BibTex RIS Cite

Approach to the cardiovascular causes of dyspnea

Year 2014, Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics), - , 01.03.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344048

Abstract

Dyspnea is a subjective symptom that is used by patients to describe breathing discomfort. There are no statistical data about prevalence of dyspnea but epidemiology of pulmonary and cardiovascular diseases indicates that this symptom is very common. Main step of the appropriate treatment of acute or chronic dyspnea is differential diagnosis of the underlying disease. This review will discuss differential diagnosis for cardiovascular causes of dyspnea from history to physical examination and main laboratory findings.

Dispnenin kardiyovasküler nedenlerine yaklaşım

Year 2014, Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics), - , 01.03.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344048

Abstract

Dispne hastalar tarafından solunum güçlüğünü tanımlamada kullanılan subjektif bir semptomdur. Gerçek sıklığını belirtecek istatistikler olmasa da temel nedenleri olan kardiyovasküler ve pulmoner sistem hastalıklarının prevalansı göz önüne alındığında çok sık görülebileceği açıktır. Akut ya da kronik dispne ile başvuran hastada tedavi etmenin temel yolu altta yatan nedeni aydınlatmaktan geçmektedir. Bu derlemede ise dispneye yol açan kardiyovasküler nedenlerin ayırıcı tanısı öyküden fizik bakıya ve gerekli laboratuar bulgularına kadar basamaklı bir şekilde ele alınacaktır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA54AM89YP
Journal Section Reviews
Authors

Şimşek E

Soydaş Çınar C

Publication Date March 1, 2014
Submission Date March 1, 2014
Published in Issue Year 2014Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics)

Cite

Vancouver E Ş, C SÇ. Dispnenin kardiyovasküler nedenlerine yaklaşım. EJM. 2014;53.