BibTex RIS Cite

Hemodiyaliz tedavisi gerektiren akut böbrek yetmezlikli süt alkali sendromu olgusu

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 61 - 64, 01.03.2011

Abstract

Süt alkali sendromu kronik epigastrik ağrı nedeniyle kalsiyum içeren antiasid kullanan hastalarda tanımlanmıştır. Sendrom kalsiyum içeren antiasidlerin yüksek dozda kullanılması sonrası gelişen hiperkalsemi, metabolik alkaloz ve akut böbrek yetmezliği üçlemesinden oluşmaktadır. Modern ülser tedavilerinin gelişmesiyle sıklığı azalan sendrom günümüzde osteoporozun önlenmesi ve tedavisi amacıyla kalsiyum içeren ilaçların kullanımı nedeniyle artmaya başlamıştır. Süt alkali sendromu hiperkalsemi ve diğer komponentleriyle hayatı tehdit edici olabilir. Çalışmamızda kalsiyum içeren antiasid ilacın aşırı dozda kullanılması sonrası gelişen şiddetli hiperkalsemi ve diyaliz tedavisi gerektiren nonoligürik akut böbrek yetmezliği ile başvuran süt alkali sendromlu bir olguyu rapor ettik.

Milk alkali syndrome with acute renal failure requiring hemodialysis treatment

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 61 - 64, 01.03.2011

Abstract

Milk alkali syndrome was defined in patients with chronic epigastric pain using calcium containing antacids. The syndrome consists of a triad of hypercalcemia, metabolic alkalosis and acute renal failure following using high doses of calcium containing antacids. The decrease in the frequency of this syndrome with the development of modern ulcer treatment recently started to increase with the consumption of calcium containing medicine for the prevention and treatment of osteoporosis. Milk alkali syndrome may be life threatening because of hypercalcemia and other components. We report here a case with milk alkali syndrome after excessive intake of antacids, presenting with severe hypercalcemia and nonoliguric acute renal failure requiring hemodialysis treatment.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA58FY27SH
Journal Section Case Reports
Authors

Yılmaz V T

Alkan E

Avcı A B

Süleymanlar İ

Süleymanlar G

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 50 Issue: 1

Cite

Vancouver T YV, E A, B AA, İ S, G S. Hemodiyaliz tedavisi gerektiren akut böbrek yetmezlikli süt alkali sendromu olgusu. EJM. 2011;50(1):61-4.