Volume: 52 Issue: 1, 3/1/13

Year: 2013

Research Articles

 

2. Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi

 

5. Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi

 

6. Diyabetik sıçan overlerindeki glikoz hasarı ve NF-kappa B yolunun etkisi

Case Reports

 

9. Beta talasemi major prenatal tanı analizi yapılan üçüz olgu

 

10. Radyoterapi sonrası kutanöz anjiosarkom gelişimi

 

12. Renal leiomyosarkom

 

13. El bileğinin brusella septik artriti