BibTex RIS Cite

Geriatrik hastada akut karın ağrısına yaklaşım

Year 2014, Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics), - , 01.03.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344050

Abstract

Dünya nüfusunun hızla yaşlanması sonucu acil servislere karın ağrısı ile başvuran geriatrik yaş grubu hasta sayısı da hızla artmaktadır. Değişen fizyoloji, komorbid hastalıklar, iletişim güçlükleri, çoklu ilaç kullanımı, yaşlı hastalarda akut karın tablosunda tanı koymayı güçleştirmektedir. Bu güçlüklere karşın bir çok hastanın organ spesifik tanısı acil serviste konmaktadır. Geriatrik yaş grubundaki hastalarda karın ağrısı tablosunda altta yatan bir cerrahi patoloji olma olasılığı yüksektir. Bu nedenle geriatrik hastaların karın ağrılarında tetkik ve konsültasyon istemleri diğer hasta gruplarına oranla daha hızlandırılmış ve öncelikli olarak yapılmalı, tanı güçlüğü çekilen hastalarda yatış ile gözlem ön plana alınmalıdır.

Acute abdominal pain in geriatric patient

Year 2014, Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics), - , 01.03.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344050

Abstract

As a result of rapidly aging of the world's population, the number of patients admits with complaint of acute abdominal pain to the emergency deparments in the geriatric age group is increasing. Changing physiology, comorbid disorders, barriers to communication and polypharmacy makes it difficult to make diagnosis in elderly patients with acute abdomen. Despite these difficulties, many patients organ-specific diagnosis was made in the emergency department. Geriatric patients with abdominal pain are likely to have an underlying surgical pathology. For this reason, diagnostic evaluation tests and consultation requests should be accelarated for geriatric patients with complaint of abdominal pain, compared to other age groups, patients with diagnostic difficulities should have a priority for observation or admission to the hospital.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA67KJ37FK
Journal Section Reviews
Authors

Ersel M

Publication Date March 1, 2014
Submission Date March 1, 2014
Published in Issue Year 2014Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics)

Cite

Vancouver M E. Geriatrik hastada akut karın ağrısına yaklaşım. EJM. 2014;53.