Research Article
BibTex RIS Cite

Postmenopozal dönemin kadınlarda dental sağlık ve oral hijyen alışkanlıklarına etkisi

Year 2020, Volume: 59 Issue: 4, 287 - 293, 30.12.2020
https://doi.org/10.19161/etd.834162

Abstract

Amaç: Menopoz dönemi, kadınlarda genel etkilerinin yanı sıra ağız ve çevre dokularda bazı değişiklere neden olmaktadır. Bu çalışmada, menopozun oral bölgedeki yıkıcı etkilerinin belirlenmesi ve en aza indirilmesi için postmenopozal dönemdeki bireyler ile sağlıklı bireyler karşılaştırılıp, tıp ve diş hekimlerinin gerekli önlemleri alarak hastaların hayat kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çeşitli dental şikayetler ile 2019-2020 yılları arasında diş kliniğine başvurmuş 30 yaşından büyük, 60’ı postmenopozal dönemde (postmenopoz grubu) ve 60’ı menstrual siklusu devam eden (kontrol grubu) toplam 120 kadın hastaya ait klinik muayene kayıtları ve panoramik filmler incelenerek sosyodemografik ve dental bulgular kaydedilmiştir.
Bulgular: Menopoz varlığı ile eksik diş sayısı ve lezyonlu diş sayısı arasında anlamlı ilişki bulundu. Postmenopoz grubunda bifosfonat kullanan hasta oranı düşüktü ve bu grupta kontrol grubuna göre çürük diş sayısı, alveolar kemik kaybı daha yüksek oranda belirlendi.
Sonuç: Postmenopoz grubunda oral hijyen alışkanlıklarının yetersiz olduğu ve dental problemlerin daha fazla olduğu gözlendi. Bu durumun önlenmesi için tıp ve diş hekimlerinin senkronize çalışmasına ve kadın ağız sağlığı hakkında daha fazla klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.

References

 • Atasü T, Şahmay S. Jinekoloji (Kadın Hastalıkları). İstanbul: Üniversal Bilimsel Yayınları; 1996: 100-1.
 • Frutos R, Rodriguez S, Miralles-Jorda L, Machuca G. Oral manifestations and dental treatment in menopause. Med Oral 2002; 7 (1): 26-30, 31-5.
 • Rukmini JN, Sachan R, Sibi N, Meghana A, Malar CI. Effect of menapause on saliva and dental health. J Int Soc Prev Community Dent. 2018 Nov-Dec; 8 (6): 529-33. doi: 10.4103/jispcd.JISPCD_68_18. Epub 2018 Nov 29.
 • Albright F. Osteoporosis. Ann Intern Med 1947; 27 (6): 861-82.
 • Jeffcoat M. The association between osteoporosis and oral bone loss. J Periodontol 2005; 76 (Suppl 11): 2125-32.
 • Ship JA, Patton LL, Tylenda CA. An assessment of salivary function in healthy premenopausal and postmenopausal females. J Gerontol 1991; 46 (1): 5-11.
 • Payne JB, Reinhardt RA, Nummikoski PV, Dunning DG, Patil KD. The association of cigarette smoking with alveolar bone loss in postmenopausal females. J Clin Periodontol 2000; 27 (9): 658-64.
 • Hollick RJ, Reid MR. Role of bisphosphonates in the management of postmenopausal osteoporozis: an update on recent safety anxieties. Menopause International 2011; 17: 66–72. doi: 10.1258/mi.2011.011014
 • Minicucci EM, Pires RBC, Vieira RA, Miot HA, Sposto MR. Assessing the impact of menopause on salivary flow and xerostomia. Aust Dent J 2013; 58 (2): 230-4.
 • Yalcin F, Gurgan S, Gul G. Oral health in postmenopausal Turkish women. Oral Health Prev Dent 2006; 4: 227-33.
 • Guggenheimer J, Moore PA. Xerostomia: Etiology, recognition and treatment. J Am Dent Assoc 2003; 134 (1): 61-9.
 • Krall EA, Dawson-Hughes B, Hannan MT, Wilson PW, Kiel DP. Postmenopausal estrogen replacement and tooth retention. Am J Med 1997; 102 (6): 536-42.
 • Usalan G, Alkurt M, Peker İ, Altunkaynak B. Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda diş kaybına neden olan etkenlerin değerlendirilmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 31 (4): 89-95.
 • Friedlander AH. The physiology, medical management and oral implications of menopause. J Am Dent Assoc 2002; 133 (1): 73-81.
 • Otto S, Pautke C, Opelz C et al. Osteonecrosis of the Jaw: Effect of Bisphosphonate Type, Local Concentration, and Acidic Milieu on the Pathomechanism. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68 (11): 2837-45.
 • Haumschild MS, Haumschild RJ Postmenopausal females and the link between oral bisphosphonates and osteonecrosis of the jaw: A clinical review. J Am Acad Nurse Pract 2010; 22 (10): 534-9.
 • Pan MY, Hsieh TC, Chen PH, Chen MY. Factors Associated with Tooth Loss in Postmenopausal Women: A Community-Based Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health 2019; 16 (20): 3945.
 • Lamont T, Worthington HV, Clarkson JE, Beirne PV. Routine scale and polish for periodontal health in adults. Cochrane Database Syst Rev 2018; 12 (12): CD004625. Sambunjak D, Nickerson JW, Poklepovic T, et al. Flossing for the management of periodontal diseases and dental caries in adults. Cochrane Database Syst. Rev.2011; 12: CD008829.

The effect of postmenopausal period on dental health and oral hygiene habits in women

Year 2020, Volume: 59 Issue: 4, 287 - 293, 30.12.2020
https://doi.org/10.19161/etd.834162

Abstract

Aim: Menopause period causes some changes in the mouth and surrounding tissues besides its general effects on women. In this study, to determine and minimize the destructive effects of menopause in the oral region, it is aimed to increase the quality of life of the patients by taking the necessary precautions by comparing the individuals in the postmenopausal period with healthy individuals.
Materials and Methods: Clinical examination data and panoramic films belonging to 120 female patients older than 30 years old, 60 of who were in the postmenopausal period (postmenopausal group) and 60 of whom have normal menstrual cycles (control group), who applied to the dental clinic between 2019-2020, with various dental complaints were examined and dental findings were recorded.
Results: A significant relationship was found between the presence of menopause and the number of missing teeth and the number of teeth with lesions. The rate of patients using bisphosphonates was low in the postmenopausal group, and in this group, the number of decayed teeth and alveolar bone loss was determined higher than the control group.
Conclusion: It was observed that oral hygiene habits were inadequate and dental problems were higher in the postmenopausal group. To prevent this case, medical practitioners and dentists need more synchronized studies and more clinical research on women's oral health.

References

 • Atasü T, Şahmay S. Jinekoloji (Kadın Hastalıkları). İstanbul: Üniversal Bilimsel Yayınları; 1996: 100-1.
 • Frutos R, Rodriguez S, Miralles-Jorda L, Machuca G. Oral manifestations and dental treatment in menopause. Med Oral 2002; 7 (1): 26-30, 31-5.
 • Rukmini JN, Sachan R, Sibi N, Meghana A, Malar CI. Effect of menapause on saliva and dental health. J Int Soc Prev Community Dent. 2018 Nov-Dec; 8 (6): 529-33. doi: 10.4103/jispcd.JISPCD_68_18. Epub 2018 Nov 29.
 • Albright F. Osteoporosis. Ann Intern Med 1947; 27 (6): 861-82.
 • Jeffcoat M. The association between osteoporosis and oral bone loss. J Periodontol 2005; 76 (Suppl 11): 2125-32.
 • Ship JA, Patton LL, Tylenda CA. An assessment of salivary function in healthy premenopausal and postmenopausal females. J Gerontol 1991; 46 (1): 5-11.
 • Payne JB, Reinhardt RA, Nummikoski PV, Dunning DG, Patil KD. The association of cigarette smoking with alveolar bone loss in postmenopausal females. J Clin Periodontol 2000; 27 (9): 658-64.
 • Hollick RJ, Reid MR. Role of bisphosphonates in the management of postmenopausal osteoporozis: an update on recent safety anxieties. Menopause International 2011; 17: 66–72. doi: 10.1258/mi.2011.011014
 • Minicucci EM, Pires RBC, Vieira RA, Miot HA, Sposto MR. Assessing the impact of menopause on salivary flow and xerostomia. Aust Dent J 2013; 58 (2): 230-4.
 • Yalcin F, Gurgan S, Gul G. Oral health in postmenopausal Turkish women. Oral Health Prev Dent 2006; 4: 227-33.
 • Guggenheimer J, Moore PA. Xerostomia: Etiology, recognition and treatment. J Am Dent Assoc 2003; 134 (1): 61-9.
 • Krall EA, Dawson-Hughes B, Hannan MT, Wilson PW, Kiel DP. Postmenopausal estrogen replacement and tooth retention. Am J Med 1997; 102 (6): 536-42.
 • Usalan G, Alkurt M, Peker İ, Altunkaynak B. Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda diş kaybına neden olan etkenlerin değerlendirilmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 31 (4): 89-95.
 • Friedlander AH. The physiology, medical management and oral implications of menopause. J Am Dent Assoc 2002; 133 (1): 73-81.
 • Otto S, Pautke C, Opelz C et al. Osteonecrosis of the Jaw: Effect of Bisphosphonate Type, Local Concentration, and Acidic Milieu on the Pathomechanism. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68 (11): 2837-45.
 • Haumschild MS, Haumschild RJ Postmenopausal females and the link between oral bisphosphonates and osteonecrosis of the jaw: A clinical review. J Am Acad Nurse Pract 2010; 22 (10): 534-9.
 • Pan MY, Hsieh TC, Chen PH, Chen MY. Factors Associated with Tooth Loss in Postmenopausal Women: A Community-Based Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health 2019; 16 (20): 3945.
 • Lamont T, Worthington HV, Clarkson JE, Beirne PV. Routine scale and polish for periodontal health in adults. Cochrane Database Syst Rev 2018; 12 (12): CD004625. Sambunjak D, Nickerson JW, Poklepovic T, et al. Flossing for the management of periodontal diseases and dental caries in adults. Cochrane Database Syst. Rev.2011; 12: CD008829.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Efsun Somay 0000-0001-8251-6913

Büşra Yılmaz 0000-0003-0633-5648

Publication Date December 30, 2020
Submission Date June 14, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 59 Issue: 4

Cite

Vancouver Somay E, Yılmaz B. Postmenopozal dönemin kadınlarda dental sağlık ve oral hijyen alışkanlıklarına etkisi. EJM. 2020;59(4):287-93.