PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Knowledge and practice of mothers regarding vitamin D supplementation admitted to an hospital

Year 2014, Volume 53, Issue 3, 135 - 140, 01.09.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344072

Abstract

Objective: This study was conducted in order to evaluate the knowledge, attitude and practice of mothers about vitamin D supplementation. Materials and Methods: This study was conducted among 476 mothers with 0-3 years old children who attended the Ankara Training and Research Hospital Child Health Polyclinic between March 2013 and April 2014. Using the face to face questionnaire method, mothers were asked about their socio-demographic characteristics and their knowledge, attitude and practice about vitamin D supplementation. Results: 31.7% of the mothers were between the ages of 25-33 years, 31.7% them were primary school graduates. 18.4% of the mothers gave breast milk during the first six months. All mothers knew that they should use 3 drops of vitamin D every day. A total of 67.2% of the mothers regularly supplemented their children with vitamin D and 49.2% of them thought that spinach was vitamin D rich food. All mothers thought that sunlight was good for bone development and according to 61.12% of them, more vitamin D consumption would provide earlier closure of the anterior fontanel. Conclusion: The attitude of the mothers regarding vitamin D usage is favorable. But their knowledge and attitude about vitamin D usage during pregnancy and lactation period is inadequate. Their knowledge about the sources for vitamin D and the duration of vitamin D usage are also inadequate.

Bir hastaneye başvuran annelerin D vitamini hakkındaki bilgileri ve kullanma tutumları

Year 2014, Volume 53, Issue 3, 135 - 140, 01.09.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344072

Abstract

Amaç: Bu çalışma, annelerin D vitamini hakkındaki bilgileri ve D vitamini kullanma tutumlarının değerlendirilmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesi sağlam çocuk polikliniğine Mart 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında başvuran ve 0-3 yaş arasında çocuğu olan 476 anne çalışmaya alınmıştır. Yüz yüze anket metodu yöntemi kullanarak anneye ait sosyodemografik özellikler, D vitamini hakkındaki bilgileri ve kullanma tutumlarına ait sorular sorularak veriler toplandı. Veriler; sayı, yüzde ve Ki-Kare analizleriyle değerlendirildi. Bulgular: Annelerin %31.7'si 25-33 yaş aralığında, %31.7'si ilkokul mezunu idi. İlk altı ay sadece anne sütü verenlerin oranı %18.4 idi. Annelerin tamamı günde üç damla D vitamini kullanmaları gerektiği bilgisine sahip idi. Çocuklarına düzenli D vitamini veren annelerin oranı %67.2 idi. Annelerin eğitim durumları ile D vitaminin düzenli kullanma tutumları arasında fark saptanmadı (p>0.05). Gebelik döneminde D vitamini kullandıklarını ifade eden annelerin oranı %56.0 idi. Annelerin %49.2'si ıspanağın D vitamininde zengin besin olduğunu, %61.12'i fazla D vitamini verilmesi halinde “bıngıldağın erken kapanacağını” düşünmekte idi. Annelerin tamamı güneş ışığının kemik gelişimine faydalı olduğu bilgisine sahipti. Sonuç: Annelerin D vitaminini kullanma tutumları olumludur. Annelerin gebelikleri ve emzirme döneminde D vitamini kullanma bilgileri ve tutumları eksiktir. D vitamini kullanma süresi, D vitamini kaynaklarına dair bilgileri yeterli değildir.

Details

Other ID JA32UC85UV
Journal Section Research Articles
Authors

Çataklı T This is me


Taşar S This is me


Oğulluk M This is me


Dallar Bilge Y This is me

Publication Date September 1, 2014
Application Date September 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 53, Issue 3

Cite

Vancouver T Ç. , S T. , M O. , Y D. B. Bir hastaneye başvuran annelerin D vitamini hakkındaki bilgileri ve kullanma tutumları. Ege Tıp Dergisi. 2014; 53(3): 135-140.