Volume: 56 Issue: 3, 9/1/17

Year: 2017

Research Articles

Research Article

1. Mukopolisakkaridoz tip IVa’da (Morquio sendromu) spinal tutulum: Tanı ve izlemde MRG’nin önemi

Research Article

2. Follicular variant of papillary thyroid carcinoma: Gray-scale and Doppler sonographic features

Research Article

6. Konjenital yüksekte skapula tedavisinde Woodward cerrahisi sonuçları

Case Reports

Case Report

1. Uçucu madde bağımlısı bir gençte görülen atrial flutter

Case Report

2. Ameliyat sonrası hastane kökenli yara miyazisi

Case Report

4. A case of bilateral Sertoli cell adenoma in androgen insensitivity syndrome

Case Report

6. İshal ile başvuran bir medüller tiroid kanseri olgusu: MEN 2B sendromu

Letters to the Editor

Letter to Editor

1. Yaşam sonu bakımda insan onuru