Volume: 50 - Issue: 2

Year: 2011

Research Articles

5. MDAH- 2774 over kanser kök hücrelerinde kemoterapi sonrası apoptotik etkilerin incelenmesi

Case Reports

9. Postmortem akciğer doku biyopsisinde vankomisine dirençli enterokok

11. Kutanöz silika granülomu

12. Meme kanseri tanısıyla izlenen iki olguda 4 yıl sonra kronik myeloid lösemi gelişimi

14. Eş zamanlı vulva ve kolon kanseri

Reviews