Volume: 55 Issue: 4, 12/1/16

Year: 2016

Research Articles

 

1. Tecrübenin perkütan nefrolitotomi komplikasyonlarına etkisi

 

3. Tinnitus hastalarında gevşeme egzersizlerinin ve maskeleme tedavisinin prospektif değerlendirilmesi

 

4. Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran hastalarda saptanan izole anti-HBc pozitifliğinin değerlendirilmesi

 

6. Yüzey şekli değiştirilmiş plakların in vitro tavuk modeli ile biyomekanik karşılaştırılması

Case Reports

 

7. Yan ağrısı olan bir hastada renal embolinin perkütan tedavisi

 

8. Künt karın travmasına bağlı mezenterik avulsiyon

 

9. Künt göğüs travması sonrası gelişen nefes darlığı ve karaciğer enzim yüksekliği

 

11. Yenidoğandaki iyatrojenik kalsinozis kutisin topikal steroid ile tedavisi