BibTex RIS Cite

Yenidoğanın solunum sıkıntısında nadir neden: doğumsal şilotoraks

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 57 - 60, 01.03.2011

Abstract

Konjenital şilotoraks yenidoğanlarda plevral effüzyonun nadir bir nedenidir. Erkeklerde sıklığı iki kat fazladır. Görülme oranı 1/10,000-15,000 dir. Konjenital şilotoraksın etiyolojisi halen tartışmalıdır. Tanısı plevral effüzyonun torasentez ile tanı ve tedavi amaçlı olarak boşaltılarak analiz edilmesi ile mümkündür. Konjenital şilotoraksta en uygun tedavi hala tanımlanmamıştır. Koruyucu tedavi asıl tedaviyi oluşturmaktadır. Doğum sonrası dönemde orta zincirli yağ asidleri içeren formüla ile beslenme plevral effüzyonun nedenini oluşturan azalmış intestinal lenf akışını hızlandırmaktadır. Oktreotid tedavisi ve cevapsız vakalarda cerrahi girişim diğer tedavi şekillerini oluşturmaktadır. Şilotorakslı birçok olgu spontan düzelebilmektedir. Ancak bazı solunum sıkıntısı olan yenidoğanlarda tekrarlayan torasentez ve mekanik ventilatör ihtiyacı olabilmektedir. Dirençli olgularda göğüs tüp drenajı gerekebilir. Konjenital şilotoraksın prognozu sıklıkla iyi seyretmekte ancak hydrops fetalisli olgularda ölüm oranı artmaktadır. Bu yazıda etiyolojisi tespit edilemeyen konjenital şilotoraks olgusu sunulmuştur.

A rare cause of respiratory distress in the newborn: congenital chylothorax

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 57 - 60, 01.03.2011

Abstract

Congenital chylothorax is a rare cause of pleural effusion in the newborn infant. It occurs twice as often in males, and the incidence has been reported as 1/10,000-15,000. There is controversy about the etiology of congenital chylothorax. The diagnosis can be made after analysis of the pleural fluid drained by thoracentesis or chest tube placement. The optimal treatment of congenital chylothorax has not been defined. Treatment is mainly conservative. In cases of chylothorax, feeding with formulas containing medium-chain fatty acids may help treatment of pleural effusions by enhancing intestinal lymph flow. Octreotide treatment and surgery are other options in refractory cases. However in many cases, resolution of the chylothorax occurs spontaneously with time. Repeated thoracenteses and mechanical ventilation may be needed in cases with respiratory distress. Chest tube drainage may be performed in persistent cases. The prognosis of congenital chylothorax is good but in cases of hydrops fetalis, mortality is increased. In this case report we present a neonate with congenital chylothorax without any specific etiology.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA46MH88TK
Journal Section Case Reports
Authors

Can E

Bülbül A

Uslu S

Cömert S

Bolat F

Nuhoğlu A

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 50 Issue: 1

Cite

Vancouver E C, A B, S U, S C, F B, A N. Yenidoğanın solunum sıkıntısında nadir neden: doğumsal şilotoraks. EJM. 2011;50(1):57-60.