Volume: 60 - Issue: 2

Year: 2021

Research Articles

Research Article

1. Validity and reliability of the coronavirus anxiety scale: Turkish adaptation for nurses

Research Article

2. Pandemi günlerinde kronik tıbbi hastalığı olan psikiyatrik takipteki çocuk ve gençlerin uyum süreci ve hastalık belirtileri

Research Article

3. High-sensitivity cardiac troponin I and D-dimer are risk factors for in-hospital mortality of adult patients with COVID-19: A retrospective cohort study

Research Article

4. COVID-19 enfeksiyonu ilişkili pandemi döneminde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hastane dışı kardiyak arrest vakalarının retrospektif değerlendirilmesi

Research Article

5. COVID-19 ve okul öncesi yaş grubu ruh sağlığı

Research Article

6. Factors affecting burnout in physicians during COVID-19 pandemic

Research Article

8. The prevalence and risk factors of hand eczema among emergency healthcare workers during the COVID-19 pandemic

Technical Note

Case Reports

Case Report

1. COVID-19 enfeksiyonu, diyabetik ayakta mortaliteyi belirliyor olabilir mi?

Reviews

Review

2. Koronavirüslerin moleküler yapısı ve tedavide kök hücre kullanımı