Review
BibTex RIS Cite

CUMHURİYETİN 100. YILINDA İZMİR’İN İLK DEVLET ÜNİVERSİTESİNE AİT BİR TIP DERGİSİ: TARİHÇE VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Year 2023, Volume: 62 Issue: 4, 589 - 599, 18.12.2023
https://doi.org/10.19161/etd.1390024

Abstract

Ülkemizde tıp fakültelerinin kuruluş tarihlerine bakıldığında İstanbul ve Ankara’dan sonra 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi, İzmir’deki ilk üniversite özelliğini taşımaktadır. Tıp ve ziraat bölümleri üniversitenin kuruluşundaki ilk iki akademik kurum olarak bilinmektedir. Kuruluşundan yedi yıl sonra üniversite öğretim üyelerinin ve hekimlerin tıpla ilgili bilimsel çalışmalarını yayınlamak amacıyla üniversitenin tıp fakültesi bünyesinde bir tıp dergisi yayın hayatına girmiştir. Dergi 1962-1973, 1974-1989, 1990 ile halen devam eden sayılarında üç kez isim değişikliği ile birlikte kapak, amblem değişimleri geçirmiştir. 1990 yılındaki isim, kapak resmi ve tasarımında yapılan değişikliğin ardından, günümüzde halen Ege Tıp Dergisi olarak yayın yaşamını sürdürmektedir. 2000 yılından sonra dergi basılı formatına ilaveten elektronik ortamdan da yayınlanmaktadır. Bu çalışmada derginin yayınlanmaya başladığı dönemden itibaren kısa tanıtımı ve yayın tarihinde geçirdiği değişiklikler incelenmiş olup “Tıp Tarihi ve Etik” alanında yer verilmiş bilimsel makalelerin bir listesinin sunulması amaçlanmıştır.

Ethical Statement

Çalışmamız etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Supporting Institution

Yoktur.

Thanks

-

References

 • Atıcı E. Kafa SE. Türkiye’de İlk “Tıp Etiği” Dergisi: 1993-2017. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2017;25(3):93- 102.
 • Akçiçek E. Kayar R. İzmir’de Yayınlanan Tıp Dergilerinin Tarihçesi. SSK Tepecik Hast Derg 1992; 2 (1):81-4.
 • Bayat AH. Özgüven Ö (1977). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Birinci 10 Yıllık Fihristi 1962-1971. Ege Üniversitesi Matbaası. İzmir.
 • Kaynak olarak incelenen sayı: Ege Tıp Cemiyeti Mecmuası Cilt:1 Sayı:3, 1 Ağustos 1961.
 • Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Tar hçes http://ac lt p.med c ne.ankara.edu.tr/?page_ d=330 (E.T 04.10.2023).
 • Yoloğlu S. Şarlak AY. Şarlak Ö. Türkiye’deki Tıp Fakülteleri. Journal of Turgut Özal Med cal Center. 1998; 5(1): 47-51.
 • Hasta Hakları Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4847&MevzuatTur= 7&MevzuatTertip=5 (E.T 30.10.2023)
 • Asklepion.https://kvmgm.ktb.gov.tr/Eklenti/91012,izmir-bergama-asklepion-oren-yeripdf.pdf?0 (E.T. 30.10.2023)
 • Garrison FH., An Introduction to the History of Medicine, Fourth Edition, W.B. Saunders Company- Philadelphia, 1967; 112-113.

REVIEW OF A MEDICAL JOURNAL OF IZMIR'S FIRST STATE UNIVERSITY IN THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC: HISTORY AND RESEARCH STUDY

Year 2023, Volume: 62 Issue: 4, 589 - 599, 18.12.2023
https://doi.org/10.19161/etd.1390024

Abstract

When we look at the establishment dates of medical faculties in our country, Ege University, which was founded in 1955 after Istanbul and Ankara, is the first university in Izmir. The departments of medicine and agriculture are known as the first two academic institutions in the establishment of the university. Seven years after its establishment, a medical journal was published within the university's faculty of medicine in order to publish the medical scientific studies of university faculty members and physicians. The journal changed its name, cover and emblem three times between 1962-1973, 1974-1989, 1990- ongoing issues. Following the last change in its name, cover image and design in 1990, it continues to be published today as the Aegean Medical Journal. After 2000, the journal has been published electronically in addition to its printed format. In this study, the brief introduction of the journal since its inception and the changes it has undergone in its publication date are examined and it is aimed to present a list of scientific articles in the field of "History of Medicine and Ethics".

References

 • Atıcı E. Kafa SE. Türkiye’de İlk “Tıp Etiği” Dergisi: 1993-2017. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2017;25(3):93- 102.
 • Akçiçek E. Kayar R. İzmir’de Yayınlanan Tıp Dergilerinin Tarihçesi. SSK Tepecik Hast Derg 1992; 2 (1):81-4.
 • Bayat AH. Özgüven Ö (1977). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Birinci 10 Yıllık Fihristi 1962-1971. Ege Üniversitesi Matbaası. İzmir.
 • Kaynak olarak incelenen sayı: Ege Tıp Cemiyeti Mecmuası Cilt:1 Sayı:3, 1 Ağustos 1961.
 • Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Tar hçes http://ac lt p.med c ne.ankara.edu.tr/?page_ d=330 (E.T 04.10.2023).
 • Yoloğlu S. Şarlak AY. Şarlak Ö. Türkiye’deki Tıp Fakülteleri. Journal of Turgut Özal Med cal Center. 1998; 5(1): 47-51.
 • Hasta Hakları Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4847&MevzuatTur= 7&MevzuatTertip=5 (E.T 30.10.2023)
 • Asklepion.https://kvmgm.ktb.gov.tr/Eklenti/91012,izmir-bergama-asklepion-oren-yeripdf.pdf?0 (E.T. 30.10.2023)
 • Garrison FH., An Introduction to the History of Medicine, Fourth Edition, W.B. Saunders Company- Philadelphia, 1967; 112-113.
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Services and Systems (Other)
Journal Section Reviews
Authors

Çağatay Üstün 0000-0001-7834-6616

Seçil Özçiftçi 0000-0002-7320-961X

Publication Date December 18, 2023
Submission Date November 13, 2023
Acceptance Date December 18, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 62 Issue: 4

Cite

Vancouver Üstün Ç, Özçiftçi S. CUMHURİYETİN 100. YILINDA İZMİR’İN İLK DEVLET ÜNİVERSİTESİNE AİT BİR TIP DERGİSİ: TARİHÇE VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI. EJM. 2023;62(4):589-9.