Volume: 55 Issue: 3, 9/1/16

Year: 2016

Research Articles

 

1. Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları

 

2. Preanestezik değerlendirmede hastaların anestezi uygulamalarına ilişkin bilgi, deneyim ve kaygıları ile ilgili anket çalışması

 

3. Tibia diafiz transvers kırığının plak-vida ile tespitinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi

 

5. Anti-TNF tedavilerin tetiklediği otoimmünite

Case Reports

 

7. Çocukta obezite ile birlikte lipoödematöz skalp

 

8. Sirolimus salınımlı stent implantasyonundan çok uzun süre sonra gelişen koroner arter anevrizması

 

9. Motor nöropati ile başvuran geç başlangıçlı sistemik lupus eritematozus olgusu

 

10. PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı

 

11. Peutz-Jeghers sendromu

 

12. Renal transplantasyon sonrası gebelik: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Reviews

 

13. Biyoteknoloji, tıp ve etik