PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Observing the relation between body mass index (BMI) with related variables

Year 2012, Volume 51, Issue 3, 183 - 186, 01.09.2012

Abstract

Aim: One of the most important changes in adolescence is the fast physical growth. In only 3-4 years the adolescent gets into his/her adult size. They gain 1/3 of their height and ½ of their adult weight during this period. The ratio between height/weight is also important. Since the obesity frequency is increasing in the population, it's important to teach the technics of keeping the weight in normal levels. Materials and Methods: We observed the relation between Body Mass Index (BMI) and other related variables in 664 adolescents chosen randomly in the outpatient cilnic of Tepecik Training and Research Hospital. BMI values of between 20-25 were accepted as normal. Results: The mean age was 14.48+0.59 in 664 adolescents. The male adolescents and the ones who engage in sporting activities regularly and had a hobby (music, theatre, etc.) had more likely a BMI of between 20-25. Conclusion: Since most adolescents have heavy examination schedules In the adolescent period, sportive activities affect their health positively, and their families should also be informed in this subject.

Adolesanlarda vücut kitle indeksi (VKİ) ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi

Year 2012, Volume 51, Issue 3, 183 - 186, 01.09.2012

Abstract

Amaç: Adolesansdaki en önemli değişimlerden birisi hızlı fiziksel büyümedir. Genç, 3-4 yıl gibi oldukça kısa bir sürede erişkin hayattaki antropometrik ölçüm değerlerine ulaşır. Adolesansda erişkin boyunun üçde biri, erişkin ağırlığının ise yarısı kazanılır. Nihayi boy ve kilo kadar, birbirlerine oranı da çok önemlidir. Günümüzde her yaşta obezite oranında artış gözlenmekte olması nedeniyle adolesans gibi önemli bir gelişim döneminde obeziteyi engelleyebilecek yöntemler önem kazanmaktadır. Gereç ve Yöntem: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alsancak Semt Polikliniği (ÇİDEM)'de yer alan, Aile Hekimliği Kliniği'ne bağlı Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi'ne başvuran rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 664 adolesanda, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ile ilişkili olabileceğini düşündüğümüz değişkenleri karşılaştırdık. BMI 20-25 arası değerleri normal olarak değerlendirildik. Bulgular: Yaş ortalaması 14.48+0.59 olan adolesan grubumuz içinde, erkek adolesanlar ile düzenli spor ve düzenli etkinlik (tiyatro, müzik, vs.) yapan adolesanlarda, VKI normal sınırlarda olanların sayısı daha fazla bulunmuştur. Sonuç: Yoğun sınav dönemlerinin yaşandığı adolesan döneminde, sporun ve aktivitelerin adolesanın sağlığını olumlu yönde etkilediği bilinmeli ve aileler bu konuda bilgilendirilmelidir.

Details

Other ID JA96ZD94YJ
Journal Section Research Articles
Authors

Tekgül N This is me


Dirik N This is me


Karademirci E This is me


Doğan A This is me

Publication Date September 1, 2012
Application Date September 1, 2012
Acceptance Date
Published in Issue Year 2012, Volume 51, Issue 3

Cite

Vancouver N T. , N D. , E K. , A D. Adolesanlarda vücut kitle indeksi (VKİ) ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi. Ege Tıp Dergisi. 2012; 51(3): 183-186.