practice.

Primer sjögren sendromlu olgularda sakroiliit sıklığı nedir?

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 43 - 47, 01.03.2011

Abstract

Amaç: Sjögren Sendromu (SjS) diğer bağ dokusu hastalıkları ile de birliktelik gösterebilen otoimmün inflamatuar bir hastalıktır. Bu araştırmada primer Sjögren Sendromu (pSjS) tanısı almış hastalarda sakroiliit sıklığını saptamak ve sakroiliiti olan hastaların özelliklerini belirlemek amaçlandı. Yöntem ve Gereç: Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalında izlenen ve Amerika-Avrupa Konsensüs Kriterlerine göre pSjS tanısı alan 100 olgu ardışık olarak alındı. Temel istatistik veriler bilgisayar ortamında SPSS 18.0 programı kullanılarak elde edildi. Bulgular: Çalışmaya giren olguların %97'si kadın, %3'ü erkekti. Ortalama yaşları; 47,87±10,28 yıl, ortalama hastalık süresi; 5,39±4,36 yıl olarak saptandı. Primer Sjögren Sendromu tanısı almış olgularda, özel pozisyon sakroiliak eklem grafisi ile sakroiliit sıklığı %7 (n=7) olarak bulundu. MRI ile bilateral sakroiliit hastaların tümünde doğrulandı. Sakroiliit saptanan olguların 4'ünün öyküsünde inflamatuar bel ağrısı vardı, 4 olguda periferik artrit, hastaların tümünde de aşil enteziti mevcuttu. Sakroiliitli olgulardan sadece 2'sinde HLA-B27 olumluydu. Sakroiliitli hastaların tümünde sikka semptomları bulunmaktaydı ve minör tükürük bezi biyopsileri SjS ile uyumlu olarak saptandı. Sonuç: Araştırmada, pSjS tanısı almış olgularda sakroiliit sıklığı %7 olarak bulunmuştur. Sakroiliiti olan hastaların tümü ASAS (Uluslararası Spondiloartrit Değerlendirme Derneği) kriterilerine göre, beşi ESSG (Avrupa Spondilartrit Çalışma Grubu) kriterlerine göre spondilartrit olarak sınıflandırılmıştır. SpA ve SjS ilişkisinin klinik uygulamada önemli olabileceği düşünülmektedir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA77BT53JU
Journal Section Research Articles
Authors

Karabulut G

Kitapçıoğlu G

Argın M

Kabasakal Y

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 50 Issue: 1

Cite

Vancouver G K, G K, M A, Y K. Primer sjögren sendromlu olgularda sakroiliit sıklığı nedir?. EJM. 2011;50(1):43-7.