Volume: 54 - Issue: 3

Year: 2015

Research Articles

. Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri

. Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi

. Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi

Case Reports

. Kalp ve beyin tutulumlu Erdheim-Chester hastalığı

. Piperasilin/tazobaktama bağlı nötropeni gelişen bir olgu sunumu

. Serebellopontin açı yerleşimli ve astrositomu taklit eden bir medullablastom olgusu

. İdiopatik hipoparatiroidizm ve B12 eksikliğinin eşlik ettiği bir psödotümör serebri vakası

Reviews

. Obstetrik anestezide neler oluyor?