BibTex RIS Cite

Advance directive in geriatrics

Year 2014, Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics), - , 01.03.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344052

Abstract

Advance directive are a written statement, that appoints someone health care decisions if a person become unable to make desicions and unable to communicate (coma, etc.) his or her wishes, and/or provides intructions that describe the kind of care a person wouls want or not want under particular conditions. Many older people who has a chronic disease and comorbity fear the unknown; they fear that mistakes will be made; they fear that they will lose their indepence and die without dignity. Many old people want a more active role in selecting or consenting to treatment. Health care directive and advanced directive increases the autonomy of an individual in site of incompetence. This article defines the advance directive and health care directive, looks at the role of the health professionals in this decion-making process, describes the advance directive process, and explains some of the legal issues related to directives.

Geriatride ileri direktifler

Year 2014, Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics), - , 01.03.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344052

Abstract

İleri direktifler; bireyin karar vermesinin uygun olmadığı koşullarda veya iletişim kurulamadığı durumlarda (koma, vb.) sağlık bakımına yönelik ne isteklerinin belirtildiği yazılı belgelerdir. Yaşlıların pek çoğu kronik hastalıkları ve komorbid durumları nedeni ile; yaşamdan izolasyon, bilinmeyen korkusu, hata yapılacağı korkusu, bağımsızlığın kaybolacağı korkusu, ölüm sürecinin iyi olmaması korkusu yaşamaktadırlar. Bu neden ile yaşlıların çoğu kendi tedavisinin seçiminde yer almak ve yapılacak tüm uygulamalarda aktif bir rol almak istemektedirler. Sağlık bakım direktifleri ve ileri direktifler, yaşlı bireyin özellikle bağımlı hale geldiği durumlarda otonomisini arttıran tek yoldur. Bu makalede; ileri direktif ve ileri sağlık direktiflerin tanımı, karar süreçlerinde sağlık profesyonellerinin rolleri, ileri direktif süreçlerinin açıklanması ve direktiflere yönelik yasal süreçler açıklanmaktadır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA47VB78RS
Journal Section Reviews
Authors

Fadıloğlu Ç

Şenuzun Aykar F

Publication Date March 1, 2014
Submission Date March 1, 2014
Published in Issue Year 2014Volume:53 Suppl:1 (Geriatrics)

Cite

Vancouver Ç F, F ŞA. Geriatride ileri direktifler. EJM. 2014;53.