PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Tiroid foliküler kanserine bağlı paraneoplastik polinöropati, Lambert-Eaton myastenik sendrom ve paraneoplastik serebellar dejenerasyon olgusu

Year 2014, Volume 53, Issue 3, 161 - 163, 01.09.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344077

Abstract

Paraneoplastik nörolojik sendrom (PNS), kanserli hastalarda ortaya çıkan, önemli bir kısmının otoimmün kökenli mekanizmalarla oluştuğu kabul edilen nörolojik tablolardır. Patogenez için günümüzde en geçerli olan görüş, altta yatan tümör ile sinir sistemi arasında olan benzer antijenik özellikler sonucu gelişen bir otoimmun yanıtın PNS'ların ortaya çıkışından sorumlu olduğudur. Bu yazıda, subakut başlayıp paraneoplastik serebellar dejenerasyon, paraneoplastik Lambert-Eaton myastenik sendrom ve paraneoplastik polinöropati tanısıyla izlenen, tetkiklerinde tiroid foliküler tümör tespit edilen bir olgu sunulmuştur.

A case of thyroid follicular carcinoma with paraneoplastic polyneuropathy, Lambert-Eaton myasthenic syndrome and paraneoplastic cerebellar degeneration

Year 2014, Volume 53, Issue 3, 161 - 163, 01.09.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344077

Abstract

Patients with paraneoplastic neurological syndromes (PNS) have a variety of neurological symptoms that are considered to be triggered by autoimmune mechanisms. The current valid opinion for the pathogenesis is that an autoimmune response caused by similar antigenic properties in the underlying tumor and the nervous system is responsible for the emergence of PNS. We present a case a patient with follicular thyroid cancer who had a combination of symptoms due to paraneoplastic cerebellar degeneration, Lambert-Eaton myasthenic syndrome and paraneoplastic polyneuropathy.

Details

Other ID JA67EA36BF
Journal Section Case Reports
Authors

Akpinar C K This is me


Dogru H This is me


Balci K This is me

Publication Date September 1, 2014
Application Date September 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 53, Issue 3

Cite

Vancouver K A. C. , H D. , K B. Tiroid foliküler kanserine bağlı paraneoplastik polinöropati, Lambert-Eaton myastenik sendrom ve paraneoplastik serebellar dejenerasyon olgusu. Ege Tıp Dergisi. 2014; 53(3): 161-163.