BibTex RIS Cite

Geriatric cancer pain

Year 2014, Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics), - , 01.03.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344051

Abstract

Cancer pain remains undertreated in the elderly despite ageneration of efforts to make impact. A least 42% of elderly cancer patients reported unrelieved pain. Many factors contribute to inadequate pain management in the elderly. From medical and institutional stand point these include lack of standart assessment scales, fragmented care, physician bias, lack of knowledge regarding, pain medication use in this age group, and fears related to polypharmacy and comorbid conditions. The most common treatment of cancer pain consists of the use of regularly given oral analgesics such as paracetamol, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) or opioids. The elderly are at increased risk of developing toxicity from NSAIDs, and the overall safety of these drugs in frail elderly patients should be considered. Although the aged population requires lower doses of opioids, only careful titration based on individual response can ensure the appropriate response to clinical demand. Adjuvant analgesics, including antidepressants, antiepileptics, corticosteroids may help in the treatment of certain types of chronic pain. With an appropriate and careful approach, it is possible to reduce or eliminate unrelieved cancer pain and, consequently, to enhance the quality of life in most elderly patients.

Geriatride kanser ağrısına yaklaşım

Year 2014, Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics), - , 01.03.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344051

Abstract

Tüm çabalara karşın, kanser ağrısı yaşlı hastalarda yeterince tedavi edilememektedir. Yaşlı kanser hastalarının %42si yeterince giderilmemiş ağrı bildirmektedir. Ağrı tedavisinin yetersizliğine birçok faktör katkıda bulunmaktadır. Yaşlı hastalarda eşlik eden yandaş hastalıklar, bu grup hastaya ait bilgi eksikliği, standart ağrı değerlendirme skalalarının olmaması, çoklu ilaç kullanımına ait korkular başarılı ağrı tedavisini kısıtlamaktadır. En sık kullanılan tedavi oral yolla verilen parasetamol, nonsteroidal anti-inflamatuvar (NSAİ) ilaçlar, opioidler gibi analjezik tedavi uygulamasıdır. NSAİ ilaçlara ait artmış toksisite riski kırılgan yaşlı hasta grubunda bu ilaçların emniyetli bir şekilde kullanımını riskli hale getirmektedir. Yaşlı hastalarda opioidlerin düşük dozu ile klinik olarak en uygun yanıtı oluşturacak dikkatli titrasyon yapılmalıdır. Antiepileptikler, antidepresanlar, kortikosteroidler gibi adjuvan analjezikler kronik ağrı tedavisinin belirli tiplerinde yararlı olabilir. Uygun ve dikkatli yaklaşımla yaşlı hastalarda giderilememiş kanser ağrısını ortadan kaldırmak veya azaltmak bunun sonucu olarak yaşam kalitesini arttırmak mümkündür.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA89VZ82SG
Journal Section Reviews
Authors

Uyar M

Eyigör C

Publication Date March 1, 2014
Submission Date March 1, 2014
Published in Issue Year 2014Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics)

Cite

Vancouver M U, C E. Geriatride kanser ağrısına yaklaşım. EJM. 2014;53.