Research Article
BibTex RIS Cite

EVALUATION of the EFFECTIVENESS of IZMIR POLLEN ALLERGY BULLETIN DECISION SUPPORT SYSTEM ON USERS

Year 2024, Volume: 63 Issue: 1, 96 - 105, 19.03.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1403651

Abstract

Aim: Allergic diseases remain among the most extensively researched diseases worldwide. Despite our knowledge about the pathogenesis, risk factors, and treatment strategies, the increase in the prevalence of allergic diseases has not been prevented. The 'Izmir Pollen Allergy Bulletin Decision Support System' was developed to inform people about pollen and allergy relationships and support individuals with allergic diseases in protecting themselves during high-risk hours. This study aims to evaluate the impact of the system on users.
Materials and Methods: Our study analyzed the results of 1261 individuals who completed the Izmir Pollen Allergy Bulletin Survey on https://polenalerji.ege.edu.tr/ between [start date] and [end date]. Evaluations of the data were presented with numerical values and percentages, and categorical data were analyzed using chi-square analysis.
Results: 49.4% of individuals following the bulletin responded to the survey. Among these individuals, 83.8% (1057) had allergies, and 82.1% (1027) had pollen allergies. 63.9% of survey participants (791) reported following our website regarding the risk of pollen exposure. 59.1% of individuals (791) consider the warnings in the 'Izmir Pollen Allergy Bulletin' when planning their daily activities. Warnings in the 'Izmir Pollen Allergy Bulletin' resulted in a decrease in allergy symptoms for 49.2% of individuals (603). 90.4% of participants (1114) stated that they would recommend our website to others. 85.7% of participants (1053) reported satisfaction with the pollen allergy bulletin accessible through the link https://polenalerji.ege.edu.tr.
Conclusion: It is crucial for individuals with diseases such as asthma and allergic rhinitis to protect themselves from pollen exposure, where exacerbations can occur due to pollen exposure. An increase in healthcare facility visits is expected with the rising pollen exposure. Considering the outputs of the Izmir Pollen Allergy Bulletin Decision Support System, it is observed that support for protection measures for patients can be provided, and the burden on the healthcare system can be reduced.

References

 • Cevhertas L, Ogulur I, Maurer DJ, Burla D, Ding M, Jansen K, Koch J, Liu C, Ma S, Mitamura Y, Peng Y, Radzikowska U, Rinaldi AO, Satitsuksanoa P, Globinska A, van de Veen W, Sokolowska M, Baerenfaller K, Gao YD, Agache I, Akdis C. Advances and recent developments in asthma in 2020. (2020). Allergy, 75(12), 3124–3146. https://doi.org/10.1111/all.14607
 • Suanno C, Aloisi I, Fernández-González D, Del Duca S. Pollen forecasting and its relevance in pollen allergen avoidance (2021). Environmental research, 200, 111150. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111150
 • Sapan N. Importance of Pollens in Allergic Diseases,Turkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics. 2011;4(1):1-4
 • Uğuz U, Güvensen A. Olea europaea L. Polenlerinin Aydın, Manisa ve Muğla Atmosferindeki Dağılımları, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2019). 23 (3), 936-942. DOI: 10.19113/sdufenbed.565330
 • Güvensen A, Uğuz A, Buluç E, Şengonca Tort N, Eşiz Dereboylu A, Şik L. Manisa Atmosferinde Önemli Allerjenik Polenler, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi (2018), 16(1/2). Doi: 10.18026/cbayarsos.424083 Biçakçi A, Tosunoğlu A. Çevresel ve Atmosferik Değişkenlerin Allerjenik Polenler Üzerindeki Etkileri, Astım Allerji İmmünoloji (2016), 14(3); 107-116.
 • Babalık A. Uzman Sistemlerin Tıpta Teşhis Amaçlı Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv. FBE, Ankara, p. 32, 2000.
 • Takeda H, Matsumura Y, Nakajima K. Health care quality management by means of an incident report system and an electronic patient record system. International Journal of Medical Informatics, 69: 285293, 2003.
 • Özata M, Aslan Ş.,Klinik Karar Destek Sistemleri ve Örnek Uygulamalar, Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe (2004). 5: 11 – 17.
 • North FRD, Bremseth KA, Lee MR, Cox DL, Varkey P, Stroebel RJ. Clinical decision support improves quality of telephone triage documentation - an analysis of triage documentation before and after computerized clinical decision support. BMC Medical Informatics and Decision Making, (2014); 14, 20.
 • Yıldız Çiriş C, Başıbüyük M, Yıldırım D. Klinik Karar Destek Sistemlerinin Hemşirelikte Kullanimi, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi (2020), 8 (2); 483-495.
 • Poole S. (2004). Providing Telephone Triage and Advice in a Family Practice. Elk Grove Village, Illinois: American Academy of Pediatrics.
 • Delbanco T, Walker J, Bell SK, Darer JD, Elmore JG, Farag N, Leveille SG. Inviting patients to read their doctors’ notes: A Quasi-experimental study and a look ahead. Ann Intern Med, (2012), 157(7), 461–470.
 • Raymond B and Dold C. Clinical Information Systems: Achieving the Vision, (Report) Kaiser Permanente Institute for Health Policy, One Kaiser Plaza, Oakland, CA 94612, 2002
 • Bates DW, Leape LL, Cullen DJ et al: Effect of computerized physician order entry and a team intervention on prevention of serious medication errors, JAMA, 280(15):1311-1316., 1998.
 • Dayton CS, Ferguson JS, Hornick DB, et al: Evaluation Of An İnternet-Based Decision-Support System For Applying The ATS/CDC Guidelines For Tuberculosis Preventive Therapy.Medical Decision Making, 20: 1-6, 2000.
 • McDonald CJ, Hui SL, Smith DM, et al: Reminders To Physicians From An İntrospective Computer Medical Record: A Two-Year Randomized Trial. Annals Of Internal Medicine, 100: 130-138, 1984.
 • Litzelman DK, Dittus RS, Miller ME, et al: Requiring Physicians To Respond To Computerized Reminders İmproved Their Compliance With Preventive Care Protocols. J Gen Intern Med, 8: 311-317, 1993.
 • Overhage JM. Tierney WM. Zhou X, et al: A Randomized Trial Of “Corollary Orders” To Prevent Errors of Omission. J Amer Med Informatics Assoc,4(5):364-375, 1997.
 • Raymond B and Dold C: Clinical Information Systems: Achieving the Vision, (Report) Kaiser Permanente Institute for Health Policy, One Kaiser Plaza, Oakland, CA 94612, 2002.
 • Conrad, P., Stults, C. (2010), “The Internet and The Experience of Illness”, Handbook Of Medical Sociology, Ed. Chloe E. Bird, Peter Conrad, Allen M. Fremont and Stefan Timmermans, Tennessee: Vanderbilt University Press.Sixth Edition. S. 179-191.
 • Kayabalı, K. (2011), “İnternet ve Sosyal Medya Evreninde Sağlık”, İstanbul Kültür Üniversitesi Dergisi, Sayı: 25. S. 14-20
 • Gunler EO, Bilgi Toplumunda İnternetin Önemi ve Sağlık Üzerindeki Etkileri, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17 (29): 33-40, 2015 ISSN: 2147 - 7833, www.kmu.edu.tr

İzmir Polen Alerji Bülteni Karar Destek Sisteminin Kullanıcılar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

Year 2024, Volume: 63 Issue: 1, 96 - 105, 19.03.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1403651

Abstract

Amaç: Alerjik hastalıklar hala dünyadaki en çok araştırılan hastalık gruplarındandır. Patogenez, risk faktörleri ve tedavi stratejileri hakkındaki bilgilerimize rağmen, alerjik hastalıkların prevalansının artması önlenememiştir. İnsanların polen ve alerji ilişkisi konularında bilgilenmelerini sağlamak ve alerjik hastalıklara sahip bireylerin günün riskli saatlerinde polene maruziyet etkilenimlerinin azaltılması amacıyla hazırlanan “İzmir Polen Alerji Bülteni Karar Destek Sistemi”nin kullanıcılar üzerindeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Şubat 2021-Ağustos 2023 tarihleri arasında https://polenalerji.ege.edu.tr/ adresindeki İzmir İzmir Polen Alerji Bülteni Anketini dolduran 1261 kişinin sonuçları değerlendirilmiştir. Verilere ait değerlendirmeler sayı, yüzde değerleriyle sunulmuş ve karegorik veriler ki kare analiziyle değerlendirilmiştir.
Bulgular: Bülteni takip eden Bireylerin %49,4’ü anketi yanıtlamıştır. Bu bireylerin %83,8’inin (1057) alerjisi, %82,1’inin (1027) polen alerjisi bulunmaktadır. Ankete katılanların %63,9’u (791) polene maruz kalma riski ile ilgili olarak web sitemizi takip ettiğini bildirmiştir. Bireylerin %59,1’i (791) günlük yaşam faaliyetlerini planlarken “İzmir Polen Alerji Bülteni”ndeki uyarıları dikkate almaktadır. İzmir Polen Alerji Bülteni”ndeki uyarılar bireylerin %49,2’sinin (603) alerji şikâyetlerinizde azalma meydana getirmiştir. İnternet sitemizi çevrenizdekilere tavsiye edeceğini bildiren 1114 (%90,4) birey bulunmaktadır. Katılımcıların %85,7’si (1053) https://polenalerji.ege.edu.tr linki ile ulaşılabilen polen alerji bülteninden memnun olduğunu bildirmiştir.
Sonuç: Astım, alerjik rinit gibi polene maruziyette alevlenmelerin ortaya çıkabildiği hastalıklarda bireylerin kendilerini polen maruziyetinden korumaları önemlidir. Polen maruziyeti arttığında sağlık kurumlarına yapılan başvuruların da pozitif şekilde artması beklenmektedir. İzmir Polen Alerji Bülteni Karar Destek Sistemi çıktıları göz önüne alındığında hastalara ait korunma desteğinin sağlanabileceği ve sağlık sistemine binen yükün azaltılabileceği görülmüştür.

Ethical Statement

Çalışmanın etik kurul onayı Ege Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 27.04.2023 tarihli ve 23-4.1T/5 sayılı karar numarası ile alınmıştır.

Thanks

Desteklerinden dolayı Ege Üniversitesi EgeSAM Aerobiyoloji Grubu’na ve T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.

References

 • Cevhertas L, Ogulur I, Maurer DJ, Burla D, Ding M, Jansen K, Koch J, Liu C, Ma S, Mitamura Y, Peng Y, Radzikowska U, Rinaldi AO, Satitsuksanoa P, Globinska A, van de Veen W, Sokolowska M, Baerenfaller K, Gao YD, Agache I, Akdis C. Advances and recent developments in asthma in 2020. (2020). Allergy, 75(12), 3124–3146. https://doi.org/10.1111/all.14607
 • Suanno C, Aloisi I, Fernández-González D, Del Duca S. Pollen forecasting and its relevance in pollen allergen avoidance (2021). Environmental research, 200, 111150. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111150
 • Sapan N. Importance of Pollens in Allergic Diseases,Turkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics. 2011;4(1):1-4
 • Uğuz U, Güvensen A. Olea europaea L. Polenlerinin Aydın, Manisa ve Muğla Atmosferindeki Dağılımları, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2019). 23 (3), 936-942. DOI: 10.19113/sdufenbed.565330
 • Güvensen A, Uğuz A, Buluç E, Şengonca Tort N, Eşiz Dereboylu A, Şik L. Manisa Atmosferinde Önemli Allerjenik Polenler, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi (2018), 16(1/2). Doi: 10.18026/cbayarsos.424083 Biçakçi A, Tosunoğlu A. Çevresel ve Atmosferik Değişkenlerin Allerjenik Polenler Üzerindeki Etkileri, Astım Allerji İmmünoloji (2016), 14(3); 107-116.
 • Babalık A. Uzman Sistemlerin Tıpta Teşhis Amaçlı Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniv. FBE, Ankara, p. 32, 2000.
 • Takeda H, Matsumura Y, Nakajima K. Health care quality management by means of an incident report system and an electronic patient record system. International Journal of Medical Informatics, 69: 285293, 2003.
 • Özata M, Aslan Ş.,Klinik Karar Destek Sistemleri ve Örnek Uygulamalar, Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe (2004). 5: 11 – 17.
 • North FRD, Bremseth KA, Lee MR, Cox DL, Varkey P, Stroebel RJ. Clinical decision support improves quality of telephone triage documentation - an analysis of triage documentation before and after computerized clinical decision support. BMC Medical Informatics and Decision Making, (2014); 14, 20.
 • Yıldız Çiriş C, Başıbüyük M, Yıldırım D. Klinik Karar Destek Sistemlerinin Hemşirelikte Kullanimi, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi (2020), 8 (2); 483-495.
 • Poole S. (2004). Providing Telephone Triage and Advice in a Family Practice. Elk Grove Village, Illinois: American Academy of Pediatrics.
 • Delbanco T, Walker J, Bell SK, Darer JD, Elmore JG, Farag N, Leveille SG. Inviting patients to read their doctors’ notes: A Quasi-experimental study and a look ahead. Ann Intern Med, (2012), 157(7), 461–470.
 • Raymond B and Dold C. Clinical Information Systems: Achieving the Vision, (Report) Kaiser Permanente Institute for Health Policy, One Kaiser Plaza, Oakland, CA 94612, 2002
 • Bates DW, Leape LL, Cullen DJ et al: Effect of computerized physician order entry and a team intervention on prevention of serious medication errors, JAMA, 280(15):1311-1316., 1998.
 • Dayton CS, Ferguson JS, Hornick DB, et al: Evaluation Of An İnternet-Based Decision-Support System For Applying The ATS/CDC Guidelines For Tuberculosis Preventive Therapy.Medical Decision Making, 20: 1-6, 2000.
 • McDonald CJ, Hui SL, Smith DM, et al: Reminders To Physicians From An İntrospective Computer Medical Record: A Two-Year Randomized Trial. Annals Of Internal Medicine, 100: 130-138, 1984.
 • Litzelman DK, Dittus RS, Miller ME, et al: Requiring Physicians To Respond To Computerized Reminders İmproved Their Compliance With Preventive Care Protocols. J Gen Intern Med, 8: 311-317, 1993.
 • Overhage JM. Tierney WM. Zhou X, et al: A Randomized Trial Of “Corollary Orders” To Prevent Errors of Omission. J Amer Med Informatics Assoc,4(5):364-375, 1997.
 • Raymond B and Dold C: Clinical Information Systems: Achieving the Vision, (Report) Kaiser Permanente Institute for Health Policy, One Kaiser Plaza, Oakland, CA 94612, 2002.
 • Conrad, P., Stults, C. (2010), “The Internet and The Experience of Illness”, Handbook Of Medical Sociology, Ed. Chloe E. Bird, Peter Conrad, Allen M. Fremont and Stefan Timmermans, Tennessee: Vanderbilt University Press.Sixth Edition. S. 179-191.
 • Kayabalı, K. (2011), “İnternet ve Sosyal Medya Evreninde Sağlık”, İstanbul Kültür Üniversitesi Dergisi, Sayı: 25. S. 14-20
 • Gunler EO, Bilgi Toplumunda İnternetin Önemi ve Sağlık Üzerindeki Etkileri, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 17 (29): 33-40, 2015 ISSN: 2147 - 7833, www.kmu.edu.tr
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Services and Systems (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Su Özgür 0000-0002-8993-674X

Burak Yönyül 0000-0001-7096-8031

Ulaş Uğuz 0000-0002-0808-0151

Aykut Güvensen 0000-0002-6384-3668

Tuncay Göksel 0000-0002-6089-1840

Göksel Özlem 0000-0003-1121-9967

Publication Date March 19, 2024
Submission Date December 12, 2023
Acceptance Date December 25, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 63 Issue: 1

Cite

Vancouver Özgür S, Yönyül B, Uğuz U, Güvensen A, Göksel T, Özlem G. İzmir Polen Alerji Bülteni Karar Destek Sisteminin Kullanıcılar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. EJM. 2024;63(1):96-105.