BibTex RIS Cite

Approach to pulmonary causes of dyspnea

Year 2014, Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics), - , 01.03.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344047

Abstract

Dyspnea is a clinical term that describes the feeling of breathlessness and shortness of breath in healthy subjects, as well as people with diseases that affect the respiratory system. Dyspnea has a complex pathophysiology. The leading cause in the etiology of dyspnea is the respiratory problems, however cardiovascular, metabolic and neurologic diseases are also frequently observed in dyspnea. Geriatric patients have higher prevalence of respiratory diseases as a result of the changes in the anatomy, physiology and function of the respiratory system. Comorbid factors also contribute to this high prevalence and the response to treatment is weaker in geriatric patients than in young adults. Geriatric patients with dyspnea may admit to hospital with various clinical presentations and there are constraints in diagnostic and therapeutic approaches. Therefore, this vulnerable population requires special health care in diagnosis and therapy and critical differential diagnosis with a multidisciplinary approach. Main pulmonary causes of acute dyspnea in geriatric patients are pulmonary embolism, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, respiratory tract infections, pneumothorax and acute respiratory distress syndrome (ARDS). A clinical approach taking into account the factors that make geriatric patients more fragile will increase the possibility of accurate diagnosis and the success of treatment in respiratory diseases presenting with acute dyspnea.

Dispnenin pulmoner nedenlerine yaklaşım

Year 2014, Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics), - , 01.03.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344047

Abstract

Dispne, hem sağlıklı kişilerin, hem de hem solunum sistemini etkileyen hastalıklara sahip kişilerin deneyimlediği nefessizlik ve nefes darlığı hislerini tanımlayan klinik bir terimdir ve karmaşık bir patofizyolojiye sahiptir. Dispne etiyolojisinde solunumsal nedenler ilk sırada olmakla beraber, başlıca kardiyovasküler, metabolik, nörolojik hastalıklarda da dispne sıklıkla izlenmektedir. Geriyatrik hastalarda solunum sisteminde meydana gelen anatomik, fizyolojik ve fonksiyon değişiklikler yanı sıra komorbid faktörler sonucunda solunum sistemi hastalık prevalansı yüksek seyretmektedir ve tedavi yanıtı genç erişkinlere kıyasla daha zayıftır. Dispne ile başvuran geriyatrik hastalar, farklı klinik sunumlarla karşımıza çıkabilmeleri ve tanı ve tedavi yaklaşımlarında kısıtlılıklar içermeleri nedeniyle tanıdan tedaviye multidisipliner bir yaklaşımı ve özenli ayrıcı tanıyı gerektiren özel bir hasta grubudur. Geriyatrik hastada akut dispnenin başlıca solunumsal nedenleri arasında pulmoner tromboemboli, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, solunum yolu enfeksiyonları, pnömotoraks, akut solunumsal zorluk sendromu (ARDS) yer almaktadır. Geriyatrik hastaları farklı kılan faktörleri göz önünde bulundurularak yapılacak klinik yaklaşım ile, akut dispne ile seyreden solunumsal hastalıklardaki tanı ve tedavi başarısı artacaktır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA32SJ39CS
Journal Section Reviews
Authors

Gündüz C

Erdinç M

Publication Date March 1, 2014
Submission Date March 1, 2014
Published in Issue Year 2014Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics)

Cite

Vancouver C G, M E. Dispnenin pulmoner nedenlerine yaklaşım. EJM. 2014;53.