Volume: 54 Issue: 3, 9/1/15

Year: 2015

Research Articles

 

. Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi

 

. Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi

 

. Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri

Case Reports

 

. İdiopatik hipoparatiroidizm ve B12 eksikliğinin eşlik ettiği bir psödotümör serebri vakası

 

. Serebellopontin açı yerleşimli ve astrositomu taklit eden bir medullablastom olgusu

 

. Piperasilin/tazobaktama bağlı nötropeni gelişen bir olgu sunumu

 

. Kalp ve beyin tutulumlu Erdheim-Chester hastalığı

Reviews

 

. Obstetrik anestezide neler oluyor?