Volume: 56 - Issue: 2

Year: 2017

Research Articles

5. Deneysel diabet modeli oluşturulan farelerde tirozin kinaz inhibitör uygulanımının testis dokusu üzerine olan etkilerinin pluripotensi kapasitesi ve hücre adezyonu özelinde araştırılması

6. Bariatrik cerrahi ile ilgili ilk sonuçlarımız

Case Reports

7. Çocukluk çağı miyastenia gravis

9. Menenjiomu taklit eden anormal yerleşimli medulloblastom olgusu

10. Tiroglossal duktus kistinde gelişen papiller tiroid karsinom

11. Tek doz duloksetin genç erkek hastada hiponatremiye neden olabilir mi?

Reviews

13. Hücre içi trafik ve hücre davranış özellikleri