Volume: 52 - Issue: 1

Year: 2013

Research Articles

2. Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi

5. Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi

6. Diyabetik sıçan overlerindeki glikoz hasarı ve NF-kappa B yolunun etkisi

Case Reports

9. Beta talasemi major prenatal tanı analizi yapılan üçüz olgu

10. Radyoterapi sonrası kutanöz anjiosarkom gelişimi

13. El bileğinin brusella septik artriti