BibTex RIS Cite

Penetrating rectum and bladder injury without perineal and sphincter damage after falling down from tree

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 69 - 72, 01.03.2011

Abstract

Even though traumatic rectal injuries are rare, they have increased morbidity and mortality. Treatment options may vary based on the experience of the surgeon experiences. Among tramatic rectum injuries, perineum or sphincter injuries are observed, even though their number is small in cases other than those caused by autoeroticism and sexual abuse. In this paper, we present an impalement rectal injury case without perineum and sphincter damage. Since injury was diagnosed by digital rectal examination, we focused the discussion of the diagnosis options on rectal injuries.

Ağaçtan düşme sonrası perine ve sfinkter yaralanması olmadan penetran rektum ve mesane yaralanması

Year 2011, Volume: 50 Issue: 1, 69 - 72, 01.03.2011

Abstract

Travmatik rektum yaralanmaları nadir görülen, yüksek morbidite ve mortalite oranları ile seyredebilen bir yaralanma türüdür. Tedavi yaklaşımları deneyimlere göre değişebilmektedir. Otoerotizm veya cinsel saldırı amaçlı oluşan yaralanmalar haricinde genellikle tabloya minimal de olsa perine ve/veya sfinkter yaralanmaları eşlik etmektedir. Bu yazıda, yüksekten bir ağaç dalı üzerine düşme sonrası oluşan, perine ve sfinkter yaralanmasının eşlik etmediği ve klinik şüphe üzerine yapılan rektal tuşe ile tanı konulan penetran rektum yaralanması olgusunu sunduk ve bu olgu eşliğinde rektum yaralanmalarının tanı algoritmasını kısaca gözden geçirmeyi amaçladık.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA43AG76ZA
Journal Section Case Reports
Authors

Altıntoprak F

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011Volume: 50 Issue: 1

Cite

Vancouver F A. Ağaçtan düşme sonrası perine ve sfinkter yaralanması olmadan penetran rektum ve mesane yaralanması. EJM. 2011;50(1):69-72.